Lễ Tân Ca Đêm Công việc nổi bật

GOLDEN LEGEND HOTEL

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 29/02/2020

Ứng tuyển ngay

Quản Lý Dịch Vụ Công việc nổi bật

GOLDEN LEGEND HOTEL

Hà Nội 8 - 12 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 15/03/2020

Ứng tuyển ngay

Phục Vụ Bàn Công việc nổi bật

GOLDEN LEGEND HOTEL

Hà Nội 3 - 5 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Head Chef Of Chinese & Banquet Kitchen Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 20/03/2020

Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân (Nam) Công việc nổi bật

SANTA BARBARA HOTEL

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 15/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Hành Lý (Nam) Công việc nổi bật

SANTA BARBARA HOTEL

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 15/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Kỹ Thuật Công việc nổi bật

SANTA BARBARA HOTEL

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 15/03/2020

Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Q.10 Công việc nổi bật

S.TIX COFFEE

HCMC 12 - 20 triệu Số lượng :5

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên F&b Service Làm Việc Tại Mỹ Công việc nổi bật

NTT GROUP

Nước ngoài 30 - 40 triệu Số lượng :30

Hạn cuối: 26/02/2020

Ứng tuyển ngay

Front Office Làm Việc Tại Mỹ Công việc nổi bật

NTT GROUP

Nước ngoài 30 - 40 triệu Số lượng :30

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Đầu Bếp, Phụ Bếp, Pastry Làm Việc Tại Mỹ Công việc nổi bật

NTT GROUP

Nước ngoài 20 - 30 triệu Số lượng :50

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ Tân - Guest Attendant Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 20/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Công việc nổi bật

CHANH ROOFTOP BISTRO

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :4

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bartender Công việc nổi bật

CHANH ROOFTOP BISTRO

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 28/02/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Thu Ngân Công việc nổi bật

CHANH ROOFTOP BISTRO

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 29/02/2020

Ứng tuyển ngay

Trade Marketing Manager Công việc nổi bật

HOÀNG YẾN GROUP

HCMC 20 - 30 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bảo Vệ Công việc nổi bật

LEGENDSEA HOTEL

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 01/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phụ Bếp Nóng Công việc nổi bật

LEGENDSEA HOTEL

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 01/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp Chính Âu/á Công việc nổi bật

LEGENDSEA HOTEL

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 01/03/2020

Ứng tuyển ngay

Trưởng Bp It Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CANVAS HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 05/04/2020

Ứng tuyển ngay

Head Chef Of Chinese & Banquet Kitchen Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 20/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ Tân - Guest Attendant Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 20/03/2020

Ứng tuyển ngay

Bếp Phó Công việc nổi bật

LEGENDSEA HOTEL

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 01/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng Phòng Công việc nổi bật

LEGENDSEA HOTEL

Khánh Hòa 3 - 5 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 29/02/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tạp Vụ Công việc nổi bật

LEGENDSEA HOTEL

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 01/03/2020

Ứng tuyển ngay

Director Of Sales Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CANVAS HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 06/04/2020

Ứng tuyển ngay

Nv Buồng Phòng Ca Đêm Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CANVAS HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 06/04/2020

Ứng tuyển ngay

Bartender Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CANVAS HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 06/04/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ - Buttler Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 20/03/2020

Ứng tuyển ngay

Lifeguard/ Nhân Viên Cứu Hộ Công việc nổi bật

MELIÁ DANANG BEACH RESORT

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Waiter - Waitress/ Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công việc nổi bật

MELIÁ DANANG BEACH RESORT

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/04/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ / Waiter Công việc nổi bật

IBIS SAIGON AIRPORT HOTEL

HCMC Thỏa thuận Số lượng :3

Hạn cuối: 15/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tạp Vụ - Bếp Công việc nổi bật

WIN SUITES SAIGON

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 25/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Dọn Phòng (Ra) Công việc nổi bật

WIN SUITES SAIGON

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :10

Hạn cuối: 24/04/2020

Ứng tuyển ngay

Spa Receptionist/ Lễ Tân Spa Công việc nổi bật

MELIÁ DANANG BEACH RESORT

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 14/04/2020

Ứng tuyển ngay

Accountant (Casual 6 Months)/ Nhân Viên Kế Toán (Thời Vụ 6 Tháng) Công việc nổi bật

MELIÁ DANANG BEACH RESORT

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Head Chef Of Chinese & Banquet Kitchen Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 20/03/2020

Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Q.10 Công việc nổi bật

S.TIX COFFEE

HCMC 12 - 20 triệu Số lượng :5

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Tuyển Gấp Front Office Làm Việc Tại Mỹ - Lương $2,000 - $4,000/tháng Công việc nổi bật

NTT GROUP

Nước ngoài 40 - 50 triệu Số lượng :30

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Tuyển Gấp F&b Service Làm Việc Tại Mỹ - Lương $2,000 - $4,000/tháng Công việc nổi bật

NTT GROUP

Nước ngoài 40 - 50 triệu Số lượng :30

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Tuyển Gấp Đầu Bếp Làm Việc Tại Mỹ - Lương $2,000 - $4,000/tháng Công việc nổi bật

NTT GROUP

Nước ngoài 40 - 50 triệu Số lượng :50

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bartender Công việc nổi bật

CHANH ROOFTOP BISTRO

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 28/02/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Thu Ngân Công việc nổi bật

CHANH ROOFTOP BISTRO

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 29/02/2020

Ứng tuyển ngay

Trade Marketing Manager Công việc nổi bật

HOÀNG YẾN GROUP

HCMC 20 - 30 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Công việc nổi bật

CHANH ROOFTOP BISTRO

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :4

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Thu Ngân Q1, Q7, Bình Thạnh Công việc nổi bật

HOÀNG YẾN GROUP

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :5

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Phục Vụ Nhà Hàng Công việc nổi bật

ROSELAND HOTELS GROUP

HCMC Thỏa thuận Số lượng :3

Hạn cuối: 29/04/2020

Ứng tuyển ngay

Pha Chế Q1, Q2, Phú Nhuận Công việc nổi bật

HOÀNG YẾN GROUP

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :8

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Phụ Bếp Q1, Q7, Tân Bình Công việc nổi bật

HOÀNG YẾN GROUP

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :10

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Bếp Chính Q1, Q7, Tân Bình, Tân Phú Công việc nổi bật

HOÀNG YẾN GROUP

HCMC 8 - 12 triệu Số lượng :7

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Pha Chế Công việc nổi bật

BLUE LOTUS CONVENTION CENTER

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Quản Lý Toà Nhà Căn Hộ Cho Thuê Công việc nổi bật

CTY LIÊN DOANH CAO ỐC INDOCHINE

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 25/02/2020

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân Khách Sạn Công việc nổi bật

CTY LIÊN DOANH CAO ỐC INDOCHINE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 29/02/2020

Ứng tuyển ngay

Huấn Luyện Viên Phòng Gym+Hồ Bơi (Nhỏ) Tòa Nhà Công việc nổi bật

CTY LIÊN DOANH CAO ỐC INDOCHINE

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 25/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Dọn Phòng (Ra) Công việc nổi bật

WIN SUITES SAIGON

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :10

Hạn cuối: 24/04/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tạp Vụ - Bếp Công việc nổi bật

WIN SUITES SAIGON

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 25/03/2020

Ứng tuyển ngay

Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Cập nhật
HCMC Thỏa thuận 20/02/2020
HCMC 8 - 12 triệu 20/02/2020
HCMC 3 - 5 triệu 20/02/2020
HCMC 5 - 8 triệu 20/02/2020
HCMC 5 - 8 triệu 20/02/2020
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Ngày đăng
Sinh viên tìm việc làm
HCMC 3 - 5 triệu 20/02/2020
sinh viên tìm việc làm part time
HCMC 3 - 5 triệu 20/02/2020
Ứng tuyển công việc
HCMC 5 - 8 triệu 20/02/2020
Tìm việc chuyên về bếp âu
HCMC 5 - 8 triệu 20/02/2020
demi
Toàn Quốc 8 - 12 triệu 20/02/2020

SANTA JOBS HEADHUNTER - HOT CV

Please contact hotline 091.949.0330 or email santajob@santavietnam.com

Flash News

  • Ra mắt chuyên trang chia sẻ tài liệu ngành Khách sạn – Nhà hàng: https://edu.hoteljob.vn/

     

  • Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

  • Khảo sát mức độ hài lòng với Hoteljob.vn: Tại đây

  • Ra mắt chuyên trang chia sẻ tài liệu ngành Khách sạn – Nhà hàng: Book.Hoteljob.vn

Tổng đài thông tin việc làm
Khách sạn, nhà hàng, du lịch 1900 636 108