Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên Lễ tân (2 Nữ & nam Ca ngày + 1 Nam Ca đêm) Thỏa thuận 16/09/2015 Hà Nội Hanoi 3B Hotel
Lễ tân Nam (Ca đêm) Thỏa thuận 30/09/2015 Hà Nội Hanoi 3B Hotel
Lễ tân (Ca chiều) Thỏa thuận 30/09/2015 Hà Nội Hanoi 3B Hotel
Tuyển lao động làm việc tại Vũng Tàu 3 - 5 triệu 15/09/2015 Bà Rịa - Vũng Tàu New Epoch Hotel
RESTAURANT MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
BAR MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
ASSISTANT HUMAN RESORCES MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
TRAINING MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
(TUYỂN GẤP) HUMAN RESOURCES MANAGER Thỏa thuận 08/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
(TUYỂN GẤP) PURCHASING MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
(TUYỂN GẤP) CHIEF ACCOUNTING Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
FINANCIAL CONTROLLER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
ASSISTANT FOOD AND BEVERAGE MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
LEISURE OUTLET MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
EXECUTIVE SOUS CHEF Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
IT OFFICER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
RESTAURANT MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
FINANCIAL CONTROLLER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
(TUYỂN GẤP) CHIEF ACCOUNTING Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
(TUYỂN GẤP) PURCHASING MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
(TUYỂN GẤP) HUMAN RESOURCES MANAGER Thỏa thuận 08/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
TRAINING MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
ASSISTANT HUMAN RESORCES MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
BAR MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
ASSISTANT FOOD AND BEVERAGE MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
LEISURE OUTLET MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
EXECUTIVE SOUS CHEF Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
IT OFFICER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
ASSISTANT CHIEF ENGINEERING Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
CHIEF ENGINEERING Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
ASSISTANT FRONT OFFICE MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
LAUNDRY MANAGER Thỏa thuận 07/10/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Cập nhật
HCMC Thỏa thuận 01/09/2015
Ngô Đức Phong
Hà Nội Thỏa thuận 01/09/2015
HCMC Thỏa thuận 01/09/2015
Đà Nẵng Thỏa thuận 01/09/2015
TRẦN ĐÌNH KHOA EM
HCMC Thỏa thuận 01/09/2015
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Ngày đăng
Hoàng Xuân Diệu
Hà Nội Thỏa thuận 01/09/2015
Hà Nội Thỏa thuận 01/09/2015
Tran Vinh Thang
Huế Thỏa thuận 31/08/2015
Vũ Thị Hiền
Hà Nội Thỏa thuận 30/08/2015
Tạ Văn Mạnh
Hà Nội 3 - 5 triệu 30/08/2015

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Image
Image
Image
Image
Image
Image