Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Executive Sous Chef Of Banyan Tree/ Bếp Phó Tổng Huế 30/06/2019 Thỏa thuận
Bếp Phó Tổng/ Executive Sous Chef Of Banyan Tree Đà Nẵng 30/06/2019 Thỏa thuận
Trưởng Bộ Phận Thu Mua - Purchasing Manager Đà Nẵng 30/04/2019 Thỏa thuận
Nhân Viên Tổng Đài/ Guest Services Assistant Huế 31/03/2019 Thỏa thuận
Resort Host/ Nhân Viên Lễ Tân Huế 30/04/2019 Thỏa thuận
Nhân Viên Lễ Tân/ Resort Host Huế 30/04/2019 Thỏa thuận
Director Of Events Of Banyan Tree Đà Nẵng 28/03/2019 Thỏa thuận
Purchasing Officer/ Nhân Viên Thu Mua Đà Nẵng 30/03/2019 Thỏa thuận
Nhân Viên Thu Mua/ Purchasing Officer Huế 30/03/2019 Thỏa thuận
Duty Engineer / Trưởng Ca Kỹ Thuật Đà Nẵng 31/03/2019 Thỏa thuận
Trưởng Ca Kỹ Thuật / Duty Engineer Huế 31/03/2019 Thỏa thuận
Purchasing Manager - Trưởng Bộ Phận Thu Mua Huế 30/04/2019 Thỏa thuận
Sales Manager Of Banyan Tree (Based In Ha Noi) Hà Nội 31/03/2019 Thỏa thuận
Nhân Viên Lễ Tân Đà Nẵng 30/04/2019 Thỏa thuận
Trưởng Phòng Điều Hành Laguna Park/ Operation Manager Of Laguna Park Townhouses Đà Nẵng 31/05/2019 Thỏa thuận
Operation Manager Of Laguna Park Townhouses /trưởng Phòng Điều Hành Huế 31/05/2019 Thỏa thuận
Receptionist - Laguna Park/ Nhân Viên Lễ Tân - Laguna Park Đà Nẵng 01/04/2019 Thỏa thuận
Nhân Viên Lễ Tân - Laguna Park/ Receptionist - Laguna Park Huế 01/04/2019 Thỏa thuận
Marketing Communications Executive/ Chuyên Viên Tiếp Thị & Truyền Thông Huế 31/05/2019 Thỏa thuận
Marketing Communications Executive Đà Nẵng 31/05/2019 Thỏa thuận
Chinese Speaking Resort Host/ Nhân Viên Lễ Tân Tiếng Trung Huế 13/04/2019 Thỏa thuận
Nhân Viên Lễ Tân Spa/ Spa Receptionist Đà Nẵng 01/04/2019 Thỏa thuận
Assistant Spa & Gallery Manager/trợ Lý Trưởng Bộ Phận Spa & Gallery Huế 30/05/2019 Thỏa thuận
Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Spa & Gallery/ Assistant Spa & Gallery Manager Đà Nẵng 30/05/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 26/11/2012

Quy mô :

Laguna Vietnam is developing Laguna LăngCô as the first fully integrated, world-class resort destination in Vietnam. The US$200 million invested in Phase 1 of Laguna LăngCô comprising two resorts and one world class champion golf course, spas, convention facilities, town center as well as luxury villas and residences for sale and which is a part of a master plan to develop Asia’s largest integrated destination resort comprising another six hotels and private residences. Email : recruitment@lagunalangco.com/ hrofficer.langco@banyantree.com Facebook: Laguna Lăng Cô Tuyển Dụng

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Laguna (Vietnam) Co., Ltd

Địa chỉ: Cu Du Village, Loc Vinh Commune, Phu Loc District ,ThuaThien Hue Province, Viet Nam

Điện thoại: 0234 3695 881

Website: http://lagunalangco.com/