Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Assistant Manager - Bar

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới HOIANA HOTELS

Digital Marketing Manager

HOIANA HOTELS

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới CROWN RETREAT QUY NHON

Nhân Viên Nhà Hàng/ Waiter/waitress

CROWN RETREAT QUY NHON

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Kitchen Assistant - Event/ Nhân Viên Phụ Bếp - Yến Tiệc

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Chef De Partie - Pastry/ Tổ Trưởng Bếp - Bếp Bánh

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Public Area Attendant/ Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Nhân Viên Kỹ Thuật - Engineering

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Hr Officer

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới JK BEAUTY CENTER

Designer

JK BEAUTY CENTER

Hạn cuối: 01/01/2022

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Event Sales Manager

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới JK BEAUTY CENTER

Kế Toán Trưởng

JK BEAUTY CENTER

Hạn cuối: 01/01/2022

Công việc mới NOVADREAMS – TROPICANA PARK HỒ TRÀM

Nhân Viên Cứu Hộ

NOVADREAMS – TROPICANA PARK HỒ TRÀM

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới NOVADREAMS – TROPICANA PARK HỒ TRÀM

Chuyên Viên Cung Ứng

NOVADREAMS – TROPICANA PARK HỒ TRÀM

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Marcom Executive

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC

Guest Experiences Manager

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Assistant Manager - Bar

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới HOIANA HOTELS

Digital Marketing Manager

HOIANA HOTELS

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới CROWN RETREAT QUY NHON

Nhân Viên Nhà Hàng/ Waiter/waitress

CROWN RETREAT QUY NHON

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Kitchen Assistant - Event/ Nhân Viên Phụ Bếp - Yến Tiệc

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Chef De Partie - Pastry/ Tổ Trưởng Bếp - Bếp Bánh

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Public Area Attendant/ Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Nhân Viên Kỹ Thuật - Engineering

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Hr Officer

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới JK BEAUTY CENTER

Designer

JK BEAUTY CENTER

Hạn cuối: 01/01/2022

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Event Sales Manager

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới JK BEAUTY CENTER

Kế Toán Trưởng

JK BEAUTY CENTER

Hạn cuối: 01/01/2022

Công việc mới NOVADREAMS – TROPICANA PARK HỒ TRÀM

Nhân Viên Cứu Hộ

NOVADREAMS – TROPICANA PARK HỒ TRÀM

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới NOVADREAMS – TROPICANA PARK HỒ TRÀM

Chuyên Viên Cung Ứng

NOVADREAMS – TROPICANA PARK HỒ TRÀM

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Marcom Executive

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC

Guest Experiences Manager

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHU QUOC

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Assistant Manager - Bar

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới HOIANA HOTELS

Digital Marketing Manager

HOIANA HOTELS

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới CROWN RETREAT QUY NHON

Nhân Viên Nhà Hàng/ Waiter/waitress

CROWN RETREAT QUY NHON

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Chef De Partie - Pastry/ Tổ Trưởng Bếp - Bếp Bánh

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Hr Officer

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Nhân Viên It

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới CITYSMART HOTEL MANAGEMENT

Nhân Viên Kinh Doanh (Nhà Hàng Signature)

CITYSMART HOTEL MANAGEMENT

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới FRASERS HOSPITALITY

Teppanyaki Chef (Nhà Hàng Nhật Mizumi)

FRASERS HOSPITALITY

Hạn cuối: 10/12/2021

Công việc mới FRASERS HOSPITALITY

Bar Manager

FRASERS HOSPITALITY

Hạn cuối: 10/12/2021

Công việc mới FRASERS HOSPITALITY

Assistant Restaurant Manager

FRASERS HOSPITALITY

Hạn cuối: 10/12/2021

Công việc mới FRASER RESIDENCE HANOI

Chef De Partie

FRASER RESIDENCE HANOI

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Urgent Teppanyaki Chef

KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Graphic Designer

KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới CINEBAR COCKTAIL & WINE

Nhân Viên Phục Vụ

CINEBAR COCKTAIL & WINE

Hạn cuối: 01/01/2022

Công việc mới KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Waitress/waiter (Japanese Restaurant)

KHÁCH SẠN HÀ NỘI DAEWOO

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới LA VELA SAIGON HOTEL

Deputy Hr - Phó Phòng Nhân Sự

LA VELA SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới LA VELA SAIGON HOTEL

Hr Assistant

LA VELA SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Assistant Manager - Bar

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới HOIANA HOTELS

Digital Marketing Manager

HOIANA HOTELS

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Kitchen Assistant - Event/ Nhân Viên Phụ Bếp - Yến Tiệc

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Chef De Partie - Pastry/ Tổ Trưởng Bếp - Bếp Bánh

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Public Area Attendant/ Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Công Cộng

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Nhân Viên Kỹ Thuật - Engineering

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới MIA SAIGON

Hr Officer

MIA SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Event Sales Manager

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới PARK HYATT SAIGON

Marcom Executive

PARK HYATT SAIGON

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2021

Công việc mới HYATT REGENCY WEST HANOI

Director Of Finance

HYATT REGENCY WEST HANOI

Hạn cuối: 30/12/2021

Công việc mới FRASERS HOSPITALITY

Nhân Viên Buồng

FRASERS HOSPITALITY

Hạn cuối: 10/12/2021

Công việc mới FRASERS HOSPITALITY

Assistant Director Of Sales

FRASERS HOSPITALITY

Hạn cuối: 10/12/2021

Công việc mới FRASERS HOSPITALITY

Receptionist (Male)

FRASERS HOSPITALITY

Hạn cuối: 10/12/2021

Công việc mới FRASER RESIDENCE HANOI

Waiter/waitress

FRASER RESIDENCE HANOI

Hạn cuối: 26/12/2021

Công việc mới FRASER RESIDENCE HANOI

Chef De Partie

FRASER RESIDENCE HANOI

Hạn cuối: 30/12/2021

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN A25 HOTEL

Văn phòng tại Hà Nội: : Số 90 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: 180 - 184 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

EM EATERY & MORE RESTAURANT

Sảnh chính, tầng 1, tòa nhà Estella, 88/4 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

WYNDHAM LYNN TIMES THANH THỦY PHÚ THỌ

Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

FLAMINGO GROUP

Vĩnh Phúc : Ngọc Thanh, Phúc yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Head Office : Tầng 6, tòa nhà 127 Lò Đúc, HBT

HOTEL ACADEMY PHU QUOC - VET BY EHL

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN A25 HOTEL

Văn phòng tại Hà Nội: : Số 90 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: 180 - 184 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

NHÀ HÀNG THE GANGS & TOPPING BEEF

32 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

NOVA FNB

Số 2 – 4 – 6 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

EM EATERY & MORE RESTAURANT

Sảnh chính, tầng 1, tòa nhà Estella, 88/4 Song Hành, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM

WYNDHAM LYNN TIMES THANH THỦY PHÚ THỌ

Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

PREMIER RESIDENCES PHU QUOC EMERALD BAY

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Thị Trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

LACASA DEL HABANO

74 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

FRASER RESIDENCE HANOI

C5, Do Nhuan Street, Xuan Dinh Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

REGENT PHÚ QUỐC

Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

CROWNE PLAZA PHU QUOC STARBAY

Khu Du Lịch Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CITADINES MARINA HẠLONG

Bán đảo 3, Marina Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

PARKROYAL SERVICED SUITES HANOI

67 Trich Sai Street, Bưởi Ward, Tay Ho district, Hanoi City

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT MANAGED BY ACCORHOTELS

Mũi Ông Đội, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

KHÁCH SẠN KK SAPA

28 Mường Hoa, Sapa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam

EASTIN HOTEL & RESIDENCES HANOI

Số 21, phố Duy Tân, Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SANTA MEDIA

Santa Jobs Headhunter Hot CV

Vui lòng liên hệ Hotline 091.949.0330 hoặc Email santajob@santavietnam.com

 • Nhân viên
 • Giám sát/ Trưởng BP, NVKD
 • Tổng QL, Giám đốc, TGĐ
 • Hồ sơ 5 sao
Hồ sơ 5 sao vàng

TRƯƠNG THỊ THÚY

Hồ sơ 5 sao

JEREMIE LARIN

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Hồ sơ 5 sao bạc

HUỲNH ĐẶNG NGỌC VÂN

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN HOÀNG ÂN

Hồ sơ 5 sao bạc

NGÔ ĐA PHÚ

Hồ sơ 5 sao vàng

MAI HẢI NAM

 • Waiter
 • Hà Nội
 • 3 - 5 triệu
 • Cập nhật: 01/12/2021
Hồ sơ 5 sao bạc

NGUYEN HOANG CHAU THANH

Hồ sơ 5 sao bạc

HUỲNH ĐẶNG NGỌC VÂN

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN HOÀNG ÂN

Hồ sơ 5 sao bạc

NGÔ ĐA PHÚ

Hồ sơ 5 sao vàng

MAI HẢI NAM

 • Waiter
 • Hà Nội
 • 3 - 5 triệu
 • Cập nhật: 01/12/2021
Hồ sơ 5 sao bạc

NGUYEN HOANG CHAU THANH

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN THU PHƯỢNG

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN THỊ THẢO MY

Hồ sơ 5 sao vàng

VÕ THIÊN TRANG

Hồ sơ 5 sao

NGUYỄN VŨ THỊ BÍCH TRÂM

 • Hrm
 • Hải Phòng, Lào Cai,...
 • Thỏa thuận
 • Cập nhật: 25/04/2021
Hồ sơ 5 sao vàng

VÕ THIÊN TRANG

Hồ sơ 5 sao vàng

LÊ ĐÌNH LƯỢNG

Hồ sơ 5 sao vàng

HOÀNG TRUNG KIÊN

 • Phụ Bếp
 • Toàn Quốc
 • 5 - 8 triệu
 • Cập nhật: 01/12/2021
Hồ sơ 5 sao vàng

GIANG NGỌC NHƯ Ý

Hồ sơ 5 sao vàng

VỎ THỊ KIM NGÂN

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN TUẤN ANH

 • Lái Xe
 • HCMC, Khác
 • 8 - 12 triệu
 • Cập nhật: 29/11/2021
Hồ sơ 5 sao vàng

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Hồ sơ 5 sao vàng

NGUYỄN ANH TUẤN

Ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS và Android

Xuất phát từ thực tế hơn 60% người dùng truy cập bằng smartphone, phiên bản App Mobile của Hoteljob.vn đã ra mắt để hỗ trợ nhà tuyển dụng và ứng viên ngày càng tốt hơn. Hướng đến tính tiện lợi - thân thiện - hiệu quả nên ứng dụng Hoteljob có nhiều “điểm cộng” đáng chú ý: giao diện đơn giản - tối ưu, tạo CV ứng tuyển trong vài thao tác, quản lý gian tuyển dụng dễ dàng, tin tức và tài liệu chuyên ngành cập nhật liên tục…

Thông tin liên hệ

John Doe

MR. SMILE

Hỗ trợ Nhà tuyển dụng (Đăng tin/ Search CV/ Head Hunt)...

Tư vấn Nhà tuyển dụng: 091.949.0330 Mail: info@hoteljob.vn

John Doe

Dịch vụ quảng cáo

Trên hệ sinh thái của Santa Việt Nam Hoteljob.vn/ HotelMart.vn/ TravelMart.vn/ Nghekhachsan.com/ Các page/ nhóm/ cộng đồng...

Liên hệ: 091.949.0330 Mail: info@santavietnam.com