Digital Marketing Executive

Mai House Saigon

Quy mô :

Như Nguyệt 0904749018 TP Nhân Sự
157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• Oversee our social media accounts

• Manage and improve online content, considering SEO and Google Analytics

• Forecast sales performance trends and act proactively to increase our market segment

• Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns

• Design, build and maintain our social media presence

• Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)

• Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights

• Brainstorm new and creative growth strategies

• Plan, execute, and measure experiments and conversion tests

• Collaborate with internal teams to create landing pages and optimize user experience

• Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points

• Instrument conversion points and optimize user funnels

• Collaborate with agencies and other vendor partners

• Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate

Quyền lợi được hưởng

1. Service charge

2. Annual Bonus

3. 1.5 days off / week

4. Other benefits under the Labor Code

Yêu cầu công việc

• BS/MS degree in marketing or a related field

• Proven working experience in digital marketing

• Demonstrable experience in managing SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns

• Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns that engage, inform and motivate

• Experience in optimizing landing pages and user funnels

• Experience with A/B and multivariate experiments

• Solid knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends)

• Working knowledge of ad serving tools (e.g., DART, Atlas)

• Experience in setting up and optimizing Google Adwords campaigns

• Working knowledge of HTML, CSS, and JavaScript development and constraints

• Strong analytical skills and data-driven thinking

• Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement

Yêu cầu hồ sơ

1. Resume/ CV

2. CMND công chứng

3. Photo 3x4 (02)

4. Bằng cấp

Digital Marketing Executive

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mai House Saigon

Địa chỉ: 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại: +84 28 7303 9000

Website: maihous.com