hr-executive-officer-chuyen-vien-nhan-vien-nhan-su-hcm-and-binh-duong-near-vsip-1-thuan-an

HR Executive/ Officer- Chuyên viên/ Nhân viên nhân sự ( HCM and Binh Duong/Near VSIP 1-Thuan An)

Ascott International Management, Vietnam

Quy mô : 100 - 499

Phòng Nhân Sự Không liên hệ 8A Nguyễn BỈnh Khiêm, Q1 hoặc 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, HCM

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1.        Administration: formulate and administer the HR policy and procedures within the company, help HR Manager to prepare budget for capex, administrative, training, employee relations, welfare and clinic requirements for administration, staff development and enhancement of staff morale.

Hành chính: lập công thức, phổ biến chính sách, quy định về Nhân sự trong công ty, giu1p Trưởng bộ phận Nhân sự chuẩn bị chi phí vốn cơ bản, hành chính, huấn luyện, mối quan hệ nhân viên, yêu cầu phúc lợi và y tế, phát triển nhân viên và củng cố đạo đức nhân viên

 

2.        Filing&record management: responsible for the proper maintenance of all employee’s files, maintain and upkeep all leave records of all employees to ensure that all leaves are promptly cleared

Quản lý lưu trữ hồ sơ: chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ nhân viên, theo dõi và lưu các phép nghỉ của nhân viên để đảm bảo các phép nghỉ được giải quyết

 

3.        Manpower planning: ensure effective utilization of manpower, timely recruitment of all staff, selection of right candidate for the job, screening, interviewing.

Kế hoạch nhân lực: đảm bảo sử dụng nhân lực có hiệu quả, kịp thời tuyển dụng, lựa chọn đúng  nhân viên phù hợp với công việc, xác minh, phỏng vấn

 

4.        Induction&orientation: ensure that induction and orientation for new employees are properly carried out.

Giới thiệu ngày đầu tiên làm việc & định hướng: đảm bảo thực hiện việc giới thiệu ngày đầu tiên làm việc & định hướng đối với nhân viên mới

5.        Read, understand and regularly get updated on the labor law, social insurance, income tax and other government decrees pertaining to employment

Đọc, hiểu và thường xuyên cập nhật về luật lao động, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập và các nghị định khác liên quan đến lao động

 

6.        Training&development: identify training needs, organize appropriate courses, cross exposure, performance standard training, follow up all docs related to training

Đào tạo&Phát triển: xác định yêu cầu huấn luyện, tổ chức các lớp học tương ứng, thực tập chéo, huấn luyện về chỉ tiêu năng suất, theo dõi các tài liệu về đào tạo,

 

7.        To report any feedback or complaint from staff

Báo lại các phản hồi hay than phiền từ nhân viên,

 

8.        Perform any and all other assignments as directed by the HR Manager / Management.

Thực hiện bất kỳ hay công việc khác theo chỉ thị của Trưởng bộ phận Nhân sự Ban Quản lý

 

9.        The employee must be in line with ISO 14000.

Nhân viên phải chấp hành ISO 14000

 

10.    The employee also follow the Ascott Management: EHS (Environment – Health – Safety) Roles & Responsibilities:

Nhân viên thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban Quàn lý Ascott về EHS (môi trường-sứ khỏe-an toàn)

 

a)         Carry out their duties in accordance with company’s EHS Policy, procedures and work instructions;

Thực hiện nhiệm vụ phù hợp với quy định, nội quy, hướng dẫn về EHS của công ty

b)        Report EHS issues to their manager or head of department;

Báo cáo các sự việc về EHS lên Trưởng bộ phận

c)         Be aware of the significant EHS risks, actual or potential of their work activities and the EHS benefits of improved personal performance;

Đề phòng các rủi ro hiện tại và tiềm tàng về EHS khi làm việc và lợi ích khi khắc phục

d)        Participate in the EHS programs established by the organization

Tham gia các chương trình EHS do công ty tổ chức

 

Quyền lợi được hưởng

Besides basic salary, candidate will be eligible for more benefits as below :

- Monthly service charge (after probation)

- Meal allowance and monthly travel allowance

- PVI Health care (company paid all the cost)

- Participating job training , skill training and company staff activities.

- Full Insurance policy per current labor law.

- Other benefits per Vietnam labor law.

Yêu cầu công việc

 

1.        Qualifications:

 

College level

Trình độ trung cấp

 

2.        Experience:  

Minimum 2 years experience in hospitality with the position of HR Officer / Executive.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trong ngành dịch vụ với chức danh là chuyên viên/nhân viên bộ phận Nhân sự

 

3.        Competencies:

 

-          Computer skills in Word, Excel

Sử dụng vi tính (word, excel)

-          Good English writing, speaking

Viết và nói tiếng Anh tốt

-          Excellent interpersonal skill, able to organize and co-ordinate in a systematic manner

Kỷ năng quan hệ xuất sắc, có khả năng tổ chức và phối hợp một cách chuyên nghiệp

 

4.        Personal attributes:

 

-          Able to work independently

Có thể làm việc độc lập

-          Has an enthusiastic nature

Nhiệt tình

 

Yêu cầu hồ sơ

Please apply your resume in English for this position.

Email : Gửi email

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ascott International Management, Vietnam

Địa chỉ: 8A Nguyễn BỈnh Khiêm, Q1 hoặc 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, HCM