Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

Công việc mới LA VELA SAIGON HOTEL

Room Attendant - Nhân Viên Buồng Phòng

LA VELA SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 31/08/2021

Công việc mới HOTEL NIKKO HAI PHONG

Pool Life Guard/ Nhân Viên Cứu Hộ Bể Bơi

HOTEL NIKKO HAI PHONG

Hạn cuối: 15/08/2021

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Demi Chef De Partie - Tổ Phó Bếp Âu

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 08/08/2021

Công việc mới HOTELJOB.VN

Tuyển 2 Biên Tập Viên Viết Bài

HOTELJOB.VN

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

Demi Chef (Chuyên Về Mảng Catering)

CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

Bếp Chính (Chuyên Về Mảng Catering)

CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

Chef De Partie (Chuyên Về Mảng Catering)

CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới CGV CINEMAS

[Hà Nội] Giám Sát Vận Hành Rạp Chiếu Phim

CGV CINEMAS

Hạn cuối: 31/07/2021

Công việc mới SAIGON PRINCE HOTEL

Duty Manager

SAIGON PRINCE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới SAIGON PRINCE HOTEL

Engineering Coordinator

SAIGON PRINCE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới SAIGON PRINCE HOTEL

Waiter (Room Service) Working Afternoon & Night Shifts

SAIGON PRINCE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới AZERAI KE GA BAY

Spa Manager - Based In Azerai Cần Thơ

AZERAI KE GA BAY

Hạn cuối: 26/09/2021

Công việc mới VISAHO

[Hanoi] Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng

VISAHO

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Assistant Regent Service Manager

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Head Chauffeur/ Tổ Trưởng Tài Xế

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Regent Service Attendant

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Public Area Attendant/ Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng

MIA SAIGON

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới LA VELA SAIGON HOTEL

Room Attendant - Nhân Viên Buồng Phòng

LA VELA SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 31/08/2021

Công việc mới HOTEL NIKKO HAI PHONG

Pool Life Guard/ Nhân Viên Cứu Hộ Bể Bơi

HOTEL NIKKO HAI PHONG

Hạn cuối: 15/08/2021

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Demi Chef De Partie - Tổ Phó Bếp Âu

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 08/08/2021

Công việc mới HOTELJOB.VN

Tuyển 2 Biên Tập Viên Viết Bài

HOTELJOB.VN

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

Demi Chef (Chuyên Về Mảng Catering)

CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

Bếp Chính (Chuyên Về Mảng Catering)

CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

Chef De Partie (Chuyên Về Mảng Catering)

CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới CGV CINEMAS

[Hà Nội] Giám Sát Vận Hành Rạp Chiếu Phim

CGV CINEMAS

Hạn cuối: 31/07/2021

Công việc mới SAIGON PRINCE HOTEL

Duty Manager

SAIGON PRINCE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới SAIGON PRINCE HOTEL

Engineering Coordinator

SAIGON PRINCE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới SAIGON PRINCE HOTEL

Waiter (Room Service) Working Afternoon & Night Shifts

SAIGON PRINCE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới AZERAI KE GA BAY

Spa Manager - Based In Azerai Cần Thơ

AZERAI KE GA BAY

Hạn cuối: 26/09/2021

Công việc mới VISAHO

[Hanoi] Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng

VISAHO

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Assistant Regent Service Manager

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Head Chauffeur/ Tổ Trưởng Tài Xế

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Regent Service Attendant

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Public Area Attendant/ Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng

MIA SAIGON

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Demi Chef De Partie - Tổ Phó Bếp Âu

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 08/08/2021

Công việc mới CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

Demi Chef (Chuyên Về Mảng Catering)

CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

Bếp Chính (Chuyên Về Mảng Catering)

CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

Chef De Partie (Chuyên Về Mảng Catering)

CÔNG TY TNHH HUGE-FAM

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới SAIGON PRINCE HOTEL

Waiter (Room Service) Working Afternoon & Night Shifts

SAIGON PRINCE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới AZERAI KE GA BAY

Spa Manager - Based In Azerai Cần Thơ

AZERAI KE GA BAY

Hạn cuối: 26/09/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Regent Service Attendant

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Regent Club Attendant

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Security Manager

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới AZERAI KE GA BAY

Nhân Viên Nhà Hàng (Waiter/ Waitress)

AZERAI KE GA BAY

Hạn cuối: 28/09/2021

Công việc mới AZERAI KE GA BAY

Nhân Viên Trị Liệu/ Spa Therapist

AZERAI KE GA BAY

Hạn cuối: 28/09/2021

Công việc mới AZERAI KE GA BAY

Trưởng Ca Đêm Nhà Hàng/ Restaurant Night Captain

AZERAI KE GA BAY

Hạn cuối: 28/09/2021

Công việc mới FUSION SUITES SAIGON HOTEL

Nhân Viên Phụ Bếp Thời Vụ - Commis Part Time

FUSION SUITES SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới THE BLOOM SERVICED APARTMENT

Lễ Tân Tiếng Anh

THE BLOOM SERVICED APARTMENT

Hạn cuối: 15/08/2021

Công việc mới THE BLOOM SERVICED APARTMENT

Pha Chế

THE BLOOM SERVICED APARTMENT

Hạn cuối: 15/08/2021

Công việc mới THE BLOOM SERVICED APARTMENT

Chuyên Viên Nhân Sự

THE BLOOM SERVICED APARTMENT

Hạn cuối: 15/08/2021

Công việc mới LA VELA SAIGON HOTEL

Room Attendant - Nhân Viên Buồng Phòng

LA VELA SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 31/08/2021

Công việc mới HOTEL NIKKO HAI PHONG

Pool Life Guard/ Nhân Viên Cứu Hộ Bể Bơi

HOTEL NIKKO HAI PHONG

Hạn cuối: 15/08/2021

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Demi Chef De Partie - Tổ Phó Bếp Âu

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 08/08/2021

Công việc mới AZERAI KE GA BAY

Spa Manager - Based In Azerai Cần Thơ

AZERAI KE GA BAY

Hạn cuối: 26/09/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Regent Club Attendant

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Porter

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới REGENT PHÚ QUỐC

Regent Experience Agent

REGENT PHÚ QUỐC

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Security Manager

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Public Area Attendant/ Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng

MIA SAIGON

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/08/2021

Công việc mới PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Carpenter/ Thợ Mộc

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Driver/ Tài Xế

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới HANOI HOTEL

Marketing Manager (Knowledge Of Designing)

HANOI HOTEL

Hạn cuối: 30/07/2021

Công việc mới AZERAI KE GA BAY

Nhân Viên Bảo Vệ

AZERAI KE GA BAY

Hạn cuối: 28/09/2021

Công việc mới AZERAI KE GA BAY

Human Resources Supervisor - Based In Azerai Cần Thơ

AZERAI KE GA BAY

Hạn cuối: 01/02/2022

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC

Bãi biển Ông Lang, Khu du lịch sinh thái Cửa Cạn, xã Cửa Dương, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

FLC GROUP

Tầng 28, Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

ANNAM GOURMET

Số 16-18 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM

ONSEN FUJI

Tầng 12 - 14, Ngọc Khánh Plaza, Số 01 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC

Bãi biển Ông Lang, Khu du lịch sinh thái Cửa Cạn, xã Cửa Dương, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

FLC GROUP

Tầng 28, Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

ANNAM GOURMET

Số 16-18 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM

ONSEN FUJI

Tầng 12 - 14, Ngọc Khánh Plaza, Số 01 Phạm Huy Thông, P. Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

NOVA F&B COMPANY

Số 2 – 4 – 6 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

LOTTE HOTEL HANOI

Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

WESTLAKE HOTEL & RESORT VINH PHUC

Số 1 D Đường Kim Ngọc, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

LA SAVEUR HOA BINH RESORT

xã Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình

EASTIN HOTEL & RESIDENCES HANOI

Số 21, phố Duy Tân, Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

REGENT PHÚ QUỐC

Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT

Tổ 3, Khu phố 7, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

LAGUNA (VIETNAM) CO., LTD

Cu Du Village, Loc Vinh Commune, Phu Loc District ,ThuaThien Hue Province, Viet Nam

SUNSET SANATO RESORT & VILLAS PHÚ QUỐC

5 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

CASSIA COTTAGE

Tổ 7, Khu Phố, Thị trấn Dương Đông, Huyện Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SANTA MEDIA

Santa Jobs Headhunter Hot CV

Vui lòng liên hệ Hotline 091.949.0330 hoặc Email santajob@santavietnam.com

Tìm Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn

MS: 1315086

 • Đà Nẵng...
 • 12 - 20 triệu
 • Cập nhật: 31/10/2020

Director Of Sales

MS: 728642

 • Hà Nội...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 28/11/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Đầu Tư

MS: 730624

 • Hà Nội...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 28/11/2018

Director Of Sales

MS: 728705

 • Hà Nội...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 28/11/2018
 • Nhân viên
 • Giám sát/ Trưởng BP, NVKD
 • Tổng QL, Giám đốc, TGĐ
 • Hồ sơ 5 sao
Hồ sơ 5 sao vàng

NAM NGUYỄN

Hồ sơ 5 sao

LƯƠNG LAN PHƯƠNG

Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ HỒNG HẠNH

Hồ sơ 5 sao bạc

VÕ DUY LÂN

 • Manager
 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Cập nhật: 29/07/2021
Hồ sơ 5 sao vàng

ĐỖ THÙY LINH

Hồ sơ 5 sao

NGUYEN TAN TOAN

Hồ sơ 5 sao vàng

ĐÀM THỊ OANH

Hồ sơ 5 sao vàng

BÙI VŨ TUẤN ANH

Hồ sơ 5 sao

NGÔ QUANG HẢI

Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ HỒNG HẠNH

Hồ sơ 5 sao vàng

ĐỖ THÙY LINH

Hồ sơ 5 sao

NGUYEN TAN TOAN

Hồ sơ 5 sao vàng

BÙI VŨ TUẤN ANH

Hồ sơ 5 sao

NGÔ QUANG HẢI

Hồ sơ 5 sao bạc

ĐẶNG TRIỆU HUY

Hồ sơ 5 sao bạc

NGUYỄN NGỌC THÀNH

Hồ sơ 5 sao

HOÀNG LƯU LINH

Hồ sơ 5 sao bạc

HOÀNG THUẦN

 • Quản Lý
 • Hà Nội
 • 12 - 20 triệu
 • Cập nhật: 29/07/2021
Hồ sơ 5 sao

NGUYỄN VŨ THỊ BÍCH TRÂM

 • Hrm
 • Hải Phòng, Lào Cai,...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 25/04/2021
Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN LÊ THANH TRÂM

Hồ sơ 5 sao bạc

NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN TÍN ĐỨC

Hồ sơ 5 sao vàng

PHAN THỊ MINH TÂM

Hồ sơ 5 sao vàng

NÔNG THỊ HẠNH

Hồ sơ 5 sao bạc

ĐẶNG HUỲNH THANH NGÔN

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN PHƯƠNG THANH

Ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS và Android

Xuất phát từ thực tế hơn 60% người dùng truy cập bằng smartphone, phiên bản App Mobile của Hoteljob.vn đã ra mắt để hỗ trợ nhà tuyển dụng và ứng viên ngày càng tốt hơn. Hướng đến tính tiện lợi - thân thiện - hiệu quả nên ứng dụng Hoteljob có nhiều “điểm cộng” đáng chú ý: giao diện đơn giản - tối ưu, tạo CV ứng tuyển trong vài thao tác, quản lý gian tuyển dụng dễ dàng, tin tức và tài liệu chuyên ngành cập nhật liên tục…

Thông tin liên hệ

John Doe

MR. SMILE

Hỗ trợ Nhà tuyển dụng (Đăng tin/ Search CV/ Head Hunt)...

Tư vấn Nhà tuyển dụng: 091.949.0330 Mail: info@hoteljob.vn

John Doe

Dịch vụ quảng cáo

Trên hệ sinh thái của Santa Việt Nam Hoteljob.vn/ HotelMart.vn/ TravelMart.vn/ Nghekhachsan.com/ Các page/ nhóm/ cộng đồng...

Liên hệ: 091.949.0330 Mail: info@santavietnam.com