Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

Tìm Việc làm

Bộ lọc:
Địa điểm
Cấp bậc
Ngành nghề
Loại hình
Ngoại ngữ
Mức lương
Quy mô
Giờ làm

Việc làm nhà hàng khách sạn 5 sao Quảng Ninh

CITADINES MARINA HẠLONG

Thủ Quỹ

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Chuyên Viên It

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Mua Hàng

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Trưởng Phòng Mua Hàng

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Phó Phòng Kế Toán

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Trưởng Phòng Kế Toán

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Chuyên Viên Kinh Doanh

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Nhân Sự

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Chuyên Viên Nhân Sự

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Trưởng Phòng Đào Tạo

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Trơ Lý Giám Đốc

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Hành Chính Kỹ Thuật

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Kỹ Thuật

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Giám Sát Kỹ Thuật

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên An Ninh

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Giám Sát An Ninh

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Phó Phòng An Ninh

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Trưởng Phòng An Ninh

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Chung

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Hành Chính – Kho

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Đồ Vải

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Dọn Phòng

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Giám Sát Buồng Phòng

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Phó Phòng Buồng Phòng

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Thư Báo

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Hành Lý

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Giám Sát Quản Lý

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021

CITADINES MARINA HẠLONG

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

CITADINES MARINA HẠLONG

Hạn cuối: 24/09/2021