Image

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa tuyển dụng

Giới thiệu Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

JW Marriott Hotels & Resorts is Marriott International’s luxury brand that consists of 57 exceptional properties in gateway cities and distinctive resort locations around the world. These hotels are warmly authentic, putting guests at ease in an environment of relaxed elegance and effortless luxury.

Vị trí tuyển dụng

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Cafeteria Attendant

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Bell Captain

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 28/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

China Senior Sales Manager

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 01/12/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Chef De Partie

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Laundry Attendant

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Front Office Associate

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Commis / Nhân viên Bếp

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Demi Chef De Partie

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Chef De Cuisine

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Public Area Attendant

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Uniform and Linen Attendant

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Driver

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Gardener

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

AYS Agent (Operator)

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Boiler Operator

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Electrical Technician

Thỏa thuận Làm theo ca Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Technical Technician

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Administrative Assistant - Sales

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Shipping/ Receiving Attendant

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Chef De Cuisiner (French)

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Hygiene Inspector

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Assistant Pastry Chef

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Vietnamese Head Chef

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Japanese Head Chef

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Chef De Partie - Western

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Chef De Partie - Pastry

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Cafeteria Cook A, B

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Sales Admin Assistant

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Sales Executive

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017
Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Reservation Sales Agent

Thỏa thuận Giờ hành chính Kiên Giang 12/02/2017

Đánh giá nhà tuyển dụng

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian: 15/04/2016

Quy mô :

JW Marriott Hotels & Resorts is Marriott International’s luxury brand that consists of 57 exceptional properties in gateway cities and distinctive resort locations around the world. These hotels are warmly authentic, putting guests at ease in an environment of relaxed elegance and effortless luxury.

Xem tất cả các vị trí cần tuyển

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Địa chỉ: Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0773 77 9999

Website: https://www.facebook.com/JWMarriottPhuQuocEmeraldBay/?fref=ts

183720 lượt xem

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

Tư vấn Nhà tuyển dụng

hoteljob.vn

Miền Bắc

Ms. Thanh Hồng

091 848 0330

skype hoteljob.vn

skype hoteljob.vn

Miền Trung

Mr. Văn Tuấn

091 949 0330

skype hoteljob.vn

skype hoteljob.vn

Miền Nam

Ms. Ngọc Mai

091 242 0330

skype hoteljob.vn

Chúng tôi trên báo chí