Địa điểm tuyển dụng: Bạc Liêu

Lễ Tân Resort

NHÀ MÁT RESORT

Bạc Liêu Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/08/2018

Ứng tuyển ngay

Tư Vấn Tour Và Hướng Dẫn Viên Du Lịch

SAI GON BAC LIEU HOTEL

Bạc Liêu Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/08/2018

Ứng tuyển ngay

Quản Lý Kho

SAI GON BAC LIEU HOTEL

Bạc Liêu Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/08/2018

Ứng tuyển ngay