Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Nhận Viên Phát Đồng Phục - UL/CL HCMC 30/01/2018 Thỏa thuận
Cashier - Casual Labor/ Nhân Viên Thu Ngân - Thời Vụ HCMC 30/01/2018 Thỏa thuận
Room Attendant - / Nhân viên Dọn Phòng (Chính thức) HCMC 30/01/2018 Thỏa thuận
Waitress Saigon Saigon Bar HCMC 30/01/2018 Thỏa thuận
Doorman/ Casual Labor - Nhân Viên Gác Cửa/ Thời Vụ HCMC 28/01/2018 Thỏa thuận
Bartender - Nhân viên Pha Chế HCMC 28/01/2018 Thỏa thuận
Security Officer/ Nhân Viên Bảo Vệ HCMC 28/01/2018 Thỏa thuận
Waiter/ Waitress - Casual Labor HCMC 28/01/2018 Thỏa thuận
Cook Helper Nineteen/ CL - Nhân Viên Phụ Bếp Nineteen/ Thời Vụ HCMC 30/01/2018 Thỏa thuận
Hand Helper - Casual Labor/ Nhân Viên Kỹ Thuật - Thời Vụ HCMC 28/01/2018 Thỏa thuận
Casual labor Room Attendant - / Nhân viên Dọn Phòng Thời vụ HCMC 28/01/2018 Thỏa thuận
Door girl - Casual Labor/ Nhân viên Gác Cửa - Thời Vụ HCMC 28/01/2018 Thỏa thuận
Commis I/ Nhân Viên Nấu Bếp Bậc I HCMC 30/01/2018 Thỏa thuận
Waitress HCMC 19/01/2018 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ tuyển dụng

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian: 29/01/2015

Quy mô :

Khách Sạn Caravelle: 19 Công Trường Lam Sơn, Q.1, TPHCM.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khách Sạn Caravelle

Địa chỉ: 19 - 23 Công Trường Lam Sơn, Q.1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38234999