Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Lễ Tân Khách Sạn Ca Đêm

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 04/12/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Nhân Viên Kỹ Thuật

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 03/01/2023

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 03/01/2023

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Commis Chef - Phụ Bếp Steakhouse

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 19/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Restaurant Manager (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 21/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Waitress (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 15/02/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Bartender - Nhân Viên Pha Chế

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

F&b Internship/ Thực Tập Sinh Bộ Phận Ẩm Thực

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Fitness Attendant

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Kế Toán Trưởng

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Phụ Bếp Nhà Hàng

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Lễ Tân Khách Sạn Ca Đêm

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 04/12/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Nhân Viên Kỹ Thuật

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 03/01/2023

Công việc mới KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn

KHÁCH SẠN MAI HOÀNG (ĐÀ LẠT)

Hạn cuối: 03/01/2023

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Commis Chef - Phụ Bếp Steakhouse

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 19/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Restaurant Manager (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 21/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Waitress (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 15/02/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Bartender - Nhân Viên Pha Chế

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

F&b Internship/ Thực Tập Sinh Bộ Phận Ẩm Thực

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Fitness Attendant

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Kế Toán Trưởng

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Phụ Bếp Nhà Hàng

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Restaurant Manager (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 21/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Waitress (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 15/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Commis Chef - Phụ Bếp Steakhouse

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 19/02/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Bartender - Nhân Viên Pha Chế

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Assistant Director Of Food & Beverage

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Kế Toán Trưởng

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Phụ Bếp Nhà Hàng

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

NHÀ HÀNG VIỆT PHỐ

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

F&b Manager - Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 01/03/2022

Công việc mới SUPER HOTEL CANDLE

Nhân Viên Pha Chế - Bartender (Nam)

SUPER HOTEL CANDLE

Hạn cuối: 08/02/2022

Công việc mới MIA SAIGON

Waiter (Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Nam)

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới NEW WORLD SAIGON HOTEL

Executive Chinese Chef

NEW WORLD SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 21/02/2022

Công việc mới NEW WORLD SAIGON HOTEL

Security Officer

NEW WORLD SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 13/02/2022

Công việc mới POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Restaurant Manager

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Chef De Cuisine (Banquet)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 25/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Restaurant Manager (Hive Lounge)

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 21/02/2022

Công việc mới INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Commis Chef - Nhà Hàng All Day Dining

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Hạn cuối: 19/02/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Ac Technician/ Nhân Viên Điện Lạnh

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Fitness Attendant

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới CARAVELLE HOTEL

Assistant Director Of Food & Beverage

CARAVELLE HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới MIA SAIGON

Hostess/cashier

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/02/2022

Công việc mới MIA SAIGON

Waiter (Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Nam)

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới PARAGON SAIGON HOTEL

Kế Toán Trưởng

PARAGON SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới PARAGON SAIGON HOTEL

Sales Manager

PARAGON SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới PARAGON SAIGON HOTEL

Trưởng Phòng Nhân Sự (Hr Manager)

PARAGON SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/01/2022

Công việc mới NEW WORLD SAIGON HOTEL

Thực Tập Sinh Bếp Âu - Trainee Western Kitchen

NEW WORLD SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 21/02/2022

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

WINK HOTELS

75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Head Office: Tòa nhà SUN CITY 13 HAI BÀ TRƯNG, Hà Nôi - Tầng 11, Ban HCNS. VP ĐN: Tầng M, Novotel Da Nang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6 Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

HOTEL ACADEMY PHU QUOC - VET BY EHL

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

WINK HOTELS

75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

LEGACY YEN TU - MGALLERY

Yen Tu Special Nation Relic, Uong Bi city, Quang Ninh province

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SUN WORLD

Head Office: Tòa nhà SUN CITY 13 HAI BÀ TRƯNG, Hà Nôi - Tầng 11, Ban HCNS. VP ĐN: Tầng M, Novotel Da Nang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

WINK HOTELS

75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

LOTTE HOTEL HANOI

Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6 Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

NEW WORLD SAIGON HOTEL

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA

Suối Ớt, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

FRASER RESIDENCE HANOI

C5, Do Nhuan Street, Xuan Dinh Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

SEL DE MER HOTEL & SUITES

92 Vo Nguyen Giap, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SANTA MEDIA

Santa Jobs Headhunter Hot CV

Vui lòng liên hệ Hotline 091.949.0330 hoặc Email santajob@santavietnam.com

Giám Sát Nhà Hàng Lá Cọ Ba Vì

Thưởng giới thiệu

20,000 đ

 • Nhân viên
 • Giám sát/ Trưởng BP, NVKD
 • Tổng QL, Giám đốc, TGĐ
 • Hồ sơ 5 sao
Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ THANH BÌNH

Hồ sơ 5 sao bạc

QUANG ĐỖ

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN HOÀNG PHONG

Hồ sơ 5 sao

MAI DUY LUẬT

Hồ sơ 5 sao

BÙI KHẮC HIẾU

Hồ sơ 5 sao vàng

PHẠM VĂN NAM

Hồ sơ 5 sao

ĐẶNG NGUYỄN AN TOÀN

 • F&b Manager
 • Toàn Quốc
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 26/01/2022
Hồ sơ 5 sao vàng

VÕ THIÊN TRANG

Hồ sơ 5 sao bạc

LÊ THANH BÌNH

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN HOÀNG PHONG

Hồ sơ 5 sao vàng

VÕ THIÊN TRANG

Hồ sơ 5 sao vàng

PHAN NGỌC QUỲNH ANH

Hồ sơ 5 sao vàng

MAI ĐÌNH LÂM

Hồ sơ 5 sao bạc

VÕ THÀNH HIỆP

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN HOÀNG QUYÊN QUYÊN

Hồ sơ 5 sao vàng

VÕ THIÊN TRANG

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN THANH HIỀN

Hồ sơ 5 sao vàng

HỒ TÂM

Hồ sơ 5 sao vàng

ĐOÀN HỒNG MAI TRÂM

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Hồ sơ 5 sao vàng

TRẦN TRỌNG NGHĨA

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN THANH MAI

Ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS và Android

Xuất phát từ thực tế hơn 60% người dùng truy cập bằng smartphone, phiên bản App Mobile của Hoteljob.vn đã ra mắt để hỗ trợ nhà tuyển dụng và ứng viên ngày càng tốt hơn. Hướng đến tính tiện lợi - thân thiện - hiệu quả nên ứng dụng Hoteljob có nhiều “điểm cộng” đáng chú ý: giao diện đơn giản - tối ưu, tạo CV ứng tuyển trong vài thao tác, quản lý gian tuyển dụng dễ dàng, tin tức và tài liệu chuyên ngành cập nhật liên tục…

Thông tin liên hệ

John Doe

MR. SMILE

Hỗ trợ Nhà tuyển dụng (Đăng tin/ Search CV/ Head Hunt)...

Tư vấn Nhà tuyển dụng: 091.949.0330 Mail: info@hoteljob.vn

John Doe

Dịch vụ quảng cáo

Trên hệ sinh thái của Santa Việt Nam Hoteljob.vn/ HotelMart.vn/ TravelMart.vn/ Nghekhachsan.com/ Các page/ nhóm/ cộng đồng...

Liên hệ: 091.949.0330 Mail: info@santavietnam.com