hotel-controller

Hotel Controller

Apricot Hotel

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Security Guard 30/04/2019 Thỏa thuận
Duty Manager 30/04/2019 Thỏa thuận
(TUYỂN GẤP) Bartender 30/04/2019 Thỏa thuận
Fitness Attendant ( female) 30/04/2019 Thỏa thuận
M&E Technician (Nhân viên kỹ thuật cơ điện) 30/04/2019 Thỏa thuận
Sales Executive 31/03/2019 Thỏa thuận
Senior Sales Manager or Sales Manager in charge of Leisure Market 31/03/2019 Thỏa thuận
Receptinonist (Male) 31/03/2019 Thỏa thuận
Chief Concierge 31/03/2019 5 - 8 triệu

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ