Bạn biết gì về 5S?

Bạn biết gì về 5S?

Bạn đã từng nghe đến thuật ngữ 5S? Vậy bạn có biết 5S là gì? Có những điều gì cần biết về thuật ngữ...