Tag : Khách sạn Nha Trang cần tuyển

Pastry ChefCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/09/2018

Ứng tuyển ngay

Sales Coordinator (Base Hcmc)Công việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/09/2018

Ứng tuyển ngay

BellmanCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/09/2018

Ứng tuyển ngay

Guest Relation OfficerCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/09/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Pool & Beach Attendant/ Nhân Viên Phục Vụ Hồ Bơi & Bãi BiểnCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 17/10/2018

Ứng tuyển ngay

A/c TechnicianCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 17/10/2018

Ứng tuyển ngay

F&b HostessCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 17/10/2018

Ứng tuyển ngay

Chef De PartieCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 17/10/2018

Ứng tuyển ngay

Bartender - Nhân Viên Pha ChếCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 17/10/2018

Ứng tuyển ngay

Night ManagerCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 18/09/2018

Ứng tuyển ngay

Waiter/ Waitress - Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công việc nổi bật

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 17/10/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Pha Chế/ BartenderCông việc nổi bật

IBIS STYLES NHA TRANG HOTEL

Khánh Hòa Thỏa thuận

Hạn cuối: 28/09/2018

Ứng tuyển ngay

Chef De Partie (Cold, Western, Asian)/ Tổ Trưởng Bếp (Lạnh, Âu, Á)

THE ANAM RESORT

Khánh Hòa Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Waiter, Waitress/ Nhân Viên Nhà Hàng

THE ANAM RESORT

Khánh Hòa Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Commis Western, Asian/ Nhân Viên Bếp Âu, Á

THE ANAM RESORT

Khánh Hòa Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tiếp Thực (Food Runner) - Gấp

NHÀ HÀNG COSTA SEAFOOD

Khánh Hòa 3 - 5 triệu

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Club Intercontinental Page (Executive Floor And Lounge Attendant)

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/10/2018

Ứng tuyển ngay

Gsa - Nhân Viên Lễ Tân

BOTON BLUE HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Public Attendant - Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng Trên Sky Bar

BOTON BLUE HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Florist - Nhân Viên Cắm Hoa

BOTON BLUE HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Public Area - Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng

BOTON BLUE HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của Boton Blue Hotel & Spa

Spa Therapist

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/09/2018

Ứng tuyển ngay

Kế Toán Tổng Hợp/ General Accoutant

QIN CENTRAL HOTEL

Khánh Hòa Thỏa thuận

Hạn cuối: 29/09/2018

Ứng tuyển ngay

Bakery Chef De Parties

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/09/2018

Ứng tuyển ngay

Event Executive - Nhân Viên Sự Kiện

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/09/2018

Ứng tuyển ngay

Event Manager - Quản Lý Sự Kiện

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/09/2018

Ứng tuyển ngay

Supervisor Of Butler Services

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/10/2018

Ứng tuyển ngay

F&b Attendant (Club Lounge)

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/10/2018

Ứng tuyển ngay

Butlers

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Kiên Giang Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/10/2018

Ứng tuyển ngay

Nổi bật:

Lễ tân khách sạn, nhà hàng

,

Nhân viên phục vụ

,

Nhân viên buồng phòng

,

Nhân viên kinh doanh

,

Việc làm phụ bếp

,