Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
PASTRY CHEF Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
EXECUTIVE SOUS CHEF Thỏa thuận 06/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
BAR OUTLET MANAGER Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
Order Taker Thỏa thuận 30/10/2015 Toàn Quốc Lotte Hotel Hanoi
RESTAURANT / MICE OUTLET MANAGER Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
Nhân Viên Phục Vụ Thỏa thuận 31/10/2015 HCMC Nhà Hàng K-Chef Table
Captain (Tổ Trưởng Phục Vụ) Thỏa thuận 31/10/2015 HCMC Nhà Hàng K-Chef Table
Nhân Viên Thu Ngân Thỏa thuận 31/10/2015 HCMC Nhà Hàng K-Chef Table
Restaurant Supervisor Thỏa thuận 31/10/2015 HCMC Nhà Hàng K-Chef Table
LAUNDRY SUPERVISOR Thỏa thuận 11/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
GARDEN MANAGER Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
ASSISTANT EXECUTIVE HOUSEKEEPER Thỏa thuận 06/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
Saleperson at flowershop (Nhân viên bán hàng tại cửa hàng hoa) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội Xiang Flower And Tree
EXECUTIVE HOUSKEEPER Thỏa thuận 06/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
FO SUPERVISOR Thỏa thuận 11/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
GUEST RELATION MANAGER Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
PASTRY CHEF Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
EXECUTIVE SOUS CHEF Thỏa thuận 06/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
BAR OUTLET MANAGER Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
Order Taker Thỏa thuận 30/10/2015 Toàn Quốc Lotte Hotel Hanoi
RESTAURANT / MICE OUTLET MANAGER Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
LAUNDRY SUPERVISOR Thỏa thuận 11/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
GARDEN MANAGER Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
ASSISTANT EXECUTIVE HOUSEKEEPER Thỏa thuận 06/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
EXECUTIVE HOUSKEEPER Thỏa thuận 06/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
FO SUPERVISOR Thỏa thuận 11/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
GUEST RELATION MANAGER Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
CHIEF CONCIERGE Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
DUTY MANAGER Thỏa thuận 10/11/2015 Kiên Giang Novotel Phu Quoc & Resort Managed By Accor (a Member of CEO Group)
FB Server (Phục vụ nhà hàng) Thỏa thuận 05/11/2015 HCMC Grand Silverland Hotel
Assistant Housekeeping Manager Thỏa thuận 31/10/2015 HCMC Grand Silverland Hotel
FOM/ Front Office Manager Thỏa thuận 31/10/2015 HCMC Grand Silverland Hotel
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Cập nhật
Khánh Hòa Thỏa thuận 07/10/2015
Lai Ngoc Hung
HCMC Thỏa thuận 07/10/2015
Đà Nẵng 3 - 5 triệu 07/10/2015
Khánh Hòa 8 - 12 triệu 07/10/2015
Nguyễn Đình Bảo
HCMC Thỏa thuận 07/10/2015
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Ngày đăng
Nguyen Thi Hien
Hà Nội Thỏa thuận 07/10/2015
Hoàng Thị Nga
HCMC 5 - 8 triệu 06/10/2015
Hà Nội 8 - 12 triệu 06/10/2015
Trần Anh Đạt
Huế Thỏa thuận 06/10/2015
HCMC Thỏa thuận 06/10/2015

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image