Nhân Viên Thiết Kế Thời VụCông việc nổi bật

ONE OPERA DANANG HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Trưởng Bộ Phận Kỹ ThuậtCông việc nổi bật

ONE OPERA DANANG HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Thu NgânCông việc nổi bật

ONE OPERA DANANG HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :3

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Executive Chef/ Tổng Bếp TrưởngCông việc nổi bật

VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP

Toàn Quốc, Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng Phòng - Housekeeping (Silverland Sil)Công việc nổi bật

SILVERLAND HOSPITALITY

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 12/12/2018

Ứng tuyển ngay

Thực Tập Bộ Phận F&b, Housekeeping (Silverland Sil)Công việc nổi bật

SILVERLAND HOSPITALITY

HCMC Dưới 1 triệu Số lượng :3

Hạn cuối: 12/12/2018

Ứng tuyển ngay

Waiter/waitress - Nv Phục Vụ Nhà Hàng Buffet Sáng (Silverland Sil)Công việc nổi bật

SILVERLAND HOSPITALITY

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 12/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công việc nổi bật

ROSELAND HOTELS

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng Phòng Công việc nổi bật

ROSELAND HOTELS

HCMC Thỏa thuận Số lượng :10

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bellman & Bảo VệCông việc nổi bật

ROSELAND HOTELS

HCMC Thỏa thuận Số lượng :3

Hạn cuối: 30/12/2018

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân Glow Skybar (6-8 Triệu/tháng)Công việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :5

Hạn cuối: 26/02/2019

Ứng tuyển ngay

Bartender - Urban Kitchen BarCông việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 27/12/2018

Ứng tuyển ngay

Phục Vụ - Nam, Nh Món Âu, Q1 (5.5 Tiếng/ngày)Công việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :6

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Captain Restaurant / Tổ Trưởng Tổ BànCông việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 8 - 12 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 01/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bàn (Waiter/waitress) [Đi Làm Luôn]Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 15/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp Chính Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :5

Hạn cuối: 15/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục VụCông việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :4

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Đầu Bếp (Commis)Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 27/11/2018

Ứng tuyển ngay

Sales Executive Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 26/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng Phòng (Nam/nữ)Công việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Thiết Kế Thời VụCông việc nổi bật

ONE OPERA DANANG HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Thu NgânCông việc nổi bật

ONE OPERA DANANG HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :3

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Trưởng Bộ Phận Kỹ ThuậtCông việc nổi bật

ONE OPERA DANANG HOTEL

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Executive Chef/ Tổng Bếp TrưởngCông việc nổi bật

VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP

Toàn Quốc, Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Kế Toán Kho - Glow Skybar - Quận 1Công việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 26/01/2019

Ứng tuyển ngay

Phục Vụ - Nam, Nh Món Âu, Quận 1Công việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 26/02/2019

Ứng tuyển ngay

Bếp Chính - Thích Món Nhật - Biết Tiếng AnhCông việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 8 - 12 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 26/01/2019

Ứng tuyển ngay

Executive ChefCông việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/01/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Pha Chế (Bartender/ Mixologist, Barista)Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục VụCông việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :4

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp Trung QuốcCông việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Chef De Parties - Dimsum Kitchen/ Trưởng Ca Bếp DimsumCông việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 8 - 12 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng Phòng (Nam/nữ)Công việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Kế Toán Công Cụ Dụng Cụ_Tài Sản Cố ĐịnhCông việc nổi bật

PARAGON SAIGON HOTEL

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Assistant Director Of SalesCông việc nổi bật

PARAGON SAIGON HOTEL

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân (Nam)Công việc nổi bật

PARAGON SAIGON HOTEL

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 19/03/2019

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng Phòng - Housekeeping (Silverland Sil)Công việc nổi bật

SILVERLAND HOSPITALITY

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 12/12/2018

Ứng tuyển ngay

Thực Tập Bộ Phận F&b, Housekeeping (Silverland Sil)Công việc nổi bật

SILVERLAND HOSPITALITY

HCMC Dưới 1 triệu Số lượng :3

Hạn cuối: 12/12/2018

Ứng tuyển ngay

Waiter/waitress - Nv Phục Vụ Nhà Hàng Buffet Sáng (Silverland Sil)Công việc nổi bật

SILVERLAND HOSPITALITY

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 12/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công việc nổi bật

ROSELAND HOTELS

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Phục Vụ - Nam, Nh Món Âu, Q1 (5.5 Tiếng/ngày)Công việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :6

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân Glow Skybar (6-8 Triệu/tháng)Công việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :5

Hạn cuối: 26/02/2019

Ứng tuyển ngay

Bartender - Urban Kitchen BarCông việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 27/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bàn (Waiter/waitress) [Đi Làm Luôn]Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 15/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp Chính Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :5

Hạn cuối: 15/12/2018

Ứng tuyển ngay

Captain Restaurant / Tổ Trưởng Tổ BànCông việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 8 - 12 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 01/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục VụCông việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :4

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Đầu Bếp (Commis)Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 27/11/2018

Ứng tuyển ngay

Sales Executive Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 26/11/2018

Ứng tuyển ngay

Học Viên Bếp Nhật/ Bếp Trung QuốcCông việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 3 - 5 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Nhà Hàng/ Waiter For Taoli RestaurantCông việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp Trung QuốcCông việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

(Gấp) Sales ManagerCông việc nổi bật

PARAGON SAIGON HOTEL

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/01/2019

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân (Nam)Công việc nổi bật

PARAGON SAIGON HOTEL

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 19/03/2019

Ứng tuyển ngay

Cook - Bếp NấuCông việc nổi bật

PARAGON SAIGON HOTEL

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 20/03/2019

Ứng tuyển ngay

Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Dụng Cấp Quản Lý Bộ Phận BếpCông việc nổi bật

VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP

Kiên Giang Thỏa thuận Số lượng :9

Hạn cuối: 29/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Buồng Phòng - Housekeeping (Silverland Sil)Công việc nổi bật

SILVERLAND HOSPITALITY

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 12/12/2018

Ứng tuyển ngay

Thực Tập Bộ Phận F&b, Housekeeping (Silverland Sil)Công việc nổi bật

SILVERLAND HOSPITALITY

HCMC Dưới 1 triệu Số lượng :3

Hạn cuối: 12/12/2018

Ứng tuyển ngay

Waiter/waitress - Nv Phục Vụ Nhà Hàng Buffet Sáng (Silverland Sil)Công việc nổi bật

SILVERLAND HOSPITALITY

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 12/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công việc nổi bật

ROSELAND HOTELS

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Phục Vụ - Nam, Nh Món Âu, Q1 (5.5 Tiếng/ngày)Công việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :6

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân Glow Skybar (6-8 Triệu/tháng)Công việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :5

Hạn cuối: 26/02/2019

Ứng tuyển ngay

Bartender - Urban Kitchen BarCông việc nổi bật

GLOW SKYBAR & HYDE LOUNGE

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 27/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bàn (Waiter/waitress) [Đi Làm Luôn]Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 15/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp Chính Công việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :5

Hạn cuối: 15/12/2018

Ứng tuyển ngay

Captain Restaurant / Tổ Trưởng Tổ BànCông việc nổi bật

ASIA HARMONY CORP - DUONG’S RESTAURANT & COOKING CLASS

Hà Nội 8 - 12 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 01/12/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục VụCông việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :4

Hạn cuối: 31/12/2018

Ứng tuyển ngay

Đầu Bếp (Commis)Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 27/11/2018

Ứng tuyển ngay

Sales Executive Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN VILLA SÔNG SÀI GÒN

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 26/11/2018

Ứng tuyển ngay

Học Viên Bếp Nhật/ Bếp Trung QuốcCông việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 3 - 5 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Nhà Hàng/ Waiter For Taoli RestaurantCông việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bếp Trung QuốcCông việc nổi bật

HOTEL NIKKO HANOI

Hà Nội 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 30/11/2018

Ứng tuyển ngay

(Gấp) Sales ManagerCông việc nổi bật

PARAGON SAIGON HOTEL

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/01/2019

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân (Nam)Công việc nổi bật

PARAGON SAIGON HOTEL

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 19/03/2019

Ứng tuyển ngay

Cook - Bếp NấuCông việc nổi bật

PARAGON SAIGON HOTEL

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 20/03/2019

Ứng tuyển ngay

Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Dụng Cấp Quản Lý Bộ Phận BếpCông việc nổi bật

VINPEARL HOTEL & RESORTS - TẬP ĐOÀN VINGROUP

Kiên Giang Thỏa thuận Số lượng :9

Hạn cuối: 29/12/2018

Ứng tuyển ngay

Lễ tân khách sạn, nhà hàng (3071) Nhân viên phục vụ (2292) Nhân viên buồng phòng (1566) Nhân viên kinh doanh (1362) Việc làm phụ bếp (1287) Bartender (1274) Bảo vệ khách sạn (1029) phục vụ nhà hàng (988) Chefjob (986) Thu ngân nhà hàng (907) Giám sát nhà hàng (813) Nhân viên tạp vụ (781) Nhân viên bảo trì (758)
Tin tức
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Cập nhật
Khánh Hòa 8 - 12 triệu 22/11/2018
Quảng Nam 5 - 8 triệu 22/11/2018
Kiên Giang Thỏa thuận 22/11/2018
Hà Nội Thỏa thuận 22/11/2018
HCMC 5 - 8 triệu 22/11/2018
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Ngày đăng
Trưởng Phòng
Hà Nội Thỏa thuận 19/11/2018
DOS
Hà Nội Thỏa thuận 16/11/2018
DOS
Hà Nội Thỏa thuận 16/11/2018
Hotel Guest Service Agent
HCMC 8 - 12 triệu 23/08/2016
HOUSEKEEPING MANAGER - TRƯỞNG BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG
HCMC Thỏa thuận 19/11/2018

SANTA JOBS HEADHUNTER - HOT CV

Please contact hotline 091.949.0330 or email santajob@santavietnam.com

Flash News

  • Tham gia giao lưu và trao đổi ngành nghề tại cộng đồng khách sạn hàng đầu Việt Nam: Tại Đây 

  • Ra mắt trang Cộng đồng Hoteljob.vn: Tại đây

  • Ra mắt chuyên trang chia sẻ tài liệu ngành Khách sạn – Nhà hàng: Book.Hoteljob.vn

Tổng đài thông tin việc làm
Khách sạn, nhà hàng, du lịch 1900 636 108