Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
28748 1

Dream Do Son Grandeur Resort

Giới thiệu

The Dream Do Son Grandeur Resort is located adjacent to the Do Son Peninsula, a small peninsula created by Rong (Dragon) Mountain extending five kilometres into the South China Sea. The peninsula consists of a number of hills which range on height from 25 to 130 metres. The Dream Do Son Grandeur Resort development draws inspiration from the natural forested mountainous topography surrounded by water. This inspiration takes form in the development through the sinuous flow of the Hotel in plan form, the sloping Entrance Garden with its muilti - tiered water course, and the swimming pool which visually links to the adjacent bay. Besides 300 rooms and other facilities contemporarily designed, the Grand non-pillar Ballroom promises a very potential huge event combination with holiday in the resort.

Vị trí tuyển dụng

Food & Beverage Manager

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Quản lí bộ phận Buồng / Executive Housekeeper (Local Only)

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

IT Manager (Local Only)

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Security Manager

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Security staff/ Nhân viên An ninh

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 17

Hạn cuối: 31/05/2022

General Cashier/ Thủ quỹ

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Income Auditor/ Kế toán doanh thu

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Cost Controller/ Kế toán kiểm soát chi phí

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Receivable Accountant/Kế toán giao nhận

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Payable accountant/ Kế toán thanh toán

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Cashier/ Thu ngân

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 31/05/2022

Assistant to Food & Beverage Manager

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Bar Manager/ Quản lý quầy Bar

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Recreational Activities Manager

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Assistant to Chief Engineer

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

General Accountant

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Reservation Manager

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp phó/ Executive Sous Chef

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Assistant to Front Office Manager

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Front Office Supervisor

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp phó bếp Việt/ Vietnamese Sous Chef

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp phó 2/ Junior Sous Chef

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Tổ trưởng Bếp/ Chef de partie

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Tổ phó Bếp/ Demi Chef de partie

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Guest Relation Supervisor

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Housekeeping Supervisor

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Assistant to Executive Housekeeper

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Restaurant Manager

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Banquet Manager

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2022

Food & Beverage Supervisor

 • Hải Phòng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 31/05/2022

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

 • Quy mô:
 • Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Mã QR giới thiệu