Địa điểm tuyển dụng: Hà Giang

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân viên lễ tân Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Giang Khách sạn Cương Thảo
Nhân Viên Tạp Vụ Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Giang Khách Sạn Toàn Vinh
Nhân viên Lễ tân Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Giang Khách Sạn Toàn Vinh
Nhân viên giúp việc gia đình Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Giang Khách Sạn Anh Tú
Nhân Viên Phục Vụ Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Giang Khách Sạn Anh Tú
Nhân Viên Kinh Doanh Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Giang Công ty Cổ phần V 4 D
Nhân viên chăm sóc khách hàng Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Giang Công ty Cổ phần V 4 D
Giám đốc khách sạn Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Giang Công ty Cổ phần V 4 D