Quản Lý Dịch Vụ Công việc nổi bật

GOLDEN LEGEND HOTEL

Hà Nội 8 - 12 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/01/2020

Ứng tuyển ngay

Phục Vụ Bàn Công việc nổi bật

GOLDEN LEGEND HOTEL

Hà Nội 3 - 5 triệu Số lượng :2

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Lễ Tân Ca Đêm Công việc nổi bật

GOLDEN LEGEND HOTEL

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/01/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng (Public Area) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CHARM SUITE

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/01/2020

Ứng tuyển ngay

Nv Phục Vụ Nhà Hàng Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CHARM SUITE

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/01/2020

Ứng tuyển ngay

Kế Toán Kho (Nữ) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CHARM SUITE

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 27/02/2020

Ứng tuyển ngay

Spa Director (Expat) I Giám Đốc Spa Công việc nổi bật

FUSION RESORT PHU QUOC

Kiên Giang Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/01/2020

Ứng tuyển ngay

English Teacher (Local) I Giáo Viên Tiếng Anh Công việc nổi bật

FUSION RESORT PHU QUOC

Kiên Giang Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Financial Controller (Vietnamese Only) I Quản Lý Tài Chính Công việc nổi bật

FUSION RESORT PHU QUOC

Kiên Giang Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/04/2020

Ứng tuyển ngay

Utility Cleaner Công việc nổi bật

GMAS COMPANY

Nước ngoài 20 - 30 triệu Số lượng :200

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Barista Công việc nổi bật

GMAS COMPANY

Nước ngoài 20 - 30 triệu Số lượng :50

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Culinary( Cook; Assist Cook; Pastry; Baker...) Công việc nổi bật

GMAS COMPANY

Nước ngoài 20 - 30 triệu Số lượng :3000

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tạp Vụ Bếp Công việc nổi bật

ELEMENTS MANAGEMENT GROUP

HCMC Thỏa thuận Số lượng :10

Hạn cuối: 30/12/2020

Ứng tuyển ngay

Waiter / Waitress (Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng) Công việc nổi bật

ELEMENTS MANAGEMENT GROUP

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :10

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tổng Đài/ Guest Services Assistant Công việc nổi bật

LAGUNA (VIETNAM) CO., LTD

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/01/2020

Ứng tuyển ngay

Guest Services Assistant/ Nhân Viên Tổng Đài Công việc nổi bật

LAGUNA (VIETNAM) CO., LTD

Huế Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/01/2020

Ứng tuyển ngay

Resort Host/ Nhân Viên Lễ Tân Công việc nổi bật

LAGUNA (VIETNAM) CO., LTD

Huế Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 29/01/2020

Ứng tuyển ngay

Duty Manager Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/01/2020

Ứng tuyển ngay

Guest Relations Officer / Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Trung Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Guest Service Agent / Lễ Tân Tiếng Anh Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Bảo Vệ Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CHARM SUITE

HCMC Thỏa thuận Số lượng :4

Hạn cuối: 27/02/2020

Ứng tuyển ngay

Nv Lễ Tân (Biết Tiếng Hàn) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CHARM SUITE

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/01/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng (Public Area) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CHARM SUITE

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/01/2020

Ứng tuyển ngay

Hotel Steward Công việc nổi bật

GMAS COMPANY

Toàn Quốc 20 - 30 triệu Số lượng :100

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Asst Stateroom Steward Công việc nổi bật

GMAS COMPANY

Toàn Quốc 20 - 30 triệu Số lượng :200

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Supervisor Pools & Decks Công việc nổi bật

GMAS COMPANY

Toàn Quốc 20 - 30 triệu Số lượng :50

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ Tân/ Resort Host Công việc nổi bật

LAGUNA (VIETNAM) CO., LTD

Huế Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 29/01/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tổng Đài/ Guest Services Assistant Công việc nổi bật

LAGUNA (VIETNAM) CO., LTD

Đà Nẵng Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/01/2020

Ứng tuyển ngay

Resort Host/ Nhân Viên Lễ Tân Công việc nổi bật

LAGUNA (VIETNAM) CO., LTD

Huế Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 29/01/2020

Ứng tuyển ngay

Sales Banquet Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Sales Ota Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Đặt Phòng / Reservation Agent Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/01/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ Tân ( Receptionist Clerk) Công việc nổi bật

IVORY VILLA & RESORT

Hòa Bình Thỏa thuận Số lượng :6

Hạn cuối: 29/01/2020

Ứng tuyển ngay

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Công việc nổi bật

IVORY VILLA & RESORT

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 29/01/2020

Ứng tuyển ngay

Bếp Trưởng Khu Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Ivory Spa & Resort Lam Son Công việc nổi bật

IVORY VILLA & RESORT

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 29/01/2020

Ứng tuyển ngay

Director Of Human Resources Công việc nổi bật

LE MÉRIDIEN SAIGON

HCMC Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 30/03/2020

Ứng tuyển ngay

Nv Phục Vụ Nhà Hàng Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN CHARM SUITE

HCMC Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 30/01/2020

Ứng tuyển ngay

Barista Công việc nổi bật

GMAS COMPANY

Nước ngoài 20 - 30 triệu Số lượng :50

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Culinary( Cook; Assist Cook; Pastry; Baker...) Công việc nổi bật

GMAS COMPANY

Nước ngoài 20 - 30 triệu Số lượng :3000

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Asst. Bartender Công việc nổi bật

GMAS COMPANY

Nước ngoài 20 - 30 triệu Số lượng :50

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Waiter / Waitress (Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng) Công việc nổi bật

ELEMENTS MANAGEMENT GROUP

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :10

Hạn cuối: 31/12/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tạp Vụ Bếp Công việc nổi bật

ELEMENTS MANAGEMENT GROUP

HCMC Thỏa thuận Số lượng :10

Hạn cuối: 30/12/2020

Ứng tuyển ngay

Guest Service Agent / Lễ Tân (Tiếng Trung) Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Sales Banquet Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN QUEEN ANN NHA TRANG

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 31/03/2020

Ứng tuyển ngay

Bếp Trưởng Khu Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Ivory Spa & Resort Lam Son Công việc nổi bật

IVORY VILLA & RESORT

Hà Nội Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 29/01/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ Tân ( Receptionist Clerk) Công việc nổi bật

IVORY VILLA & RESORT

Hòa Bình Thỏa thuận Số lượng :6

Hạn cuối: 29/01/2020

Ứng tuyển ngay

Events Sales Manager (Khanh Hoa) Công việc nổi bật

MOVENPICK RESORT CAM RANH, KHÁNH HÒA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/02/2020

Ứng tuyển ngay

Sales Executive (Khanh Hoa) Công việc nổi bật

MOVENPICK RESORT CAM RANH, KHÁNH HÒA

Khánh Hòa Thỏa thuận Số lượng :1

Hạn cuối: 28/02/2020

Ứng tuyển ngay

Restaurant Supervisor Công việc nổi bật

MOVENPICK RESORT CAM RANH, KHÁNH HÒA

Khánh Hòa 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 11/03/2020

Ứng tuyển ngay

Waiter / Waitress (Asian Restaurant) _Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Á - Tại Resort Grandvrio Ocean Danang Công việc nổi bật

KHÁCH SẠN GRANDVRIO CITY DANANG - GRANDVRIO OCEAN RESORT

Quảng Nam Thỏa thuận Số lượng :2

Hạn cuối: 15/02/2020

Ứng tuyển ngay

Tài Xế - Bằng Lái Dấu D Công việc nổi bật

NEW WORLD SAIGON HOTEL

HCMC 8 - 12 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 31/01/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bảo Vệ Công việc nổi bật

NEW WORLD SAIGON HOTEL

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 31/01/2020

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục Vụ Whisper Bar And Lounge (Nữ-Thời Vụ) Công việc nổi bật

NEW WORLD SAIGON HOTEL

HCMC 5 - 8 triệu Số lượng :1

Hạn cuối: 29/02/2020

Ứng tuyển ngay

Outlet Team Leader Công việc nổi bật

ROSEWOOD HOTEL GROUP - HOIANA INTERGRATED RESORT

Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 28/02/2020

Ứng tuyển ngay

Chef De Partie - Asia Công việc nổi bật

ROSEWOOD HOTEL GROUP - HOIANA INTERGRATED RESORT

Đà Nẵng, Quảng Nam Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 28/02/2020

Ứng tuyển ngay

Bartender Công việc nổi bật

ROSEWOOD HOTEL GROUP - HOIANA INTERGRATED RESORT

Đà Nẵng, Quảng Nam Thỏa thuận Số lượng :5

Hạn cuối: 28/02/2020

Ứng tuyển ngay

Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Cập nhật
Hà Nội 5 - 8 triệu 28/01/2020
Hà Nội Thỏa thuận 28/01/2020
Đà Nẵng, Quảng Nam 5 - 8 triệu 28/01/2020
HCMC 12 - 20 triệu 28/01/2020
HCMC 5 - 8 triệu 28/01/2020
Tiêu đề hồ sơ Địa điểm Mức lương Ngày đăng
sinh viên tìm việc làm nhà hàng/khách sạn
Hà Nội Thỏa thuận 28/01/2020
Lễ tân/Quản lý khách sạn - Ca đêm
HCMC 8 - 12 triệu 28/01/2020
Marketing Executive
HCMC 5 - 8 triệu 28/01/2020
Personal Assistant to General Manager
HCMC, Khánh Hòa, Nước ngoài 12 - 20 triệu 28/01/2020
Tìm việc phụ bếp
Đà Nẵng 5 - 8 triệu 27/01/2020

SANTA JOBS HEADHUNTER - HOT CV

Please contact hotline 091.949.0330 or email santajob@santavietnam.com

Flash News

  • [SIÊU BÃO CỰC HOT] HOTELJOB GOT TALENT ONLINE 2019: Tham gia ngay

  • Cuộc thi "TÌM KIẾM ẢNH LỊCH HOTELJOB" 2020: Tại Đây 

  • Ra mắt chuyên trang chia sẻ tài liệu ngành Khách sạn – Nhà hàng: https://edu.hoteljob.vn/

     

  • Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

  • Khảo sát mức độ hài lòng với Hoteljob.vn: Tại đây

  • Ra mắt chuyên trang chia sẻ tài liệu ngành Khách sạn – Nhà hàng: Book.Hoteljob.vn

Tổng đài thông tin việc làm
Khách sạn, nhà hàng, du lịch 1900 636 108