Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

Công việc mới THE SECRET CÔN ĐẢO

Outlet Manager

THE SECRET CÔN ĐẢO

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới THE SECRET CÔN ĐẢO

Commis Chef / Nhân Viên Phụ Bếp

THE SECRET CÔN ĐẢO

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới THE SECRET CÔN ĐẢO

Sous Chef ( Strong Vietnamese Cuisine)

THE SECRET CÔN ĐẢO

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG LA FONTAINE

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

NHÀ HÀNG LA FONTAINE

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới DALAT WONDER RESORT

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

DALAT WONDER RESORT

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới DALAT WONDER RESORT

Nhân Viên Bếp Nóng

DALAT WONDER RESORT

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới DALAT WONDER RESORT

Nhân Viên Giặt Ủi

DALAT WONDER RESORT

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Food Runner (Male)

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Waiter

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Barista/bartender

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 26/02/2022

Công việc mới EASTIN GRAND HOTEL NHA TRANG

Nhân Viên An Ninh (Security Officer)

EASTIN GRAND HOTEL NHA TRANG

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG

Nhân Viên Nhà Hàng Nam & Nữ

KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG

Nhân Viên Bartender

KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG

Hạn cuối: 15/02/2022

Công việc mới PHÚ THẮNG GRAND HOTEL - LONG AN

Bếp Trưởng

PHÚ THẮNG GRAND HOTEL - LONG AN

 • Long An
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 23/03/2022

Công việc mới LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Lễ Tân Quầy Spa

LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới THE SECRET CÔN ĐẢO

Outlet Manager

THE SECRET CÔN ĐẢO

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới THE SECRET CÔN ĐẢO

Commis Chef / Nhân Viên Phụ Bếp

THE SECRET CÔN ĐẢO

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới THE SECRET CÔN ĐẢO

Sous Chef ( Strong Vietnamese Cuisine)

THE SECRET CÔN ĐẢO

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG LA FONTAINE

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

NHÀ HÀNG LA FONTAINE

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới DALAT WONDER RESORT

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

DALAT WONDER RESORT

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới DALAT WONDER RESORT

Nhân Viên Bếp Nóng

DALAT WONDER RESORT

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới DALAT WONDER RESORT

Nhân Viên Giặt Ủi

DALAT WONDER RESORT

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Food Runner (Male)

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Waiter

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Barista/bartender

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 26/02/2022

Công việc mới EASTIN GRAND HOTEL NHA TRANG

Nhân Viên An Ninh (Security Officer)

EASTIN GRAND HOTEL NHA TRANG

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG

Nhân Viên Nhà Hàng Nam & Nữ

KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG

Nhân Viên Bartender

KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG

Hạn cuối: 15/02/2022

Công việc mới PHÚ THẮNG GRAND HOTEL - LONG AN

Bếp Trưởng

PHÚ THẮNG GRAND HOTEL - LONG AN

 • Long An
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 23/03/2022

Công việc mới LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Lễ Tân Quầy Spa

LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới THE SECRET CÔN ĐẢO

Commis Chef / Nhân Viên Phụ Bếp

THE SECRET CÔN ĐẢO

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới THE SECRET CÔN ĐẢO

Outlet Supervisor / Giám Sát Nhà Hàng

THE SECRET CÔN ĐẢO

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới THE SECRET CÔN ĐẢO

Sales Manager (Base In Ho Chi Minh City)

THE SECRET CÔN ĐẢO

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG LA FONTAINE

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

NHÀ HÀNG LA FONTAINE

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Barista/bartender

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 26/02/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Food Runner (Male)

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Waiter

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Nhân Viên Pha Chế

LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Restaurant Manager

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Receptionist

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Lễ Tân Nhà Hàng

NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Bartender (Nam)

NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

NHÀ HÀNG PRESS CLUB

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới AQ GOURMET AND DINE

Omakase Chef (Japanese)

AQ GOURMET AND DINE

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới MESA GROUP

Nam Phụ Bếp Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Fulltime / Parttime

MESA GROUP

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới MESA GROUP

Mesa Group Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Fulltime

MESA GROUP

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 20

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới DALAT WONDER RESORT

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

DALAT WONDER RESORT

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới DALAT WONDER RESORT

Nhân Viên Bếp Nóng

DALAT WONDER RESORT

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới DALAT WONDER RESORT

Nhân Viên Giặt Ủi

DALAT WONDER RESORT

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Restaurant Manager (Local Candidate)

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 28/01/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Guest Services Manager

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới THE DECK SAIGON

Waiter

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới EASTIN GRAND HOTEL NHA TRANG

Nhân Viên An Ninh (Security Officer)

EASTIN GRAND HOTEL NHA TRANG

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Sales Manager

LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Nhân Viên Pha Chế

LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Lễ Tân Quầy Spa

LE SANDS OCEANFRONT DANANG HOTEL

Hạn cuối: 31/01/2022

Công việc mới POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Receptionist

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Hạn cuối: 28/02/2022

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

WINK HOTELS

75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

NOVA FNB

Số 2 – 4 – 6 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Head Office: Tòa nhà SUN CITY 13 HAI BÀ TRƯNG, Hà Nôi - Tầng 11, Ban HCNS. VP ĐN: Tầng M, Novotel Da Nang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN A25 HOTEL

Văn phòng tại Hà Nội: : Số 90 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: 180 - 184 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Suối Ớt, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

HOTEL ACADEMY PHU QUOC - VET BY EHL

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

WINK HOTELS

75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

NOVA FNB

Số 2 – 4 – 6 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Head Office: Tòa nhà SUN CITY 13 HAI BÀ TRƯNG, Hà Nôi - Tầng 11, Ban HCNS. VP ĐN: Tầng M, Novotel Da Nang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN A25 HOTEL

Văn phòng tại Hà Nội: : Số 90 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: 180 - 184 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

WINK HOTELS

75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Suối Ớt, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN WINDSOR

Số 8 Nguyễn Huệ, quận 1 , TP Hồ Chí Minh

WESTLAKE HOTEL & RESORT VINH PHUC

Số 1 D Đường Kim Ngọc, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

NEW WORLD SAIGON HOTEL

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MAIA QUY NHƠN

Một phần Điểm số 1, Khu du lịch biển Nhơn Lý , Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

FRASER RESIDENCE HANOI

C5, Do Nhuan Street, Xuan Dinh Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

BEN TRE RIVERSIDE RESORT

708, Nguyễn Văn Tư, phường 7, TP. Bến Tre, Bến Tre

SEL DE MER HOTEL & SUITES

92 Vo Nguyen Giap, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SANTA MEDIA

Santa Jobs Headhunter Hot CV

Vui lòng liên hệ Hotline 091.949.0330 hoặc Email santajob@santavietnam.com

Giám Sát Nhà Hàng Lá Cọ Ba Vì

Thưởng giới thiệu

20,000 đ

 • Nhân viên
 • Giám sát/ Trưởng BP, NVKD
 • Tổng QL, Giám đốc, TGĐ
 • Hồ sơ 5 sao
Hồ sơ 5 sao vàng

TẠ BÌNH ĐẲNG

Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ THANH BÌNH

Hồ sơ 5 sao vàng

LÊ THANH BÌNH

Hồ sơ 5 sao vàng

NGOAC UYN

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

Hồ sơ 5 sao vàng

DƯƠNG LÂM TÚ

 • Waiter
 • Toàn Quốc, HCMC, Kiê...
 • 8 - 12 triệu
 • Cập nhật: 22/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH

Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ THANH BÌNH

Hồ sơ 5 sao vàng

LÊ THANH BÌNH

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

Hồ sơ 5 sao vàng

DƯƠNG LÂM TÚ

 • Waiter
 • Toàn Quốc, HCMC, Kiê...
 • 8 - 12 triệu
 • Cập nhật: 22/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH

Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ NGUYÊN TÚ

Hồ sơ 5 sao vàng

HUYỀN NGUYỄN

 • Sale Otas
 • Hà Nội, HCMC, Ninh B...
 • 12 - 20 triệu
 • Cập nhật: 22/01/2022
Hồ sơ 5 sao bạc

HOÀNG THUẦN

 • Quản Lý
 • Hà Nội, Thanh Hóa
 • 12 - 20 triệu
 • Cập nhật: 22/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Hồ sơ 5 sao vàng

TRANG LÊ

Hồ sơ 5 sao vàng

NHI TRAN THI YEN

Hồ sơ 5 sao vàng

PHƯƠNG NGUYỄN

Hồ sơ 5 sao vàng

HUỲNH ĐỨC THẨM

Hồ sơ 5 sao

NGUYỄN MINH HOÀNG

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN PHƯƠNG NHI

Ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS và Android

Xuất phát từ thực tế hơn 60% người dùng truy cập bằng smartphone, phiên bản App Mobile của Hoteljob.vn đã ra mắt để hỗ trợ nhà tuyển dụng và ứng viên ngày càng tốt hơn. Hướng đến tính tiện lợi - thân thiện - hiệu quả nên ứng dụng Hoteljob có nhiều “điểm cộng” đáng chú ý: giao diện đơn giản - tối ưu, tạo CV ứng tuyển trong vài thao tác, quản lý gian tuyển dụng dễ dàng, tin tức và tài liệu chuyên ngành cập nhật liên tục…

Thông tin liên hệ

John Doe

MR. SMILE

Hỗ trợ Nhà tuyển dụng (Đăng tin/ Search CV/ Head Hunt)...

Tư vấn Nhà tuyển dụng: 091.949.0330 Mail: info@hoteljob.vn

John Doe

Dịch vụ quảng cáo

Trên hệ sinh thái của Santa Việt Nam Hoteljob.vn/ HotelMart.vn/ TravelMart.vn/ Nghekhachsan.com/ Các page/ nhóm/ cộng đồng...

Liên hệ: 091.949.0330 Mail: info@santavietnam.com