Địa điểm tuyển dụng: Bến Tre

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Điều Hành Tour Thỏa thuận 31/01/2017 Bến Tre Mango Home Riverside
Hướng Dẫn Viên Thỏa thuận 31/01/2017 Bến Tre Mango Home Riverside
Nhân Viên Bếp Thỏa thuận 31/01/2017 Bến Tre Mango Home Riverside
Nhân viên Làm vườn Thỏa thuận 31/01/2017 Bến Tre Mango Home Riverside