Image
Sự kiện tuyển dụng

23:36 26/10/2012 | 1260

Cty Cổ Phần Du Lịch Hải Phòng cần tuyển* Giám Đốc Khách Sạn:

   - Số lượng : 1
  -  Tổ chức, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của khách sạn.
  -  Xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, quản lý nhân sự
  - Xây dựng triển khai các kế hoạch: marketing, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách sạn theo tiêu chí và chỉ tiêu của khách sạn.
  - Chịu trách nhiệm về cải tiến liên tục trong tất cả các lĩnh vực của khách sạn vầ chất lượng và sản phẩm thong qua các hoạt động huấn luyện và giám sát.
  - Đề xuất và thực hiện các giải pháp hiệu quả cho việc phát triển doanh thu của khách sạn.
  - Bổ sung quy định làm việc để hoàn thiện qui trình làm việc của các bộ phận và nhân viên.
  - Quản lý giám sát và chịu trách nhiệm về tài sản cố định.

*Phó Giám Đốc Khách Sạn:
  - Số lượng : 1
  -  Thay mặt Giám đốc khách sạn trực tiếp điều hành các hoạt động tại Khách sạn, giải quyết các công việc của khách sạn khi Giám đốc đi vắng để đảm bảo chất lượng dịch vụ, kinh doanh của Khách sạn một cách hiệu quả và đúng quy định.
   - Trợ giúp giám đốc khách sạn khi có yêu cầu.
   - Tham mưu và đề xuất với Giám đốc Khách sạn trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh của Khách sạn với mục đích sử dụng tiết kiệm nhằm đưa hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
   - Tham mưu Giám đốc về việc hoàn thiện bộ máy quản lý và kinh doanh của Khách sạn, kể cả phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức, biên chế bộ máy quản lý và kinh doanh của khách sạn cả về các nội dung, quy định... của Khách sạn
   - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn


* Giám Đốc Điều Hành Nhà Hàng:
   -  Số lượng : 1
   - Quản lý toàn bộ hệ thống nhà hàng của khách sạn.
   - Hoạch định, xây dựng các chiến lược kinh doanh của hệ thống Nhà Hàng.
   - Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân viên.
   - Báo cáo trực tiếp Phó TGĐ phụ trách
   - Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

* Giám Đốc Bộ Phận Buồng:
    - Số lượng : 1
    - Quản lý bộ phận buồng khách sạn.
    - Đào tạo nhân viên.
    - Tham mưu với ban lãnh đạo về nghiệp vụ khách sạn.
 
* Yêu cầu chung: 
   - Lưu loát 2 thứ tiếng (Nhật + Anh hoặc Hoa + Anh) đối với Giám Đốc khách Sạn và lưu loát 01 ngoại ngữ cho các vị trí còn lại
Yêu cầu khác:
- Có hiểu biết sâu rộng về môi trường kinh doanh Khách sạn;
- Khả năng lãnh đạo, dẫn dắt, đào tạo, thúc đẩy tinh thần làm việc của Nhân viên;
- Ngoại hình, tác phong, thái độ làm việc chuyên nghiệp,
- Tinh thần trách nhiệm cao,
- Giao tiếp tốt và có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực khách sạn.
 
* Liên Hệ .
 Cty CP DL Hải Phòng
Địa chỉ: 60A- Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng
Người liên hệ : Ms. Trần Như Phỉ Phỉ
Email :  ass.saosanggroup@gmail.com
Sdt: 0313823244
 
                  
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1
 • doitac-1