Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Resort Host/ Nhân Viên Lễ Tân Huế 27/09/2019 Thỏa thuận
Nhân Viên Lễ Tân/ Resort Host Huế 27/09/2019 Thỏa thuận
Income Audit Clerk/ Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ Đà Nẵng 28/09/2019 Thỏa thuận
Thợ Cơ Khí/ Mechanic Huế 29/09/2019 Thỏa thuận
Outlet Manager/quản Lý Nhà Hàng Huế 29/09/2019 Thỏa thuận
Marketing Manager Of Property Sales (Based In Hcmc) HCMC 30/09/2019 Thỏa thuận
Giám Sát Bộ Phận Nhà Hàng/ Outlet Supervisor Huế 30/09/2019 Thỏa thuận
Director Of Engineering Of Banyan Tree/ Giám Đốc Kỹ Thuật Huế 29/11/2019 Thỏa thuận
Giám Đốc Kỹ Thuật/ Director Of Engineering Of Banyan Tree Đà Nẵng 29/11/2019 Thỏa thuận
Thư Ký Kiểm Toán Chi Phí/ Cost Audit Clerk Đà Nẵng 28/09/2019 Thỏa thuận
Front Office Manager Of Laguna Park Huế 30/09/2019 Thỏa thuận
Duty Manager/ Trưởng Ca Lễ Tân Huế, Đà Nẵng 28/10/2019 Thỏa thuận
Duty Manager/ Trưởng Ca Lễ Tân Huế 28/10/2019 Thỏa thuận
Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ/ Income Audit Clerk Huế 28/09/2019 Thỏa thuận
Cost Audit Clerk/ Thư Ký Kiểm Toán Chi Phí Huế 28/09/2019 Thỏa thuận
Outlet Supervisor/ Giám Sát Bộ Phận Nhà Hàng Đà Nẵng 30/09/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 26/11/2012

Quy mô :

Laguna Vietnam is developing Laguna LăngCô as the first fully integrated, world-class resort destination in Vietnam. The US$200 million invested in Phase 1 of Laguna LăngCô comprising two resorts and one world class champion golf course, spas, convention facilities, town center as well as luxury villas and residences for sale and which is a part of a master plan to develop Asia’s largest integrated destination resort comprising another six hotels and private residences. Email : recruitment@lagunalangco.com/ hrofficer.langco@banyantree.com Facebook: Laguna Lăng Cô Tuyển Dụng

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Laguna (Vietnam) Co., Ltd

Địa chỉ: Cu Du Village, Loc Vinh Commune, Phu Loc District ,ThuaThien Hue Province, Viet Nam

Điện thoại: 0234 3695 881

Website: http://lagunalangco.com/