Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG - MASS RECRUITMENT DAY (19 - 20/12) Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Bell Supervisor Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Front Desk Clerk Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Nhân viên Bellman Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Receiving Officer Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Store Keeper Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Engineering Supervisor Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Painter/ Carpenter Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Engineering Technician Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Linen Room Supervisor/ Giám sát tổ đồ vải Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Linen/ Laundry Attendant/ Nhân viên phòng đồ vải Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Linen Boy/ Houseman And Mini Bar (Nhân viên vận chuyển đồ và quản lý mini bar) Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Housekeeping Supervisor/ Giám sát buồng phòng Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Florist/ Nhân viên cắm hoa Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
ORDER TAKER/ Nhân viên điều phối bộ phận Buồng Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Public Area Attendant/ Nhân viên khu vực công cộng Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG - MASS RECRUITMENT DAY (19 - 20/12) Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Nhân viên Buồng 3 - 5 triệu 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Executive Chef Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Demi Chef De Partie Hot Kitchen Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Commis I Pastry kitchen Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Commis I kitchen Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Sales Manager based in Ho Chi Minh City Thỏa thuận 31/12/2015 HCMC Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Public Area supervisor/ Giám sát khu vực công cộng Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Chief Steward Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Chef De Parties- Pastry kitchen Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Chef De Partie Hot Kitchen Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Chef De Partie Canteen Kitchen Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
F&B Manager Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Public Area Attendant/ Nhân viên khu vực công cộng Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
ORDER TAKER/ Nhân viên điều phối bộ phận Buồng Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Florist/ Nhân viên cắm hoa Thỏa thuận 31/12/2015 Hà Nội Khách sạn Novotel Suites Hà Nội (Novotel Suites Hanoi)
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Cập nhật
Hà Nội Thỏa thuận 29/11/2015
NGUYEN PHUONG THAO
Hà Nội Thỏa thuận 29/11/2015
NGUYEN VAN BAO
Khánh Hòa Thỏa thuận 29/11/2015
HCMC Thỏa thuận 29/11/2015
NGUYỄN THỊ NGỌC
Hà Nội Thỏa thuận 28/11/2015
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Ngày đăng
Khánh Hòa Thỏa thuận 28/11/2015
Vũ Thị Nga
Bắc Ninh Thỏa thuận 28/11/2015
Đặng Trường Minh
HCMC Thỏa thuận 24/11/2015
Nguyễn Đức Đạt
Hà Nội 5 - 8 triệu 24/11/2015
HCMC Thỏa thuận 23/11/2015

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image