Địa điểm tuyển dụng: Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Front Office Manager Thỏa thuận 30/03/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Poulo Condor Resort & Spa
Public Area Attendant Thỏa thuận 29/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Poulo Condor Resort & Spa
F&B Supervisor Thỏa thuận 30/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Alma Oasis Long Hải
F&B Manager Thỏa thuận 15/02/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Alma Oasis Long Hải
Restaurant Manager Thỏa thuận 30/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Alma Oasis Long Hải
Sous Chef Thỏa thuận 29/09/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Poulo Condor Resort & Spa
Assistant Front Office Manager Thỏa thuận 29/09/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Poulo Condor Resort & Spa
Xem thêm tin tuyển dụng của Poulo Condor Resort & Spa
Nhân viên Bảo Vệ / Security Thỏa thuận 28/02/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Poulo Condor Resort & Spa
Restaurant Manager Thỏa thuận 28/02/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Poulo Condor Resort & Spa
Housekeeping Manager Thỏa thuận 25/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Alma Oasis Long Hải
Xem thêm tin tuyển dụng của Alma Oasis Long Hải
Cashier Thỏa thuận 30/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Alma Oasis Long Hải
Chief Security Thỏa thuận 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Sanctuary Ho Tram
Nhân viên Lễ tân Khách sạn Thỏa thuận 10/02/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Seaside Resort Vung Tau
Nhân viên Bếp (Thớt rau) Thỏa thuận 10/02/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Seaside Resort Vung Tau
Pastry Cook Thỏa thuận 30/12/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Poulo Condor Resort & Spa
Thực tập viên phòng Nhân sự Dưới 1 triệu 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu The Imperial Hotel & Residences
Nhân viên phòng Gym/ FIT LOUNGE ATTENDANT Thỏa thuận 30/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Khách sạn Pullman Vũng Tàu
Waiter/ Waitress (Senior/Junior) Thỏa thuận 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Khách sạn Pullman Vũng Tàu
Captain/ Trưởng ca nhà hàng Thỏa thuận 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Khách sạn Pullman Vũng Tàu
Fitness/Pool Attendant Thỏa thuận 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Khách sạn Pullman Vũng Tàu
Xem thêm tin tuyển dụng của Khách sạn Pullman Vũng Tàu
Nhân viên phục vụ nữ 3 - 5 triệu 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu The Imperial Hotel & Residences
Giám Đốc Điều hành Thỏa thuận 15/02/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Seaside Resort Vung Tau
Nhân viên An Ninh (Bảo vệ) Thỏa thuận 24/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Seaside Resort Vung Tau
F&B Manager Thỏa thuận 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Khách sạn Pullman Vũng Tàu
F&B Captain Thỏa thuận 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Khách sạn Pullman Vũng Tàu
Outlet Manager Thỏa thuận 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Khách sạn Pullman Vũng Tàu
Banquet Manager Thỏa thuận 31/01/2017 Bà Rịa - Vũng Tàu Khách sạn Pullman Vũng Tàu