Địa điểm tuyển dụng: Ninh Thuận

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Food and Beverage Attendant Thỏa thuận 22/03/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Assistant Food & Beverage Manager Thỏa thuận 30/01/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Restaurant Manager Thỏa thuận 28/02/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Butler (male) Thỏa thuận 21/02/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Xem thêm tin tuyển dụng của Amanoi Resort