Assistant Housekeeping ManagerCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

Public Attendant / Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Khách SạnCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

Steward Attendant/ Nhân Viên Tạp Vụ BếpCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :3

Hạn cuối: 14/04/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Pha ChếCông việc nổi bật

KHÁCH SẠN DAL VOSTRO HOTEL HANOI

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 30/04/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ (Lương 5 - 7 Triệu)Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN DAL VOSTRO HOTEL HANOI

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :3

Hạn cuối: 30/04/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ Tân Khách SạnCông việc nổi bật

KHÁCH SẠN DAL VOSTRO HOTEL HANOI

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/04/2019

Ứng tuyển ngay

Phụ Bếp Cooking ClassCông việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Sales ExecutiveCông việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bàn (Waiter/waitress) [Đi Làm Luôn]Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Leisure Sales ExecutiveCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Senior Purchasing OfficerCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/03/2019

Ứng tuyển ngay

Commis (Western)Công việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

ConciergeCông việc nổi bật

SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên An Ninh (Thu Nhập Trên 5.5 Triệu/ Tháng)Công việc nổi bật

SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phụ Bếp Á- Commis (Asian)Công việc nổi bật

SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 20/04/2019

Ứng tuyển ngay

Tuyển Gấp Lễ Tân Căn Hộ Dịch Vụ!Công việc nổi bật

COMPASS LIVING VIỆT NAM

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 01/04/2019

Ứng tuyển ngay

Bartender (Rooftop Bar In 5* Hotel)Công việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 19/04/2019

Ứng tuyển ngay

Waiter / Waitress At Rooftop Bar (5* Hotel In The Heart Of Saigon)Công việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC 8 - 12 triệu Số lượng :3

Hạn cuối: 02/04/2019

Ứng tuyển ngay

Chief HostessCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC 12 - 20 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/03/2019

Ứng tuyển ngay

Tổ Trưởng Tổ Bàn (Caption)Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S SAIGON RESTAURANT

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Steward Attendant/ Nhân Viên Tạp Vụ BếpCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :3

Hạn cuối: 14/04/2019

Ứng tuyển ngay

Assistant Housekeeping ManagerCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

Senior Account PayableCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 09/04/2019

Ứng tuyển ngay

Asian Sous Chef - Trưởng Bếp Á (Bếp Hoa)Công việc nổi bật

SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

ConciergeCông việc nổi bật

SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ- Công Nhật 2 ThángCông việc nổi bật

SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Spa SupervisorCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

Pool AttendantCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

Waiter / Waitress At Rooftop Bar (5* Hotel In The Heart Of Saigon)Công việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC 8 - 12 triệu Số lượng :3

Hạn cuối: 02/04/2019

Ứng tuyển ngay

Front Office Manager/ Trưởng Bộ Phận Tiền SảnhCông việc nổi bật

BLUESUN HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Spa Manager - Trưởng Bộ Phận Spa Công việc nổi bật

BLUESUN HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng PhòngCông việc nổi bật

BLUESUN HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Thư Kí Xưởng Giặt Là (Cẩm Lệ)Công việc nổi bật

LÊ HOÀNG BEACH HOTEL

Đà Nẵng 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 30/03/2019

Ứng tuyển ngay

Guest Relation OfficerCông việc nổi bật

LÊ HOÀNG BEACH HOTEL

Đà Nẵng 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 30/03/2019

Ứng tuyển ngay

Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Nhà HàngCông việc nổi bật

LÊ HOÀNG BEACH HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp LanhCông việc nổi bật

KING TOWN HOTEL GRAND

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/03/2019

Ứng tuyển ngay

F&b CashierCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bàn (Waiter/waitress) [Đi Làm Luôn]Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Phụ Bếp Cooking ClassCông việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Sales ExecutiveCông việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Duty ManagerCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 29/03/2019

Ứng tuyển ngay

Commis (Western)Công việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

Kitchen Internship (Western, Asian, Pastry)/ Thực Tập Bếp Âu, Á, BánhCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :6

Hạn cuối: 15/04/2019

Ứng tuyển ngay

Asian Sous Chef - Trưởng Bếp Á (Bếp Hoa)Công việc nổi bật

SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Pool AttendantCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ (Waiter/waitress)Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S SAIGON RESTAURANT

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :8

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tiếp Thực (Food Runner)Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S SAIGON RESTAURANT

HCMC 3 - 5 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Tổ Trưởng Tổ Bàn (Caption)Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S SAIGON RESTAURANT

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Assistant Pastry Chef (Bếp Phó Bếp Bánh)Công việc nổi bật

INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT

Đà Nẵng 20 - 30 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 20/04/2019

Ứng tuyển ngay

HostessCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/06/2019

Ứng tuyển ngay

Bếp ChínhCông việc nổi bật

NHÀ HÀNG CHEF DZUNG

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 06/04/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Bàn (Lương Từ 4- 6 Triệu)Công việc nổi bật

NHÀ HÀNG CHEF DZUNG

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :10

Hạn cuối: 06/04/2019

Ứng tuyển ngay

Giám SátCông việc nổi bật

NHÀ HÀNG CHEF DZUNG

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :4

Hạn cuối: 06/04/2019

Ứng tuyển ngay

Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Nhà HàngCông việc nổi bật

LÊ HOÀNG BEACH HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp LanhCông việc nổi bật

KING TOWN HOTEL GRAND

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/03/2019

Ứng tuyển ngay

BellmanCông việc nổi bật

KING TOWN HOTEL GRAND

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

F&b CashierCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bàn (Waiter/waitress) [Đi Làm Luôn]Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Phụ Bếp Cooking ClassCông việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Sales ExecutiveCông việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Duty ManagerCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 29/03/2019

Ứng tuyển ngay

Commis (Western)Công việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

Kitchen Internship (Western, Asian, Pastry)/ Thực Tập Bếp Âu, Á, BánhCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :6

Hạn cuối: 15/04/2019

Ứng tuyển ngay

Asian Sous Chef - Trưởng Bếp Á (Bếp Hoa)Công việc nổi bật

SHERATON NHA TRANG HOTEL & SPA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Pool AttendantCông việc nổi bật

HOTEL DES ARTS SAI GON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 10/04/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ (Waiter/waitress)Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S SAIGON RESTAURANT

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :8

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tiếp Thực (Food Runner)Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S SAIGON RESTAURANT

HCMC 3 - 5 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Tổ Trưởng Tổ Bàn (Caption)Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S SAIGON RESTAURANT

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Assistant Pastry Chef (Bếp Phó Bếp Bánh)Công việc nổi bật

INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT

Đà Nẵng 20 - 30 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 20/04/2019

Ứng tuyển ngay

HostessCông việc nổi bật

INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/06/2019

Ứng tuyển ngay

Bếp ChínhCông việc nổi bật

NHÀ HÀNG CHEF DZUNG

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 06/04/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Bàn (Lương Từ 4- 6 Triệu)Công việc nổi bật

NHÀ HÀNG CHEF DZUNG

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :10

Hạn cuối: 06/04/2019

Ứng tuyển ngay

Giám SátCông việc nổi bật

NHÀ HÀNG CHEF DZUNG

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :4

Hạn cuối: 06/04/2019

Ứng tuyển ngay

Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Nhà HàngCông việc nổi bật

LÊ HOÀNG BEACH HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp LanhCông việc nổi bật

KING TOWN HOTEL GRAND

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/03/2019

Ứng tuyển ngay

BellmanCông việc nổi bật

KING TOWN HOTEL GRAND

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 31/03/2019

Ứng tuyển ngay

Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Cập nhật
Hà Nội 5 - 8 triệu 23/03/2019
Đà Nẵng Thỏa thuận 23/03/2019
HCMC Thỏa thuận 23/03/2019
Đà Nẵng Thỏa thuận 23/03/2019
HCMC, Đà Nẵng, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định 40 - 50 triệu 23/03/2019
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Ngày đăng
ứng tuyển vào vị trí thực tập
HCMC 5 - 8 triệu 23/03/2019
Xin việc
Đà Nẵng 8 - 12 triệu 23/03/2019
Cv Ứng Tuyển Vị Trí Bartender
HCMC 5 - 8 triệu 23/03/2019
Sinh Viên tìm việc làm thêm
Hà Nội 3 - 5 triệu 22/03/2019
Sales Trainee
HCMC 5 - 8 triệu 22/03/2019

SANTA JOBS HEADHUNTER - HOT CV

Please contact hotline 091.949.0330 or email santajob@santavietnam.com

Flash News

  • Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

  • Khảo sát mức độ hài lòng với Hoteljob.vn: Tại đây

  • Ra mắt trang Cộng đồng Hoteljob.vn: Tại đây

  • Ra mắt chuyên trang chia sẻ tài liệu ngành Khách sạn – Nhà hàng: Book.Hoteljob.vn

Tổng đài thông tin việc làm
Khách sạn, nhà hàng, du lịch 1900 636 108