Senior Staff Engineering

ibis Styles Hotel Vũng Tàu

Quy mô :

Phòng Nhân tài & Văn hóa 0909 920 983 117 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• Check the logbook, receive hand - over job from the previous workshift.

Kiểm tra sổ giao ca, nhận bàn giao công việc từ ca trước.

• Check all tools, machine; Follow up B.E.O noticed; on/off Lights; AHU; FCU in conference at second floor.

Kiểm tra toàn bộ đồ nghề, và theo dõi các phiếu yêu cầu trong B.E.O để biết công việc bộ phận kỹ thuật cần chuẩn bị, tắt mở đèn; AHU; FCU Khu Hội nghị lầu 2.

• Check all persons in the previous workshift, present, next workshift.

Kiểm tra số lượng nhân viên của ca trước, ca hiện tại va ca sau.

• Check all staus of Genset, heat pump system…. follow check list & D.O level.

Kiểm tra các trạng thái máy phá, hệ thống máy cung cấp nước nóng…. theo check list và mức dầu.

• Check operating status of all the Lifts/ Escalators on all floors.

Kiểm tra trạng thái vận hành của tất cả các thang máy/ cuốn của các tầng.

• Check all water tanks level & Pumping if any problem must find out solutions to resolve it.

Kiểm tra tất cả các tank nước và hệ bơm, nếu có vấn đề phải tìm cách khắc phục.

• Check the operating status of all chillers, FCU, AHU, PAU..including scan air grill temperater.

Kiểm tra trạng thái của các Chiller, FCU, AHU, PAU kể cả đo nhiệt độ miệng gió cấp.

• Check the operating signal status of Fire alarm and Firefighting system.

Kiểm tra trạng thái tín hiệu của tủ báo cháy, chữa cháy.

• Check all plant rooms: CT, Chiller chemical pump, Pump, Fan, Heat pump system; LPG store.

Kiểm tra tất cả các phòng máy khu kỹ thuật các tầng và khu BOH & tầng thượng: CT, bom hóa chất chiller, hệ bơm, quạt, boiler; kho gas...

• Check all Exit Emergency lights; lights of all area in day time must be off/ on all floor

Kiểm tra tất cả các đèn thoát hiểm, chiếu sáng khẩn; Tắt các line đèn không cần mở ban ngày của các tầng.

Quyền lợi được hưởng

 • An international & dynamic working environment.
 • 44 working hours & 02 days off per week.
 • 100% salary & service charge during probation time.
 • 13th month salary.
 • Chance to access learning & development programs by Accor.
 • Staff Activities: Birthday, Outing Trip, GM Table, Planet 21, RiiSE program, etc
 • Môi trường làm việc quốc tế & năng động.
 • 44 giờ làm việc & 02 ngày nghỉ hàng tuần.
 • 100% lương & phí dịch vụ trong giai đoạn thử việc.
 • Lương tháng 13.
 • Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo & phát triển của Accor.
 • Các hoạt động dành cho nhân viên: Sinh nhật, Dã ngoại, Ăn trưa cùng Tổng quản lý, Planet 21, RiiSE program,...

Yêu cầu công việc

Profile/ Hồ sơ:

• Technical certificate - prioritize AC certificate

Có chứng chỉ về ngành Kỹ Thuật - ưu tiên chuyên ngành Điện Lạnh

• Have experience at hospitality and AC.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn và về Điện Lạnh

• Basic  English Communication .

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

• Proficient in MS Excel, Word.

Thành thạo MS Excel, Word.

Yêu cầu hồ sơ

Please send your updated CVs to Talent & Culture Department via:

Address: 117 Thuy Van street, Thang Tam ward, Vung Tau city or our E-mail

Vui lòng gửi Hồ sơ mới nhất của bạn đến Phòng Nhân tài & Văn hóa qua: 

Địa chỉ: 117 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu hoặc E-mail của chúng tôi

Senior Staff Engineering

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ibis Styles Hotel Vũng Tàu

Địa chỉ: 117 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0909 920 983