Sel de Mer Hotel & Suites tuyển dụng

Giới thiệu Sel de Mer Hotel & Suites

Sel De Mer Hotel & Suites, a 5-star boutique hotel, will open in July, 2019. With 164 thought rooms and suites designed in a great modern style, homey. Onsite facilities include 3 restaurants and bars, wellness area, infinity pool, children's playroom. Sel De Mer Hotel & Suites promises to be a great highlight on the tourist map in Da Nang Location: Block 03, An Cư 5, Man Thai Ward, Son Tra District, Danang City. Pre-opening Office: 81 Hoang Duc Luong, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Danang City.

Vị trí tuyển dụng

Sel de Mer Hotel & Suites

Purchasing Officer

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

General Cashier

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Assistant Food And Beverage Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Store Keeper

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Cost Controller

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Reservation Officer

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Sales Manager (Pre-Opening)

12 - 20 triệu Giờ hành chính Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 28/02/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Chief Security (Pre-Opening)

12 - 20 triệu Giờ hành chính Đà Nẵng 28/02/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Spa Manager (Pre-Opening)

12 - 20 triệu Giờ hành chính Đà Nẵng 28/02/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Assistant Human Resources Manager (Training & Recruitment)

12 - 20 triệu Giờ hành chính Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 24/01/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Executive Housekeeper (Pre-Opening)

20 - 30 triệu Giờ hành chính Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 24/01/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Hr Executive (In Charge Of C&b)

8 - 12 triệu Giờ hành chính Đà Nẵng 28/02/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Reservation Manager/ Assistant Reservation Manager

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 28/02/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Corporate & Event Sales Executive

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Leisure Sales Executive

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

General Accountant

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Income Auditor

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Payable Accountant

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Receivable Accountant

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Receiving Officer

Thỏa thuận Giờ hành chính Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Assistant Front Office Manager

Thỏa thuận Làm theo ca Đà Nẵng 15/03/2019
Sel de Mer Hotel & Suites

Executive Sous Chef

Thỏa thuận Làm theo ca Đà Nẵng 15/03/2019

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 1 16:46 09/01/2019

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 20/12/2018

Quy mô :

Sel De Mer Hotel & Suites, a 5-star boutique hotel, will open in July, 2019. With 164 thought rooms and suites designed in a great modern style, homey. Onsite facilities include 3 restaurants and bars, wellness area, infinity pool, children's playroom. Sel De Mer Hotel & Suites promises to be a great highlight on the tourist map in Da Nang Location: Block 03, An Cư 5, Man Thai Ward, Son Tra District, Danang City. Pre-opening Office: 81 Hoang Duc Luong, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Danang City.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sel de Mer Hotel & Suites

Địa chỉ: Pre-opening Office: 81 Hoang Duc Luong, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Danang City.

Điện thoại: 0911 52 58 57

Website: http://seldemerhotelandsuites.com/coming-soon

Thông tin liên hệ

Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ ứng viên

và thông tin việc làm: 1900 636 108

Tư vấn nhà tuyển dụng

Hotline: 091 424 0330

Mail: info@hoteljob.vn

skype hoteljob.vn

Chúng tôi trên báo chí

Đăng ký nhận email việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn