internal-audit-executive-cv-kiem-soat-noi-bo

Internal Audit Executive/ CV Kiểm soát nội bộ

Công ty CP Sun Hospitality Group

Quy mô : 1.000 - 4.999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

-Xây dựng định biên nhân sự của Phòng Kiểm soát nội bộ và tổ chức thực hiện công việc theo quy chế.

- Lập kế hoạch kiểm toán, kiểm soát đột xuất và định kỳ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện;

- Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong Phòng theo từng mảng công việc cụ thể;

- Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong Phòng, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc;

- Soát xét, hiệu chỉnh các Báo cáo Đề xuất xử lý, các Báo cáo kiểm tra theo Chuyên đề, các báo cáo nghiệp vụ khác của Phòng Kiểm soát nội bộ trước khi trình phê duyệt;

- Tổ chức xây dựng mạng lưới cộng tác viên giúp công tác Kiểm tra-Kiểm soát hoạt động hiệu quả;

- Tổ chức đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV trong Phòng, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác kiểm tra, giám sát;

- Thường xuyên phối hợp với BKS Tập đoàn để hỗ trợ và triển khai công tác kiểm toán, kiểm soát có hiệu quả;

- Chủ động nâng cao năng lực bản thân để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ

- Thực hiện công việc kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình và chính sách của công ty (tại các phòng/ bộ phận, các đơn vị kinh doanh thuộc công ty)

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục rủi ro đã được duyệt

- Thực hiện các việc kiểm soát khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT SHG và BKS Tập đoàn.

- Tham gia hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng/bộ phận, đơn vị kinh doanh tự quản trong công ty;

- Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động và Quy trình thực hiện kiểm soát của Phòng Kiểm soát nội bộ;

- Tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các Quy trình/Quy định do Chủ tịch/Tổng Giám đốc ký ban hành đang còn hiệu lực phù hợp với tình hình thực tế tại SHG;

- Tham mưu, đề xuất các vấn đề cần được cải tiến, các biện pháp khắc phục trong công tác quản lý đảm bảo tuân thủ quy định của SHG, Sun Group và Pháp luật, nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của SHG.

Quyền lợi được hưởng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Sử dụng dịch vụ ưu đãi miễn phí các sản phẩm vui chơi giải trí của Sun Group

- Bảo hiểm Sun care

- Bảo hiểm xã hội.

- Thưởng thâm niên

Yêu cầu công việc

1. Về phẩm chất và năng lực

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Trung thành, trung thực, nhiệt tâm trong công tác.

- Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, kỹ năng thuyết trình và thương thuyết

- Kỹ năng đào tạo, định hướng

- Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc

- Các kỹ năng khác: làm việc nhóm, kỹ năng lên kế hoạch,…

- Kỹ năng phán đoán, phân tích, xử lý vấn đề

2. Về trình độ

- Tốt nghiệp Đại học kinh tế kế toán, kiểm toán trở lên.

- Hiểu biết Luật & các quy định Pháp luật liên quan

- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Vi tính văn phòng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

3- Về kinh nghiệm,

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán/ kiểm toán.

- Trong đó, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát nội bộ hoặc vị trí tương đương

Yêu cầu hồ sơ

Bấm nút NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN để gửi CV

Email: Gửi email

Gửi email

Phone: 0905.457772

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá