Tìm Việc làm

Bộ lọc:
Địa điểm
Cấp bậc
Ngành nghề
Lĩnh vực
Ngoại ngữ
Mức lương
Quy mô
Giờ làm

việc làm Quận Hà Đông

NHÀ HÀNG LẨU WANG

Quản Lý Nhà Hàng Lẩu Wang

NHÀ HÀNG LẨU WANG

Hạn cuối: 27/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Quản Lý Nhà Hàn

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 30/01/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Nhân Viên Tạp Vụ

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Bảo Vệ

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Nhân Viên Phục Vụ

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Kế Toán

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Lễ Tân Nhà Hàng

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Trưởng Bp Lễ Tân

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Tiếp Thực

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Rau Salad

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Bếp Phó

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Quản Lý Nhà Hàng

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Giám Sát Nhà Hàng

NHÀ HÀNG DÊ NGON 82

Hạn cuối: 18/02/2021