Địa điểm tuyển dụng: Lai Châu

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Thủ kho Thỏa thuận 31/12/2017 Lai Châu Khách sạn Royal Lai Châu
KỸ SƯ TRƯỞNG - CHIEF ENGINEER Thỏa thuận 31/12/2017 Lai Châu Khách sạn Royal Lai Châu
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BUỒNG Thỏa thuận 31/12/2017 Lai Châu Khách sạn Royal Lai Châu
Phó bộ phận kế toán/ Kế toán tổng hợp Thỏa thuận 31/12/2017 Lai Châu Khách sạn Royal Lai Châu
Xem thêm tin tuyển dụng của Khách sạn Royal Lai Châu