pr-freelancer

PR Freelancer

CGV Cinemas

Quy mô : 1.000 - 4.999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Assist in writing and releasing new press release, information for movie or any event that is held by CGV. Organize high profile and high quality press events, movie premiere to promote films. Update film stills, writing materials and create promotion program for exhibition media channels (Facebook, website). Follow up media coverage for each movie or company’s activity and do PR online report on a daily basis. Make payments for all PR campaigns, events, materials that run in Hanoi.

Quyền lợi được hưởng

Professional working environment Join film premieres

Yêu cầu công việc

Good communication, interpersonal and writing skills Creativity, imagination and initiative Good teamwork, hard working, flexibility and a willing to learn

Yêu cầu hồ sơ

Nộp hồ sơ qua email Gửi email với tiêu đề HN- PRF- Họ tên

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ