Địa điểm tuyển dụng: Trà Vinh

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Tuyển nhân viên phục vụ Thỏa thuận 31/12/2017 Trà Vinh Quán Thanh Nhàn