Laundry Supervisor

Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Quy mô :

Mr. Vũ Tuấn 082 2325 764 Recruitment Executive
Bãi biển Ông Lang, Khu du lịch sinh thái Cửa Cạn, xã Cửa Dương, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 Supervise the work in Laundry

Giám sát công việc giặt ủi của nhà giặt

 Ensure the work quality up to standard

Đảm bảo chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng

 Check on the work of the staff, make sure they follow the proper procedure

Kiểm tra công việc của nhân viên, đảm bảo họ tuân thủ đúng quy trình

 Handle all service matters to guests in the station.

Xử lý tất cả các vấn đề dịch vụ cho khách

 Responsible for cleaning of guest room linen, F&B linen and uniforms.

Chịu trách nhiệm làm sạch hàng vải phòng khách, hàng vải F&B và đồng phục

 Strictly follow Lost and found procedure.

Nghiêm túc thực hiện quy trình “đồ thất lạc và tìm thấy”

• Be aware of the daily hotel activities and has product knowledge of all the hotel facilities

Nhận thức được các hoạt động hàng ngày của khách sạn và có kiến thức về sản phẩm của tất cả các cơ sở vặt chất của khách sạn

• Proper grooming at all times

Diện mạo bên ngoài đúng tiêu chuẩn mọi lúc

• Attend training classes as per schedule

Tham gia các lớp đào tạo theo lịch trình

• Show fullest cooperation within the team and other departments

Thể hiện sự hợp tác với nhóm và các phòng ban khác.

• Conduct daily briefings, supervise and train staff in day-to-day laundry operations.

Thực hiện các cuộc họp giao ban hàng ngày, giám sát và đào tạo nhân viên trong các hoạt động giặt ủi hàng ngày

• Ensure guest laundry, dry cleaning and pressing is completed according to department standards and procedures.

Đảm bảo giặt ủi cho khách, giặt khô và ép được hoàn thành theo tiêu chuẩn và quy trình của bộ phận.

• Ensure all guest requests are promptly attended to.

Đảm bảo tất cả các yêu cầu của khách được chú ý.

• Liaise with floor supervisor to ensure smooth operation between Housekeeping and Laundry Department.

Liên lạc với giám sát tầng để đảm bảo hoạt động trơn tru giữa Buồng phòng và phòng giặt ủi.

• Records guests and staff laundry lists accurately

Ghi nhận chính xác danh sách đồ giặt của khách và nhân viên nhà giặt

• Post bills accurately and in a timely manner

Lập hóa đơn chính xác và kịp thời

• Process all departmental paperwork including monthly reports on linen/uniform expenses and inventory.

Xử lý tất cả các thủ tục giấy tờ bao gồm các báo cáo hàng tháng về chi phí vải lanh/đồng phục và hàng tồn kho.

• Check all laundry machinery to ensure that all are cleaned regularly and report any machine defects to Engineering.

Kiểm tra tất cả các máy giặt để đảm bảo rằng tất cả được làm sạch thường xuyên và báo cáo bất kỳ lỗi máy nào cho Kỹ thuật

• Ensure that team members are using laundry equipment properly and keeping them in good condition

Đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm đang sử dụng thiết bị giặt đúng cách và giữ chúng trong tình trạng tốt

• Keep a strict control and record of items sent for laundering by staff members.\

Giữ kiểm soát chặt chẽ và ghi nhận các mặt hàng được gửi giặt bởi các nhân viên

• Coordinate and update daily operations to the Senior Executive Housekeeper

Báo cáo hàng ngày với trưởng bộ phận Buồng phòng.

Quyền lợi được hưởng

Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.

Develop your talent through learning programs by Academy Accor.

Opportunity to grow within your property and across the world!

Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21

Yêu cầu công việc

- Experiences in luxury international Hotel

Yêu cầu hồ sơ

English CV

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Villas Supervisor/ Giám Sát Villa 14/11/2020 Thỏa thuận
Public Area Supervisor / Giám sát khu vực công cộng 14/11/2020 Thỏa thuận
Housekeeping Supervisor 31/10/2020 Thỏa thuận
Laundry Supervisor 29/11/2020 Thỏa thuận
Housekeeping Supervisor – Tổ trưởng buồng phòng 30/11/2020 Thỏa thuận
Laundry supervisor –Tổ trưởng giặt là 30/11/2020 Thỏa thuận
Housekeeping Supervisor 30/09/2020 Thỏa thuận
Room Supervisor/ Giám Sát Buồng Phòng 28/08/2020 Thỏa thuận
Laundry Supervisor 28/08/2020 Thỏa thuận
Laundry Supervisor 30/07/2020 Thỏa thuận
GIÁM SÁT XƯỞNG GIẶT ỦI 29/06/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Địa chỉ: Bãi biển Ông Lang, Khu du lịch sinh thái Cửa Cạn, xã Cửa Dương, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02972 699 999