Bếp chính

Sunrise Hội An Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• Contribute to the Guest’s Total Satisfaction and food revenue achievement of the hotel. Tạo dựng sự hài lòng của thực khách và đạt được doanh thu thực phẩm của khách sạn. • Responsible for the workstations in the kitchen. Chịu trách nhiệm về khu làm việc trong nhà bếp. • Responsible for the maintenance of all equipments and materials in his work area. Chịu trách nhiệm bảo quản tất cả các thiết bị và nguyên vật liệu trong khu vực làm việc. • Control the hygiene in his work areas. Kiểm soát vệ sinh trong khu vực làm việc. • Follow the standard recipe, safety and working method in food production assuring good quality and presentation. Thực hiện theo công thức chuẩn, đảm bảo thực phẩm an toàn, chất lượng và đẹp mắt. • Apply the policy, regulation and procedures of his outlet as well as of the hotel. Tuẩn thủ các chính sách, quy định và quy trình của từng phần hành cũng như của khách sạn. • Accomplish correctly the entire tasks given by his direct superior and complete his task on time. Hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ mà cấp trên giáo phó. • Adhered to the quality and presentation of all dishes prepared in his work area. Đảm bảo chất lượng và kiểu cách trình bày của các món ăn do mình chế biến. • Stay well groomed as per procedures Tác phong gọn gàng đúng quy định. • Communicate and report regularly to his superior concerning the daily operation. Liên lạc và báo cáo thường xuyên với cấp trên về các hoạt động hàng ngày. • Inquire about all dishes sold in his outlet (availability, presentation and prices). Tìm hiểu về tất cả các món ăn được bán trong nhà hàng (sẵn có, cách trình bày và giá cả). • Develop positive attitude on his/her workstation as job skills, knowledge, and creativity of the staff. Xây dựng thái độ tích cực tại nơi làm việc của mình như kỹ chia sẻ kỹ năng làm việc, chia sẻ kiến thức và động viên sự sáng tạo của nhân viên. • Respect the needs and individuality of the staff. Tôn trọng những nhu cầu cá nhân của nhân viên. • Develop their self-confidence Phát triển sự tự tin của nhân viên. • Work and communicate closely with the Executive Chef, Sous Chef and Kitchen Supervisor. Làm việc và liên hệ chặt chẽ với bếp trưởng điều hành, bếp phó điều hành, giám sát nhà bếp. • Set an example and ensure he/she adhered to the grooming standards of Sunrise Hoi An Resort and behavior as well as hygiene standards. Gương mẫu và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về tác phong, về hành vi ứng xử cũng như tiêu chuẩn vệ sinh mà khách sạn yêu cầu. • Must be in line with pre-assigned menu guidelines and expectations given by the Executive Chef Tuân thủ theo những chỉ dẫn về định mức chi phí cho từng món ăn, đáp ứng mong đợi của Bếp trưởng.

Quyền lợi được hưởng

As benefit of hotel

Yêu cầu công việc

U A L I F I C A T I O N S/BẰNG CẤP Education/học vấn : High school/ Tốt nghiệp phổ thông Certification/chứng nhận : Chef Certification/chứng nhận đầu bếp Experience/kinh nghiệm : At least one year as a commis at a 4/5 star hotel Ít nhất một năm làm nhân viên tại khách sạn 4/5 sao Other/khác : Must be able to communicate effectively, must be teamwork. Phải có khả năng giao tiếp hiệu quả, có tinh thần đồng đội

Yêu cầu hồ sơ

a. Cover Letter b. Curriculum Vitae c. Medical certificate (Issued by Hospital of district or above in 6 months). d. Justice record e. University diploma and other Certificates f. ID card or passport g. 04 portrait size 3x4 & 04 portrait size 4x6 If the items c, d and e in a foreign language, it must be translated into Vietnamese and notarized in accordance with the laws of Vietnam.

Bếp chính

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Event Manager 30/04/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá