Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Floor Supervisor Kiên Giang 30/06/2019 Thỏa thuận
Order Taker Kiên Giang 30/06/2019 Thỏa thuận
Head Security Kiên Giang 30/06/2019 Thỏa thuận
Assistant Of Fom Kiên Giang 29/05/2019 Thỏa thuận
Income Auditor Officer Kiên Giang 27/05/2019 Thỏa thuận
Night Auditor Kiên Giang 28/05/2019 Thỏa thuận
Fo Receptionist Kiên Giang 29/05/2019 Thỏa thuận
Florist Supervisor Kiên Giang 30/06/2019 Thỏa thuận
Florist Attendant Kiên Giang 30/06/2019 Thỏa thuận
Assistant Chief Security Kiên Giang 15/06/2019 Thỏa thuận
Supervisor Security Kiên Giang 30/06/2019 Thỏa thuận
Store Keeper Kiên Giang 30/05/2019 Thỏa thuận
Mechanic Suppervisor Kiên Giang 30/06/2019 Thỏa thuận
Supervisor - Rest Kiên Giang 30/06/2019 Thỏa thuận
Bartender - Rest Kiên Giang 30/05/2019 Thỏa thuận
Electric Technician Kiên Giang 28/05/2019 Thỏa thuận
Plumbing Technician Kiên Giang 28/05/2019 Thỏa thuận
Fire Technician Kiên Giang 28/06/2019 Thỏa thuận
Mv Electrician Kiên Giang 31/05/2019 Thỏa thuận
Ac Technician Kiên Giang 28/06/2019 Thỏa thuận
Mechanic Kiên Giang 31/05/2019 Thỏa thuận
Enviroment Engineer Kiên Giang 31/05/2019 Thỏa thuận
Kitchen Technician Kiên Giang 28/06/2019 Thỏa thuận
Boiler Techinican Kiên Giang 28/06/2019 Thỏa thuận
Laundry Techinican Kiên Giang 28/06/2019 Thỏa thuận
Pool Technician Kiên Giang 28/05/2019 Thỏa thuận
Carpenter Kiên Giang 28/06/2019 Thỏa thuận
Painter Kiên Giang 28/05/2019 Thỏa thuận
Landscape Manager Kiên Giang 30/05/2019 Thỏa thuận
Landscape Leader Kiên Giang 30/05/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 08/08/2018

Quy mô :

Whether you start or continue to build your career in hospitality, let us support and be part of this beautiful journey! Best Western Premier Sonasea Phu Quoc is the newest International branded resort, an Impressive upscale property offering 566 rooms, an oversized pool, numerous food and beverage facilities, Spa, Fitness center, conference room.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

Địa chỉ: Duong Bao Village, Duong To Town, Phu Quoc Island