nhan-vien-tuyen-dung

Nhân viên Tuyển dụng

Khách sạn Việt Pháp Sa Pa (sắp khai trương)

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

I. MẢNG TUYỂN DỤNG

1. Quản lý công tác tuyển dụng công ty theo Thủ tục tuyển dụng:

- Nhận bản đăng ký tuyển dụng nhân sự tại các bộ phận có yêu cầu, trình ký/ kiểm tra định kỳ định biên nhân sự từng phòng ban bộ phận theo maning đã được duyệt trình TP kế hoạch tuyển dụng

- Lập thông báo tuyển dụng

- Đăng tuyển trên các phương tiện hỗ trợ tuyển dụng

- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, cập nhật data dữ liệu ứng viên, lưu danh sách ứng viên chưa phù hợp, lên danh sách phỏng vấn các ứng viên phù hợp trình Trưởng phòng

- Hẹn lịch phỏng vấn với TBP có nhu cầu, lập kế hoạch phỏng vấn trình TP

- Lập – gởi thư mời phỏng vấn/ hẹn phỏng vấn theo yêu cầu TP, điện thoại báo ứng viên ngày giờ phỏng vấn

- Chuẩn bị bài phỏng vấn (ngân hàng câu hỏi, đáp án, thang điểm) – phòng phỏng vấn, chuyển bài phỏng vấn cho hội đồng phỏng vấn

- Chuẩn bị mẫu đánh giá phỏng vấn, nhắc lại lịch, kiểm tra phòng phỏng vấn, chuẩn bị hồ sơ ứng viên cung cấp cho HĐ phỏng vấn

- Nhận danh sách kết quả phỏng vấn

- Thông báo ứng viên không đạt yêu cầu, thông báo ứng viên đạt yêu cầu, các nội dung cam kết và và lịch nhận việc, chuẩn bị thư mời nhận việc.

- Trình thư mời nhận việc

2. Công tác tiếp nhận nhân viên

- Thông báo cho ứng viên thông tin và thời gian đến làm thủ tục nhận việc:

+ Hồ sơ bao gồm những gì?

+ Phiếu thông báo thông tin đặt cọc chuyển phòng kế toán

+ Phiếu thông tin chuyển NV hành chính cấp phát đồng phục và các tài sản, CCDC liên quan

+ Các cam kết cần có cho ứng viên (nếu có)

- Thông báo kế hoạch tiếp nhận nhân sự mới

- Phổ biến Nội quy, quy định Công ty trong ngày đầu nhân viên nhận việc

- Chuyển giao nhân viên mới về bộ phận theo quy định

- Theo dõi, cập nhật tình hình nhân sự mới nhận việc

3. Công tác đánh giá nhân viên sau thử việc

- Thông báo danh sách nhân sự hết thời gian thử việc theo quy định đến các Phòng ban, bộ phận liên quan

- Đôn đốc, nhắc nhở công tác đánh giá nhân sự hết thời gian thử việc

- Tiếp nhận hồ sơ đánh giá

- Tổng hợp, trình Trưởng phòng

- Tổng hợp kết quả đánh giá, hồ sơ nhân sự đạt yêu cầu chuyển Nhân viên Phụ trách lương và chế độ

- Thông báo kết quả với nhân viên hết thời gian thử việc theo đúng quy định

4. Công tác lưu trữ hồ sơ

- Cập nhật đầy đủ thông tin data dữ liệu ứng viên theo quy định:

+ Ứng viên đạt yêu cầu / không đạt yêu cầu

+ Ứng viên đã / chưa phỏng vấn

+ Ứng viên đưa vào danh sách chờ phỏng vấn

+ Ứng viên trong diện lưu ý (thái độ không tốt, nghi ngờ...)

+ Ứng viên là nhân viên cũ của công ty

+ Nguồn tiếp nhận thông tin ứng viên

+ Bản cứng hồ sơ thông tin ứng viên

- Hồ sơ nhân sự:

+ Bắt buộc phải đầy đủ hồ sơ sau 15 ngày nhận việc, bản cứng, hợp lệ

+ Lưu trữ hồ sơ nhân sự theo quy định: Mã Nhân viên, bộ phận, Thời gian...

+ Hồ sơ nhân sự bao gồm đầy đủ các Biên bản bàn giao, các quyết định, thông báo trong quá trình làm việc của nhân sự, các cam kết (nếu có)....

- Lập biên bản bàn giao hồ sơ nhân sự đúng quy định

- Cập nhật Master file theo quy định

5. Theo dõi tình hình tuyển dụng, đánh giá chất lượng tuyển dụng

- Cập nhật báo cáo đánh giá hiệu quả tuyển dụng của các kênh tuyển dụng mà công ty đang sử dụng (báo cáo thống kê số lượng hồ sơ nhận đươc, chất lượng hồ sơ, số lượng ứng viên tương tác...)

- Tìm hiểu thông tin các kênh tuyển dụng liên quan, lập báo cáo đánh giá, so sánh và tư vấn Trưởng phòng lựa chọn kênh phù hợp và hiệu quả

- Cập nhật, báo cáo về thời gian hiệu lực của các kênh tuyển dụng và đề xuất kế hoạch triển khai tiếp theo

- Thường xuyên tìm kiếm những kênh tuyển dụng hỗ trợ tốt phù hợp nhu cầu công ty; các chương trình tuyển dụng hoặc liên quan có thể tham gia nhằm tạo thương hiệu cho công ty... và tư vấn trưởng phòng

- Theo dõi chi phí tuyển dụng và báo cáo theo tháng / quý / năm

6. Theo dõi tình hình biến động nhân sự và hiệu quả tuyển dụng

- Theo dõi tình hình biến động nhân sự trong thời gian thử việc, lập bảng so sánh báo cáo tỷ lệ nghỉ việc trong giai đoạn này

- Căn cứ kết quả đánh giá nhân sự thử việc của BP, đánh giá chất lượng nhân sự mới tuyển

- Cập nhật báo cáo kết quả tuyển dụng theo ngày/ tuần/ tháng/ quý và báo cáo theo quy định

7. Các công tác khác

- Tham gia các buổi phỏng vấn theo cấp bậc

- Hỗ trợ xây dựng, cập nhật và lưu trữ Mô tả Công việc các vị trí nhân viên hỗ trợ công tác tuyển dụng chính xác

- Tìm hiểu thông tin lương trên thị trường, các chế độ liên quan để đề xuất phương án hợp lý, hiệu quả cho việc tuyển dụng được chính xác, hiệu quả

- Luôn theo dõi, cập nhật, quản lý hiệu quả các kênh tuyển dụng mà công ty sử dụng

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ theo quy định

II. MẢNG ĐÀO TẠO

1. Xây dựng và kiểm tra kế hoạch đào tạo

- Căn cứ kế hoạch đào tạo của công ty theo tháng/ quý/ năm, phối hợp hướng dẫn các phòng ban bộ phận xây dựng kế hoạch theo đúng yêu cầu và tiến độ

- Tổng hợp báo cáo các kế hoạch đào tạo của phòng ban bộ phận theo quy định

- Theo dõi, kiểm tra việc triển khai đào tạo của các bộ phận

- Đôn đốc nhắc nhở, tiếp nhận và theo dõi các báo cáo kết quả đào tạo của phòng ban bộ phận theo ngày / tuần / tháng / quý và báo cáo trưởng phòng theo quy định

- Lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định

- Xây dựng các biểu mẫu đào tạo và hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng quy định

- Xây dựng giáo án đào tạo theo nhiệm vụ chức năng được phân công

2. Tổ chức đào tạo

- Lập kế hoạch tổ chức lớp

- Thông báo các phòng ban bộ phận liên quan các chương trình đào tạo sắp triển khai, lập danh sách nhân sự đăng ký tham gia đào tạo, ký các cam kết đào tạo (nếu có)

- Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo mà phòng HR triển khai bao gồm cả cơ sở vật chất, điểm danh đánh giá, thông báo Đánh giá hiệu quả đào tạo...

- Thông báo nội quy lớp học trước khi triển khai

- Hỗ trợ giảng viên trong quá trình tổ chức lớp

- Đánh giá hiệu quả đào tạo theo quy trình

- Lưu trữ các hồ sơ đào tạo theo quy định

3. Công tác báo cáo

- Thống kê thời gian đào tạo theo quy định

- Lập các báo cáo đào tạo theo quy định

4. Đánh giá công tác đào tạo

- Xây dựng các biểu mẫu, tiêu chí đánh giá đào tạo

- Triển khai, hướng dẫn, phối hợp thực hiện đánh giá hiệu quả đào tạo

- Tư vấn các chính sách thi đua – kỷ luật theo quy chế đào tạo

- Triển khai thực hiện các kỳ thi tay nghề, kiểm tra kiến thức sau thử việc, kiểm tra định kỳ - đột xuất và các công tác liên quan

5. Lập kế hoạch ngân sách

- Hàng năm, nghiêm cứu nhu cầu đào tạo để xây dựng chi phí ngân sách hoạt động phù hợp

- Liên hệ các cơ cở, các trung tâm đào tạo, các đơn vị chức năng liên quan... để tham khảo các chương trình phù hợp, câp nhật chi phí để có cơ sở dữ liệu chính xác

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch ngân sách đào tạo đảm bảo chi đúng, đủ và hiệu quả

Quyền lợi được hưởng

1. Lương hấp dẫn cạnh tranh theo năng lực

2. Đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước

3. Hưởng service charge ngay từ khi hoạt động

4. Các chế độ phúc lợi tốt nhất

+ Nhà nhân viên xây mới, khang trang, đầy đủ thiết bị tiện nghi

+ Chế độ ăn ca đối với tất cả CBNV

+ Phụ cấp đi lại đối với cán bộ nhân viên xa nhà (phụ cấp 100% theo quy định)

• Đối với Trưởng phòng / Trưởng bộ phận: 1 tháng /lần đối với các tỉnh phía Bắc (bằng đường bộ); 2 tháng / lần đối với các tỉnh Miền Trung và miền Nam (máy bay hoặc đường bộ theo thực tế thuận tiện cho nhân viên)

• Đối với Nhân viên: 06 tháng / lần (áp dụng cho phương tiện di chuyển bằng đường bộ)

+ Được làm việc, được tham gia các khóa đào tạo liên tục và hiệu quả của công ty

+ Được đánh giá, nâng lương định kỳ tối đa 12 tháng / lần hoặc nhiều hơn tùy năng lực anh chị thể hiện

+ Có các chế độ ưu đãi cho người nhà, thân nhân của CBNV

+ Được du lịch, nghỉ mắt hàng năm theo chính sách công ty

Và rất nhiều chính sách, phúc lợi khác khi trở thành thành viên cùng cộng tác với chúng tôi.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm từ  2 năm tại vị trí CV Tuyển dụng - Đào tạo

- Được đào tạo về chuyên ngành về Quản trị khách sạn, nhà hàng, ngoại ngữ, kế toán hoặc Kinh tế

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Có kỹ năng giao tế tốt, kỹ năng tạo dựng mối quan hệ tốt; khả năng thuyết trình tốt

- Thật thà, chăm chỉ, trung thành và nghiêm túc

Yêu cầu hồ sơ

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lí lịch dán ảnh có xác nhận của địa phương;

- Chứng minh thư nhân dân photo công chứng.

- Giấy khám sức thời hạn không quá 6 tháng

- Pho to công chứng các văn bằng có liên quan.

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 2 14:09 20/08/2019
Liên hệ không thành công 1 07:08 03/06/2019
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ