Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

Công việc mới THE DECK SAIGON

Senior Waiter/ Waitress/ Captain

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Bartender

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Guest Services Officers

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới COUNTRY HOUSES CAFE

Bảo Vệ

COUNTRY HOUSES CAFE

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

Nhân Viên Phục Vụ

NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

Tiếp Thực Nhà Hàng

NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

Clerk, General Ledger

HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

Hạn cuối: 12/05/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Bếp Chính

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 29/04/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Nhân Viên Buồng Phòng

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Commis - Nhân Viên Bếp

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Lễ Tân - Receptionist

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Cost Controller

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Hạn cuối: 30/06/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Kế Toán Nhà Hàng - Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Nhân Viên Kho - Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Training Manager - Quản Lý Đào Tạo

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Senior Waiter/ Waitress/ Captain

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Bartender

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Guest Services Officers

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới COUNTRY HOUSES CAFE

Bảo Vệ

COUNTRY HOUSES CAFE

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

Nhân Viên Phục Vụ

NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

Tiếp Thực Nhà Hàng

NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

Clerk, General Ledger

HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

Hạn cuối: 12/05/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Bếp Chính

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 29/04/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Nhân Viên Buồng Phòng

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Commis - Nhân Viên Bếp

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Lễ Tân - Receptionist

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Cost Controller

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Hạn cuối: 30/06/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Kế Toán Nhà Hàng - Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Nhân Viên Kho - Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Training Manager - Quản Lý Đào Tạo

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Senior Waiter/ Waitress/ Captain

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Bartender

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Guest Services Officers

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới COUNTRY HOUSES CAFE

Bảo Vệ

COUNTRY HOUSES CAFE

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

Tiếp Thực Nhà Hàng

NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

Nhân Viên Phục Vụ

NHÀ HÀNG TUẤN TÚ QUẬN 1

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

Clerk, General Ledger

HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

Hạn cuối: 12/05/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Bếp Chính

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 29/04/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Nhân Viên Phục Vụ

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Phụ Bếp

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Lễ Tân - Receptionist

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Hạn cuối: 30/06/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Kế Toán Nhà Hàng - Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Nhân Viên Kho - Phỏng Vấn Đi Làm Ngay

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới GREEN GARDEN FINE WINE - DINNING

Phục Vụ Nhà Hàng (Gấp)

GREEN GARDEN FINE WINE - DINNING

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 20/04/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Commis (Cold Kitchen)

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Bar Back Cum Bar Runner

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới THE DECK SAIGON

Guest Services Supervisor

THE DECK SAIGON

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Phụ Bếp

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Bếp Chính

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 29/04/2021

Công việc mới LADALAT HOTEL

Reservation - Nv Đặt Phòng Tại Tp. Hồ Chí Minh

LADALAT HOTEL

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Nurse – Y Tá

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Commis - Nhân Viên Bếp

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Lễ Tân - Receptionist

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 30/05/2021

Công việc mới DELICACY CENTRAL HOTEL & SPA

Nhân Viên Hành Lí - Bellman

DELICACY CENTRAL HOTEL & SPA

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới DELICACY CENTRAL HOTEL & SPA

Lễ Tân

DELICACY CENTRAL HOTEL & SPA

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới NAM NGHI PHU QUOC

Assistant Front Office Manager

NAM NGHI PHU QUOC

Hạn cuối: 31/05/2021

Công việc mới THE FIVE RESIDENCES HANOI

Lái Xe Bằng D

THE FIVE RESIDENCES HANOI

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới FUSION RESORT PHU QUOC

Pastry Chef De Partie | Tổ Trưởng Bếp Bánh

FUSION RESORT PHU QUOC

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới FUSION RESORT PHU QUOC

Fusionista | Chăm Sóc Khách Hàng

FUSION RESORT PHU QUOC

Hạn cuối: 30/04/2021

Công việc mới FUSION RESORT PHU QUOC

Learning And Development Manager (Vietnamese Only)

FUSION RESORT PHU QUOC

Hạn cuối: 30/04/2021

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

101 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng,Thành Phố Hà Nội

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT MANAGED BY ACCORHOTELS

Mũi Ông Đội, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC

Bãi biển Ông Lang, Khu du lịch sinh thái Cửa Cạn, xã Cửa Dương, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

Tay Son Tay Hamlet, Duy Hai Commune, DuyXuyen District, Quang Nam Province, Vietnam

Việc làm cần tuyển:

NHÀ HÀNG KOBE TEPPANYAKI

384/29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

TẬP ĐOÀN KS MƯỜNG THANH

Tòa Nhà Mường Thanh – Lô CC5 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

NHÀ HÀNG NHÂN SUSHI

101 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng,Thành Phố Hà Nội

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT MANAGED BY ACCORHOTELS

Mũi Ông Đội, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC

Bãi biển Ông Lang, Khu du lịch sinh thái Cửa Cạn, xã Cửa Dương, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

LUSINE COMPANY LIMITED

151c Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO

Tay Son Tay Hamlet, Duy Hai Commune, DuyXuyen District, Quang Nam Province, Vietnam

Việc làm cần tuyển:

NHÀ HÀNG KOBE TEPPANYAKI

384/29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

TẬP ĐOÀN KS MƯỜNG THANH

Tòa Nhà Mường Thanh – Lô CC5 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội.

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT MANAGED BY ACCORHOTELS

Mũi Ông Đội, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

THE FIVE RESIDENCES HANOI

343 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hanoi, Vietnam

HOIANA HOTELS

Tay Son Tay Hamlet, Duy Hai Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province, Vietnam

NAM NGHI PHU QUOC

Ấp 4, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

WESTLAKE HOTEL & RESORT VINH PHUC

Số 1 D Đường Kim Ngọc, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

NHÀ HÀNG FOUR SEASONS PHAN RANG

Đường 16/4, KP6, P. Mỹ Bình TP. Phan Rang, Ninh Thuận

SUNSET SANATO RESORT & VILLAS PHÚ QUỐC

5 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

KHÁCH SẠN GRANDVRIO CITY DANANG - GRANDVRIO OCEAN RESORT

01 – 03 Đống Đa, P Thạch Thang, Hải Châu, TP Đà Nẵng, Đường Thanh Niên Ven Biển, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam,

BEST WESTERN PREMIER SAPPHIRE HA LONG

Số 1 Phố Bến Đoan, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

NEW WORLD SAIGON HOTEL

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SANTA MEDIA

Santa Jobs Headhunter Hot CV

Vui lòng liên hệ Hotline 091.949.0330 hoặc Email santajob@santavietnam.com

Tìm Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn

MS: 1315086

 • Đà Nẵng...
 • 12 - 20 triệu
 • Cập nhật: 31/10/2020

Director Of Sales

MS: 728642

 • Hà Nội...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 28/11/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Đầu Tư

MS: 730624

 • Hà Nội...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 28/11/2018

Director Of Sales

MS: 728705

 • Hà Nội...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 28/11/2018
 • Nhân viên
 • Giám sát/ Trưởng BP, NVKD
 • Tổng QL, Giám đốc, TGĐ
 • Hồ sơ 5 sao
Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN HỮU TÍN

Hồ sơ 5 sao

TRẦN THANH

Hồ sơ 5 sao vàng

TRAN TIEN DUNG

 • F&b Attendant
 • HCMC, Bà Rịa - Vũng...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 08/04/2021
Hồ sơ 5 sao vàng

PHAN NGUYỄN KIM LONG

Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ VĂN SINH

Hồ sơ 5 sao

QUÁCH CÔNG HẢI

Hồ sơ 5 sao vàng

PHAN THỊ Ê NA

Hồ sơ 5 sao bạc

VIÊN NGỌC QUÍ

Hồ sơ 5 sao

NGÔ ĐỨC HÀO

 • Quản Lý
 • Hà Nội, Huế, Nghệ An...
 • 40 - 50 triệu
 • Cập nhật: 17/04/2021
Hồ sơ 5 sao vàng

PHAN NGUYỄN KIM LONG

Hồ sơ 5 sao vàng

LÊ TRẦN HƯƠNG GIANG

Hồ sơ 5 sao vàng

THỤC MY PHẠM

Hồ sơ 5 sao vàng

LÊ THỊ HỒNG THẮM

Hồ sơ 5 sao vàng

HOÀNG YẾN

Hồ sơ 5 sao vàng

BÙI NGỌC

Hồ sơ 5 sao bạc

NGUYỄN THỊ THANH TRANG

 • Sales Executive
 • Đà Nẵng, Quảng Nam
 • 8 - 12 triệu
 • Cập nhật: 15/04/2021
Hồ sơ 5 sao vàng

BENJAMIN VAN

Ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS và Android

Xuất phát từ thực tế hơn 60% người dùng truy cập bằng smartphone, phiên bản App Mobile của Hoteljob.vn đã ra mắt để hỗ trợ nhà tuyển dụng và ứng viên ngày càng tốt hơn. Hướng đến tính tiện lợi - thân thiện - hiệu quả nên ứng dụng Hoteljob có nhiều “điểm cộng” đáng chú ý: giao diện đơn giản - tối ưu, tạo CV ứng tuyển trong vài thao tác, quản lý gian tuyển dụng dễ dàng, tin tức và tài liệu chuyên ngành cập nhật liên tục…

Thông tin liên hệ

John Doe

MR. SMILE

Hỗ trợ Nhà tuyển dụng (Đăng tin/ Search CV/ Head Hunt)...

Tư vấn Nhà tuyển dụng: 091.949.0330 Mail: info@hoteljob.vn

John Doe

Dịch vụ quảng cáo

Trên hệ sinh thái của Santa Việt Nam Hoteljob.vn/ HotelMart.vn/ TravelMart.vn/ Nghekhachsan.com/ Các page/ nhóm/ cộng đồng...

Liên hệ: 091.949.0330 Mail: info@santavietnam.com