Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Bartender Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Food And Beverage Manager Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Human Resource Manager Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Receptionist Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Maintenance Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Commis Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Lifeguard Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Waiter/ Waitress Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Bartender Supervisor Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Bellman Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Western Chef Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Guest Relation Officer Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Director Of Sales & Marketing Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Cashier Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Purchasing Manager Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Financial Controller Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Executive Housekeeper Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Executive Chef Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Front Office Manager Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Chief Engineer Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận
Personal Assistant To Gm Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 29/05/2019

Quy mô :

A seaside resort set amongst a labyrinth of lush trees, winding stairways and intricate decor - Movenpick Vung Tau offers you an ideal location in which to calm your body, mind and soul. As the only resort in Vung Tau located on the beach, it boasts sublime sunsets, swaying palm trees and sweeping sea views. Escape the bustle of city life and bask in all of these elements while a dedicated and high quality staff create your home away from home. QUICK RESERVATION Just over an hour’s driving from Ho Chi Minh City, Movenpick Vung Tau is decorated in Greek style appeared in tropical garden. Movenpick Hotel & Resort is a culmination of classical architecture, modern sensibilities and polite service. Enjoy a relaxing holiday, special event or, simply, an romantic beach front dining.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Đầu tư Da Vàng

Địa chỉ: 3 Hạ Long, Phường 2, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 02543 522 303