Địa điểm tuyển dụng: Bắc Giang

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
IT Thỏa thuận 30/04/2018 Bắc Giang Khách sạn Mường Thanh Grand Bắc Giang
Nhân viên nhà hàng Thỏa thuận 30/07/2018 Bắc Giang Khách sạn Mường Thanh Grand Bắc Giang
Nhân viên hành lý Thỏa thuận 30/04/2018 Bắc Giang Khách sạn Mường Thanh Grand Bắc Giang
Công nghệ thông tin Thỏa thuận 30/05/2018 Bắc Giang Khách sạn Mường Thanh Grand Bắc Giang
Xem thêm tin tuyển dụng của Khách sạn Mường Thanh Grand Bắc Giang