Tìm Việc làm

Bộ lọc:
Địa điểm
Cấp bậc
Ngành nghề
Lĩnh vực
Ngoại ngữ
Mức lương
Quy mô
Giờ làm

việc làm Phú Quốc

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Bartender/ Nhân Viên Pha Chế

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Operator/ Nhân Viên Tổng Đài

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Mason / Thợ Nề

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/12/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Capenter/ Thợ Mộc

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Painter / Thợ Sơn

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Steward /nhân Viên Vệ Sinh Bếp

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Floor Supervisor/ Giám Sát Tầng

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Lifeguard/nhân Viên Cứu Hộ

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

It Officer/ Nhân Viên It

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Tài Xế

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Cashier/ Nhân Viên Thu Ngân

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Recreation Team Leader

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 31/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Runner (Nhân Viên Chạy Hàng)

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Bell Person/ Nhân Viên Hành Lý

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/01/2021