Địa điểm tuyển dụng: Hà Giang

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Thỏa thuận 10/05/2017 Hà Giang Khách sạn MONACO
Giám đốc khách sạn Thỏa thuận 30/04/2017 Hà Giang Khách sạn MONACO
Nhân viên kinh doanh Thỏa thuận 30/04/2017 Hà Giang Khách sạn MONACO
Thợ điện nước Thỏa thuận 30/04/2017 Hà Giang Khách sạn Quế Lâm
Phụ bếp Thỏa thuận 30/04/2017 Hà Giang Khách sạn Quế Lâm
Bếp chính Thỏa thuận 30/04/2017 Hà Giang Khách sạn Quế Lâm
Bảo Vệ Thỏa thuận 30/04/2017 Hà Giang Khách sạn Quế Lâm
Xem thêm tin tuyển dụng của Khách sạn Quế Lâm