Cost Controller / Kế toán kiểm soát chi phí

Lapochine Beach Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Job Summary – (Role Summary)

Tóm tắc công việc – (Tóm tắc vai trò)

Studies, analyses and reports all variances relating to costs and inventory management within the resort

Nghiên cứu, phân tích và báo cáo tất cả các chênh lệch trong chi phí và hàng tồn kho

Manages the hotel inventory process onn a monthly basic

Quản lý việc kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng

Supervises the daily receiving and storekeeping activities

Giám sát quá trình giao nhận hàng hóa hàng ngày và các hoạt động xuất nhập, lưu kho

Essential Duties and Responsibilities – (Key Activities of the role)

Trách nhiệm và nhiệm vụ chính – (Các vai trò chính)

Responsibilities and means/Trách nhiệm và nhiệm vụ:

Ensures that all inventory movements within the hotel are accounted for and are properly supported with appropriate documentation

Đảm bảo quá trình luân chuyển hàng hóa trong khách sạn được tính toán và có đầy đủ chứng từ hợp lệ

Ensures the implementation of all cost control policies and procedures by all departments

Đảm bảo các bộ phận tuân thủ quy trình và chính sách quản lý chi phí, giá vốn

Prepares and issues various cost reports as required by Management

Lập và ban hành các báo cáo chi phí và giá vốn khác nhau theo yêu cầu của Ban quản lý

Administrative responsibilities/Trách nhiệm hành chính:

Discharges the duties in an efective and efficient manner

Thực thi nhiệm vụ một cách khoa học và hiệu quả

Technical responsibilities/Trách nhiệm chuyên môn:

Verifies all duty meal’s bills, F&B entertainment bills to make sure they are processed according to the procedure and to prepare a daily entertainment report

Kiểm tra các chứng từ tiếp khách, chứng từ phục vụ nội bộ để đảm bảo tuân thủ đúng qui trình và lập báo cáo sử dụng nội bộ, tiếp khách hàng ngày

Costs all receipts, inter-kitchen transfers and any food and beverage consumed by the hotel employees (staff meals)

Tính giá vốn cho các món ăn, phiếu luân chuyển nội bộ về phần thực phẩm, nước uống phục vụ cho nhân viên khách sạn trong các bữa ăn của nhân viên

Defines minimum and maximum stock levels, par stock management systems and to ensure the compliance with the relevant departments

Xác định mức tồn kho tối đa và tối thiểu, hệ thống quản lý hàng tồn tại các điểm bán hàng theo định mức hàng tồn cố định và đảm bảo các bộ phận tuân thủ đúng chính sách của khách sạn

Quyền lợi được hưởng

  • Staff House at Resort.
  • Shuttle bus between Resort and City.
  • Staff cafeteria
  • Full social insurance.
  • Join in Staff activities: Yearly teambuilding, Staff birthday party, ...

Yêu cầu công việc

Required Skills/Yêu cầu về kỹ năng

Has good knowledge of Hotel Operation, Focus on cost of food and beverage, Inventor

Có kiến thức về hoạt động của khách sạn, chủ yếu nắm bắt được kiến thức về giá cả thực phẩm, kiểm kê hàng hóa

Problem Solving, Customer focus, Motivating and team working

Kỹ năng giải quyết vấn đề, dịch vụ khách hàng, động viên khuyến khích và làm việc nhóm

Proficient in the use of Micros office.

Sử dụng thành thạo chương trình Micros office

Qualifications/Yêu cầu về bằng cấp chuyên môn

Bachelor’s degree in Accounting or related field

Cử nhân chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan

Experience/Yêu cầu về kinh nghiệm

2 years experience in accounting, familiar with Smile and MC system.

2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh kế toán, đặc biệt am hiểu các phần mềm Smile, và hệ thống MC

Yêu cầu hồ sơ

- Personal CV via Hoteljob.vn.

Cost Controller / Kế toán kiểm soát chi phí

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Runner 30/08/2020 Thỏa thuận
Nhân viên kế toán 31/08/2020 Thỏa thuận
Ngày hội việc làm bộ phận kế toán tại Thành Phố Huế 16/02/2020 Thỏa thuận
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp 30/03/2020 Thỏa thuận
Kế toán thanh toán 29/08/2020 Thỏa thuận
Cost Controller / Kế toán kiểm soát chi phí 31/10/2020 Thỏa thuận
NHÂN VIÊN CAO CẤP BỘ PHẬN THU MUA 20/01/2020 Thỏa thuận
Tuyển Nhân Viên Kế Toán 31/01/2020 Thỏa thuận
Nhân Viên Kế Toán 30/11/2019 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá