Tip là gì? Tip cho ai?

Tip là gì? Tip cho ai?

Là nhân sự trong ngành Nhà hàng – Khách sạn chắc hẳn đã có ít nhất một lần bạn nghe đến thuật ngữ “T...