Kết quả tìm kiếm

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Digital Marketing Executive Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Public Area Attendant Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Boiler Operator Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Hostess Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
AYS Agent Thỏa thuận 30/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Decoration Technician Thỏa thuận 30/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Executive Secretary to GM Thỏa thuận 30/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Recreation/ Spa Manager Thỏa thuận 31/10/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Sous Chef Thỏa thuận 30/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Laundry Attendant Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Room Attendant Thỏa thuận 30/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Front Office Interns 8 - 12 triệu 31/08/2016 Toàn Quốc Vinpearl Hotel & Resorts - Tập Đoàn VinGroup
Chef De Partie Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Uniform and Linen Attendant Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Commis / Nhân viên Bếp Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Concierge Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Stewarding Supervisor Thỏa thuận 30/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Demi Chef De Partie Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Spa Attendant Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Chef De Cuisine Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Driver Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Front Office Associate Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Gardener Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Administration Assistant to Director of Engineering Thỏa thuận 30/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Chief Steward Thỏa thuận 31/10/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Pool Attendant Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Banquet Service Manager Thỏa thuận 30/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Electrical Technician Thỏa thuận 15/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Mechanical and Plumber Supervisor Thỏa thuận 30/09/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa
Assistant Chief Engineer Thỏa thuận 31/10/2016 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa