certy resume

Hoteljob.vn

Hà Thị Quỳnh Thơ

Hà Thị Quỳnh Thơ

Xin việc vị trí Hành Chính Nhân Sự

Diligent and ambitious to seek for a company where i can apply my education, years of cilent-facing experience, communication skills and provide cilents with a high quality service.

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Hà Thị Quỳnh Thơ

Giới tính

Nữ

Ngày sinh

06/07/1997

Địa chỉ

Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Cập nhật

02/08/2022

Trang cá nhân

Thông tin cơ bản

Kinh nghiệm làm việc

Dưới 1 năm

Vị trí

Nhân viên

Mức lương mong muốn

8 - 12 triệu

Nơi mong muốn làm việc

Tiếng Anh (Giỏi)

Ngoại ngữ

Tiếng Anh (Giỏi)

Công việc mong muốn

Mong muốn về công việc

I'm seeking for a new job which is sales position that is suitable for my major and my ability. In addition, I am enthusiastic and willing to learn and do what takes to get a job done well even under pressure

Kỹ năng

 • 80% Kỹ năng
  Teamwork 80%
 • 80% Kỹ năng
  Communication skill 80%
 • 80% Kỹ năng
  Logical thinking and creative 80%
 • 100% Kỹ năng
  Hard working 100%
 • 80% Kỹ năng
  SLOVING PROBLEM 80%

Học vấn - Chuyên môn

Gujarat University

B.A Economics - Đại học - 2016 - 2019

Kinh nghiệm làm việc

Nhân viên Tài Chính và Nhân sự tại Meander Sai Gon Hostel

Hồ Chí Minh - 5/2021 - Hiện tại

HR and Finance Associate./ Admin + Thu thập, kiểm tra các chứng từ thanh toán và theo dõi tất cả các giao dịch (các khoản phải thu, phải chi, ngân hàng, phân bổ chi phí, doanh thu...)Track and prepare payment supporting documents, record all transactions (accounts payable and receivable, banks, expenditure allocation, revenue...)+ Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp để tối ưu hóa dòng tiền.  Chase on account receivables & payables to maximize cashflow.  + Hỗ trợ quy trình mua hàng và quản lý hàng tồn kho, tài sản cố định.Assist with the procurement process & manage inventory, fixed assets.  + Hỗ trợ Kế Toán Trưởng trong các công việc tài chính kế toán khác.Support the Chief Accountant in preparation and supply of financial and accounting duties. OBJECTIVE  + Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công tác nhân sự, bao gồm quản lý thông tin hồ sơ nhân viên, đảm bảo các chế độ cho nhân sự theo quy định, tham gia công tác tuyển dụng  Perform HR administrative tasks, including liaison with HR consultant to manage employee profiles, ensure employee benefits, participate in recruitment process.  + Các công việc hành chính khác do quản lý phân công Other administrative tasks assigned by managers + Sắp xếp và lưu trữ các loại giấy tờ hành chính như: Hợp đồng, công văn,  Organizing and saving administrative documents such as rental contracts, official letters,  +Quản lý các thiết bị máy móc văn phòng, liên hệ các nhà cung ứng để đặt mua thiết bị và vật phẩm cho công ty Managing office equipments, contact suppliers to order equipment and products for company +Quản lý các chi phí hành chính (Văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, internet...) Managing administrative expenses (stationery, electricity, water, telephone, internet...) + Triển khai thực hiện công việc đến các bộ phận theo yêu cầu Arranging the work to departments as required

Quản lý tại Family's Business

Gia Lai, Việt Nam - 9/2019 - /

- Helping my family's business by selling, buying, managing finance... Reason for finding a new job: searching for a good opportunity to develop myself

Recruitment Consultant (Singapore side) tại Talent trader group

Hồ Chí Minh, Việt Nam - 6/2019 - 9/2019

- Sourcing for new clients on Singapore by cold calling - Searching for candidates from Singapore according to the requirements of clients - Arranging interview if the candidates are accepted by the clients - Having knowledges on recruitment in headhunting Reason for leaving: Family Reasons

Recruitment Department ( for IT Department) tại Oppo India

Gujarat, India - 3/2018 - 3/2019

- Hunting IT engineer with the given data - Writing Job Scope according to the request from IT department for searching new employers - Finding suitable candidates and arranging interview - Learning more knowledge about recruitment Reason for leaving: Finish studying and back to Vietnam

Internship ( HR staff) tại Oppo India

Gujarat, India - 1/2018 - 3/2018

- Have chances to attend an interview of the company - Have enough skill to train internship according to company's standards. - Find opportunities to learn about recruitment from HR manager.

Thông tin tham khảo

Hình ảnh

Thank You!