Địa điểm tuyển dụng: Điện Biên

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân Viên Kinh Doanh Thỏa thuận 31/12/2017 Điện Biên Himlam Resort
Nhân Viên Bảo Vệ Thỏa thuận 31/12/2017 Điện Biên Himlam Resort