Tìm Việc làm

Bộ lọc:
Địa điểm
Cấp bậc
Ngành nghề
Lĩnh vực
Ngoại ngữ
Mức lương
Quy mô
Giờ làm

Việc làm nhà hàng khách sạn 3 sao Đà Nẵng

NGUYÊN GIA HOTEL

Nhân Viên Lễ Tân

NGUYÊN GIA HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2021

NGUYÊN GIA HOTEL

Nhân Viên Bảo Trì

NGUYÊN GIA HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2021

NGUYÊN GIA HOTEL

Tạp Vụ

NGUYÊN GIA HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2021

NGUYÊN GIA HOTEL

Đầu Bếp

NGUYÊN GIA HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2021

NGUYÊN GIA HOTEL

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

NGUYÊN GIA HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2021

NGUYÊN GIA HOTEL

Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng

NGUYÊN GIA HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2021

NGUYÊN GIA HOTEL

Buồng Phòng

NGUYÊN GIA HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2021

NGUYÊN GIA HOTEL

General Manager

NGUYÊN GIA HOTEL

Hạn cuối: 20/02/2021

NGUYÊN GIA HOTEL

Nhân Viên Hành Lý

NGUYÊN GIA HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2021

KHÁCH SẠN BAMBOO HOTEL

Nv Sale Khách Sạn

KHÁCH SẠN BAMBOO HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2021