Bartender (Nam) Công việc nổi bật

NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 08/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Quầy Bar Công việc nổi bật Công việc mới

NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 22/12/2020

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân Nhà Hàng Công việc nổi bật

NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 22/12/2020

Ứng tuyển ngay

Thu Ngân Công việc nổi bật

TRÀNG TIỀN SEAFOOD RESTAURANT GIA LAI

Gia Lai Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 27/12/2020

Ứng tuyển ngay

Senior Officer, General Ledger (Hoiana Residences) Công việc nổi bật

HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

HCMC, Đà Nẵng, Quảng Nam Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Giám Sát Vệ Sinh Công Cộng - Public Area Supervisor Công việc nổi bật

ODK MIKAZUKI VIETNAM COMPANY LIMITED

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 05/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên An Ninh Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUY NHƠN

Bình Định Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Giám Sát An Ninh Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUY NHƠN

Bình Định Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Trưởng Bộ Phận Tiền Sảnh (Front Office Manager) Công việc nổi bật

ROSA ALBA RESORT TUY HÒA

Phú Yên Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực (Food & Beverage Manager) Công việc nổi bật

ROSA ALBA RESORT TUY HÒA

Phú Yên Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Sm/trưởng Kinh Doanh Làm Việc Tại Vp Rosa Alba Tuy Hòa, Phú Yên Công việc nổi bật

ROSA ALBA RESORT TUY HÒA

Phú Yên 20 - 30 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

[Commas] - Personal Assistant To Operation Director Công việc nổi bật

HYPEASIA

HCMC 12 - 20 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 09/12/2020

Ứng tuyển ngay

[Roka Fella _ Dist 1] Cashier Công việc nổi bật

HYPEASIA

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

[Hype Asia] - C&b Staff Công việc nổi bật

HYPEASIA

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 01/12/2020

Ứng tuyển ngay

Guest Relations Officer (Korean Speaking) Công việc nổi bật

PALAZZO CLUB

HCMC Thỏa thuận Số lượng :4

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Slot Technician (Local Staff) Công việc nổi bật

PALAZZO CLUB

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/12/2020

Ứng tuyển ngay

Security - Bảo Vệ Công việc nổi bật

PALAZZO CLUB

HCMC 8 - 12 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Training Manager Công việc nổi bật

ODK MIKAZUKI VIETNAM COMPANY LIMITED

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 05/12/2020

Ứng tuyển ngay

Hr Intern Công việc nổi bật

ODK MIKAZUKI VIETNAM COMPANY LIMITED

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 05/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng Pa Attendant Công việc nổi bật

ODK MIKAZUKI VIETNAM COMPANY LIMITED

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :15

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Giám Sát Vệ Sinh Công Cộng - Public Area Supervisor Công việc nổi bật

ODK MIKAZUKI VIETNAM COMPANY LIMITED

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 05/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên An Ninh Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUY NHƠN

Bình Định Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Giám Sát An Ninh Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUY NHƠN

Bình Định Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Sm/trưởng Kinh Doanh Làm Việc Tại Vp Rosa Alba Tuy Hòa, Phú Yên Công việc nổi bật

ROSA ALBA RESORT TUY HÒA

Phú Yên 20 - 30 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Giám Sát Buồng Công việc nổi bật

ROSA ALBA RESORT TUY HÒA

Phú Yên Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Tổng Bếp Trưởng Công việc nổi bật

ROSA ALBA RESORT TUY HÒA

Phú Yên Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Bar Attendant Công việc nổi bật

PALAZZO CLUB

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Casino Attendant (Has International Casino Or Cruise Working Experience) Công việc nổi bật

PALAZZO CLUB

HCMC Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Slot Technician (Local Staff) Công việc nổi bật

PALAZZO CLUB

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/12/2020

Ứng tuyển ngay

Chief Security Công việc nổi bật

ODK MIKAZUKI VIETNAM COMPANY LIMITED

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Chief Accountant Công việc nổi bật

ODK MIKAZUKI VIETNAM COMPANY LIMITED

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 10/12/2020

Ứng tuyển ngay

Purchasing Manager Công việc nổi bật

ODK MIKAZUKI VIETNAM COMPANY LIMITED

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Thiết Kế/ Designer Công việc nổi bật

QUINTER CENTRAL HOTEL

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

02 Commis & 01 Salad (German Cuisine - Gartenstadt Kitchen) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :3

Hạn cuối: 30/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên An Ninh Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/11/2020

Ứng tuyển ngay

Restaurant Sales Manager (Chinese Speaking) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân Nhà Hàng Công việc nổi bật

NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 22/12/2020

Ứng tuyển ngay

Bartender (Nam) Công việc nổi bật

NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 08/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Quầy Bar Công việc nổi bật Công việc mới

NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 22/12/2020

Ứng tuyển ngay

Thu Ngân Công việc nổi bật

TRÀNG TIỀN SEAFOOD RESTAURANT GIA LAI

Gia Lai Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 27/12/2020

Ứng tuyển ngay

Senior Officer, General Ledger (Hoiana Residences) Công việc nổi bật

HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

HCMC, Đà Nẵng, Quảng Nam Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên An Ninh Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUY NHƠN

Bình Định Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

[Hype Asia] - C&b Staff Công việc nổi bật

HYPEASIA

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 01/12/2020

Ứng tuyển ngay

[Commas] - Personal Assistant To Operation Director Công việc nổi bật

HYPEASIA

HCMC 12 - 20 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 09/12/2020

Ứng tuyển ngay

[Roka Fella _ Dist 1] Cashier Công việc nổi bật

HYPEASIA

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Casino Attendant (Has International Casino Or Cruise Working Experience) Công việc nổi bật

PALAZZO CLUB

HCMC Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Guest Relations Officer (Korean Speaking) Công việc nổi bật

PALAZZO CLUB

HCMC Thỏa thuận Số lượng :4

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Bar Attendant Công việc nổi bật

PALAZZO CLUB

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Restaurant Captain (Gartenstadt Hanoi) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :3

Hạn cuối: 15/12/2020

Ứng tuyển ngay

Restaurant Manager (Local, Chinese Speaking) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

02 Commis & 01 Salad (German Cuisine - Gartenstadt Kitchen) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :3

Hạn cuối: 30/12/2020

Ứng tuyển ngay

Linen Supervisor Công việc nổi bật

CENTARA MIRAGE BEACH RESORT MUI NE

Bình Thuận Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Housekeeping Attendant Công việc nổi bật

CENTARA MIRAGE BEACH RESORT MUI NE

Bình Thuận Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Front Desk Agent Công việc nổi bật

CENTARA MIRAGE BEACH RESORT MUI NE

Bình Thuận Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Tuyển Trưởng Bộ Phận F&b Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN NHẬT HẠ L'OPERA

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN NHẬT HẠ L'OPERA

HCMC 8 - 12 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2020

Ứng tuyển ngay

Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Cập nhật
HCMC 8 - 12 triệu 27/11/2020
Hà Nội 5 - 8 triệu 27/11/2020
Toàn Quốc 20 - 30 triệu 27/11/2020
HCMC, Kiên Giang, Khánh Hòa 30 - 40 triệu 27/11/2020
Hà Nội 8 - 12 triệu 27/11/2020
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Ngày đăng
Ứng Tuyển Nhân Viên Phục Vụ
HCMC 5 - 8 triệu 27/11/2020
Tìm việc làm buồng phòng
Đà Nẵng 5 - 8 triệu 27/11/2020
Đầu Bếp
Lâm Đồng 8 - 12 triệu 26/11/2020
Sale/Marketing
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh 12 - 20 triệu 26/11/2020
HỒ SƠ CỦA CHƯƠNG
HCMC 5 - 8 triệu 26/11/2020

SANTA JOBS HEADHUNTER - HOT CV

Please contact hotline 091.949.0330 or email santajob@santavietnam.com

Flash News

  • Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

  • Khảo sát mức độ hài lòng với Hoteljob.vn: Tại đây