Địa điểm tuyển dụng: Điện Biên

Đầu Bếp

NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Điện Biên Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/06/2018

Ứng tuyển ngay