Lĩnh vực tuyển dụng: Resort/ Khu Du lịch

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Recreation & Entertainment Manager Thỏa thuận 28/11/2017 Kiên Giang InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Recreation Attendant/ Nhân viên bộ phận Giải Trí Thỏa thuận 29/01/2018 Kiên Giang InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Recreation & Entertainment Supervisor/ Giám Sát Giải Trí Thỏa thuận 29/01/2018 Kiên Giang InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Hygiene Manager Thỏa thuận 26/11/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Front Office Associate Thỏa thuận 25/11/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Butler Thỏa thuận 30/10/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Room Attendant Thỏa thuận 27/11/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Xem thêm tin tuyển dụng của Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
(TUYỂN GẤP) TUYỂN QUẢN LÝ QUÁN CAFÉ Thỏa thuận 31/10/2017 Kiên Giang Khu du lịch Sonasea Villa Resort
(TUYỂN GẤP) TUYỂN QUẢN LÝ SPA Thỏa thuận 31/10/2017 Kiên Giang Khu du lịch Sonasea Villa Resort
Sales Korean Thỏa thuận 20/11/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Waiter/ Waitress (Outlet) Thỏa thuận 25/11/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Duty Engineering Thỏa thuận 30/10/2017 Kiên Giang Premier Village Phu Quoc Resort
ENG Secretary Thỏa thuận 30/10/2017 Kiên Giang Premier Village Phu Quoc Resort
English Teacher Thỏa thuận 30/10/2017 Kiên Giang Premier Village Phu Quoc Resort
Spa Therapist Thỏa thuận 30/10/2017 Kiên Giang Premier Village Phu Quoc Resort
Xem thêm tin tuyển dụng của Premier Village Phu Quoc Resort
Front Desk Supervisor Thỏa thuận 27/10/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Welfare and Activities Manager/ Human Resources Manager Thỏa thuận 30/11/2017 Kiên Giang InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Xem thêm tin tuyển dụng của InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Chief Steward Thỏa thuận 25/11/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Accounts Receivable Officer Thỏa thuận 30/10/2017 Kiên Giang InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Operator Thỏa thuận 30/12/2017 Kiên Giang InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Duty Manager Thỏa thuận 29/10/2017 Kiên Giang InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Butcher Chef Thỏa thuận 30/10/2017 Kiên Giang InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Guest Activity Manager Thỏa thuận 30/10/2017 Kiên Giang InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Hostess Thỏa thuận 25/10/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Outlet Supervisor Thỏa thuận 25/10/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Room Divisions Manager Thỏa thuận 25/10/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Stewarding Supervisor Thỏa thuận 25/10/2017 Kiên Giang Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay