Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
23359 1

Quản lý buồng phòng/ Housekeeping Manager

  • Hạn nộp: 03/05/2021
  • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
1
Nơi làm việc
Quận Lê Chân - Hải Phòng
Giờ làm việc
Làm theo ca
Cập nhật
12/05/2021 11:14

Mô tả công việc

1.1 Should have an eye for detail and the ability to effectively deal with guests, other departments and housekeeping staff.

Nên có một cái nhìn chi tiết và khả năng giao dịch hiệu quả với khách, các bộ phận khác và nhân viên trong bộ phận.

1.2 Obtains list of vacant rooms to be cleaned immediately and list of prospective checkouts or discharges in order to prepare work assignments.

Có danh sách phòng trống cần được dọn ngay và danh sách các phòng sắp và đã trả để chuẩn bị phân công công việc.

1.3 Assigns team members their duties, and inspects work for conformance to prescribed standards of cleanliness.

Phân công thành viên nhóm thực hiện nhiệm vụ của họ và kiểm tra chất lượng công việc cho phù hợp với chất lượng tiêu chuẩn vệ sinh.

1.4 Prepares and distributes the Room assignment sheet and floor keys to Room Attendants.

Chuẩn bị và phát bản phân công công việc và chìa khóa tầng cho nhân viên dọn buồng.

1.5 Maintain clear and efficient communication and coordination with the Front Office and other departments.

Duy trì liên lạc và phối hợp với bộ phận Lễ tân cũng như các bộ phận khác một cách rõ ràng và hiệu quả.

1.6 Schedules the cleaning of the room carpets, upholstery, and draperies as needed, along with deep cleaning projects and window cleaning as necessary.

Lập kế hoạch vệ sinh thảm, các đồ bọc vải và rèm trong phòng theo yêu cầu, kết hợp với các dự án làm sạch sâu và vệ sinh cửa sổ khi cần thiết.

1.7 Schedules cleaning for lobby area, public restrooms, telephone areas, hallways, entrances, elevators.

Lên kế hoạch vệ sinh các khu vực sảnh, các phòng vệ sinh công cộng, khu vực điện thoại, hàng lang, thang máy…

1.8 Schedules periodic major cleaning projects including carpet shampooing, cleaning of walls and baseboards, cleaning of windows, elevator doors and tracks.

Lên kế hoạch cho các dự án làm sạch lớn định kỳ bao gồm giặt thảm, làm sạch tường và ván chân tường, làm sạch cửa sổ, cửa thang máy và đường ray.

1.9 Schedules cleaning of all meeting room after a completed function. Schedules deep cleaning of all meeting rooms on periodic basis including carpet shampooing, cleaning of walls and baseboards, cleaning of windows, etc.

Lên kế hoạch vệ sinh tất cả các phòng họp sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo. Lên kế hoạch vệ sinh sâu tất cả các phòng họp định kỳ bao gồm giặt thảm, vệ sinh tường, ván chân tường và cửa sổ.

1.10 Inventories cleaning supplies & linen stock to ensure adequate supplies.

Kiểm kê số lượng dụng cụ vệ sinh và đồ vải tồn kho để đảm bảo có đủ hàng cung cấp.

1.11 Provides support to the Executive Housekeeper in all areas of Housekeeping operation, such as staff training, coaching, counselling and also enforces to the standard operating procedures.

Hỗ trợ cho Trưởng bộ phận trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Housekeeping như đào tạo nhân viên, huấn luyện, tư vấn và cũng thực thi các quy trình vận hành tiêu chuẩn của.

1.12 Confirm all housekeeping staff members have arrived or find substitutes for absent employees.

Xác nhận tất cả các nhân viên dọn phòng đã đến hoặc tìm người thay thế cho nhân viên vắng mặt.

1.13 Maintain high quality of housekeeping standards in: 1) the guest rooms 2) lost and found procedures and 3) public area.

Duy trì chất lượng cao của tiêu chuẩn vệ sinh tại: 1) phòng khách 2) các thủ tục bị mất và tìm thấy 3) khu vực công cộng.

1.14 Prepares store requisition, purchase other supplies and equipment, also monitor par stock on all housekeeping guest supplies and linens.

Chuẩn bị yêu cầu lấy hàng từ kho, mua các trang thiết bị và các đồ cung cấp cho bộ phận, đồng thời kiểm tra số lượng hàng dự trữ cho tất cả các đồ cung cấp cho khách và đồ vải.

Quyền lợi được hưởng

- Competitive Salary

- Social, Health, Unemployment insurance as Vietnamese Law.

- Workmen Compensation.

- Healthcare package (applied depended on level)

- Good working environment

- Company activities & celebration.

- Annual Leave

- Bonus

Yêu cầu công việc

- Hotel management diploma or equivalent. Read and understand instructions, safety rules, etc. Write reports with proper format, punctuation, spelling, and grammar. Speak with correct English and well-modulated voice.

- Minimum 2 years housekeeping experience in a supervisory capacity, 2 years line level experience in all aspects of the Housekeeping department.

- Good at writing and communication in English.

- Friendly, patient, proactive, organized and highly responsible.

Yêu cầu hồ sơ

Contact: Nộp hồ sơ

Tel: 0225 3742525

Chia sẻ:
Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

  • 3rd floor, No. 405, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward, Le Chan Dist, Hai Phong City
  • Hotel Nikko Hai Phong

Thông tin liên hệ