Địa điểm tuyển dụng: Bình Dương

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển Phụ bếp (không cần kinh nghiệm) Thỏa thuận 09/10/2016 HCMC, Bình Dương Sushi King Company Limited
Nhân viên Phụ bếp ( làm việc tại Aeon Bình Dương) Thỏa thuận 30/09/2016 HCMC, Bình Dương Sushi King Company Limited
Human Resources Officer Thỏa thuận 21/11/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên Hồ bơi Thỏa thuận 23/03/2017 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Giám sát kỹ thuật Thỏa thuận 24/10/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên kỹ thuật Thỏa thuận 23/12/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên buồng phòng Thỏa thuận 23/11/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên Bartender Thỏa thuận 22/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên bếp Thỏa thuận 24/10/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Receptionist - Nhân viên Lễ tân Thỏa thuận 23/12/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Trưởng ca bếp (Chef de partie) Thỏa thuận 23/11/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Training Manager Thỏa thuận 27/03/2017 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên Bảo vệ Thỏa thuận 23/12/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Giám sát Bảo vệ Thỏa thuận 24/10/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Quản lý nhà hàng Thỏa thuận 24/10/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên phục vụ Thỏa thuận 21/02/2017 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Sales & Marketing Manager Thỏa thuận 24/10/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên Bellboy Thỏa thuận 23/12/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên hostess kiêm cashier nhà hàng Thỏa thuận 23/11/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên âm thanh ánh sáng (AV) Thỏa thuận 05/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân Viên Thu Mua Thỏa thuận 26/12/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên Hành chính nhân sự Thỏa thuận 24/10/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Giám sát dọn phòng Thỏa thuận 24/10/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Front Office Supervisor Thỏa thuận 21/11/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Cost Controller (Chuyên viên kiểm soát chi phí) Thỏa thuận 24/02/2017 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Tổ trưởng nhà hàng Thỏa thuận 24/10/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Steward Thỏa thuận 23/12/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Sales Coordinator Thỏa thuận 23/11/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Nhân viên dọn phòng (housekeeping) Thỏa thuận 22/01/2017 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Giám sát nhà hàng Thỏa thuận 24/10/2016 Bình Dương Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex