nhan-vien-ky-thuat-la-viec-tai-699-lac-long-quan

Nhân viên kỹ thuật là việc tại 699 Lạc Long Quân

The Ascott Limited

Quy mô : 100 - 499

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Under the direction of Engineering Supervisor or other appropriate supervisory/ managerial staff, technician is responsible for the general maintenance and/or minor repairs of mechanical and equipment to the service apartments and grounds and to do related tasks as required.

Theo sự chỉ đạo của Giám sát kỹ thuật, hoặc quản lý có thẩm quyền, nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm về công việc bảo trì chung hoặc/ và sửa chữa nhỏ liên quan đến thiết bị, kỹ thuật cho khu căn hộ dịch vụ, tầng trệt và các nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu.

1. Perform Rotating Shift Duties

Làm việc theo ca

2. To follow up technical request from Guests, and other Departments.

Xử lý các yêu cầu liên quan đến kỹ thuật từ khách hàng và các phòng ban

3. Solve complaints from Guests relating to engineering and carry out repairs. Major repairs need to report to Supervisor or Engineering Manager for advice.

Giải quyết các phàn nàn của khách liên quan tới kỹ thuật và tiến hành sửa chữa. Những sửa chữa lớn cần được báo cáo tới Giám sát hoặc trưởng bộ phận để được tư vấn.

4. Maintain the physical condition of the building. Sees that the building has adequate heating, lighting, ventilation, air conditioning etc. and that it is properly cleaned and in good working condition.

Duy trì tình trạng vật lý tốt nhất cho tòa nhà. Đảm bảo tòa nhà với đầy đủ hệ thống sưởi, ánh sáng, thông gió, điều hòa không khí, vv, và các thiết bị được làm sạch và hoạt động tốt.

5. To report any unusual happening in the plant room or in the Guest apartment to the Supervisor immediately.

Lập tức báo cáo bất kỳ sự cố nào xảy ra trong phòng vận hành hoặc trong căn hộ của khách tới Giám sát của mình.

6. Responsible for walkie-talkie and tools of the Engineering Department

Chịu trách nhiệm về bộ đàm và các thiết bị của phòng bảo trì

7. Perform general maintenance and repairs such as painting, patching walls, plumbing facilities, and electrical switches and other fixtures and equipment to ensure smooth operations.

Thực hiện các công việc bảo trì và sửa chữa như: sơn, vá tường, hệ thống ống nước, và công tắc điện và đồ đạc và thiết bị khác nhằm đảm bảo các hoạt động vân hành được trơn tru.

8. Perform preventive maintenance programme.

Thực hiện các chương trình bảo trì phòng ngừa.

9. Perform checks and inspections to all plants machinery and equipments.

Thực hiện kiểm tra toàn bộ các máy móc, thiết bị vận hành.

10. Respond and prioritize maintenance requisitions and guest’s requests to ensure guests receive quality service and furnishings.

Đáp ứng và ưu tiên các yêu cầu bảo trì sửa chữa và yêu cầu của khách để đảm bảo khách nhận được dịch vụ và đồ đạc chất lượng.

11. Monitor and keep daily records of readings on various gauges, thermometers, pumps and other equipment; and makes the necessary adjustments to correct any malfunctioning.

Theo dõi và lưu giữ hồ sơ hàng ngày về việc đọc những thay đổi trên đồng hồ nước, nhiệt kế, máy bơm, và các thiết bị khác; thực hiện điều chỉnh khi cần nhằm sửa chữa bất kỳ trục trặc nào.

12. Attend to outside contractors during major repair or installation work and provides assistance as required.

Theo sát các nhà thầu trong quá trình họ sửa chữa hoặc lắp đặt, và hỗ trợ khi được yêu cầu.

13. Prepares equipment for periodic inspections where required under statutory regulations, e.g. testing of fire alarms, annual inspection of plants and machinery.

Chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho việc kiểm tra định kỳ theo yêu cầu theo quy định, ví dụ như kiểm tra hệ chuông báo cháy, hàng năm kiểm tra máy móc và khu vận hành.

14. Perform duties as and when assigned by the Supervisor or Engineering Manager

Thực hiện các công việc theo phân công của giám sát hoặc Trưởng bộ phận.

Quyền lợi được hưởng

1. 13th month salary/Annual performance bonus/Others company bonus system

2. Annual leave: 14 days

3. Extra health insurance package

4. 01 meal per day at canteen

Yêu cầu công việc

- Training certificate in relevant field/Có chứng chỉ đào tạo trong lĩnh vực có liên quan

- At least 2 years relevant work experience/ Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan

- Basic verbal and written English;/Tiếng anh nói viết cơ bản

- Knowledge of functions of relevant technical systems, associated equipment and operational procedures/ Có hiểu biết về chức năng về các hệ thống kỹ thuật, các thiết bị liên quan, và các quy trình vận hành

- Ability to maintain and repair relevant machinery/Có khả năng bảo trì và sửa chữa các máy móc liên quan

- Diligent, responsible, self-motivated and independent/Siêng năng, có trách nhiệm, năng nổ và độc lập.

Yêu cầu hồ sơ

- Bản cứng gửi về: Ms. Vân - Phòng Nhân sự, PentStudio, tầng L, 699 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

- Gọi điện đến số 0985 824 606 để trao đổi trực tiếp

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 1 10:50 20/10/2017

ĐÁNH GIÁ