Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
It Manager Kiên Giang 31/01/2019 Thỏa thuận
Sales Executive (Based At Hanoi) Hà Nội 29/01/2019 Thỏa thuận
Acc Store Keeper Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
General Cashier Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Commis Cold Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Garde Manger Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Senior Receptionist Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Assistant Chief Engineer Kiên Giang 31/01/2019 Thỏa thuận
Head Security Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Security Secretary Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Assistant Chief Security Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Bar Captain Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Bartender - Rest Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Guest Relation Officer Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Security Guard Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Purchasing Supervisor Kiên Giang 27/02/2019 Thỏa thuận
Laundry Supervisor Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Helper/ Runer Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Minibar Staff Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Public Area Attendant Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Purchasing Officer Kiên Giang 27/02/2019 Thỏa thuận
Store Keeper Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Room Attendant Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Laundry Attendant Kiên Giang 28/01/2019 Thỏa thuận
Supervisor Stewarding Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Account Receiveble Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Kidclub Attendant Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Commis - Oasis Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Chef De Partie - Oasis Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận
Demi Chef De Partie - Garde Manger Kiên Giang 30/01/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 08/08/2018

Quy mô :

Whether you start or continue to build your career in hospitality, let us support and be part of this beautiful journey! Best Western Premier Sonasea Phu Quoc is the newest International branded resort, an Impressive upscale property offering 566 rooms, an oversized pool, numerous food and beverage facilities, Spa, Fitness center, conference room.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

Địa chỉ: Duong Bao Village, Duong To Town, Phu Quoc Island