Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

1140 400
16865 1

Assistant Restaurant Manager/ Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng

 • Hạn nộp: 28/12/2023
 • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
1
Nơi làm việc
Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Giờ làm việc
Làm theo ca
Ngành nghề
Ẩm thực
Vị trí
N/A
Cập nhật
02/12/2023 02:49

Mô tả công việc

Job Purpose / Mục đích công việc

 • Assist Outlet Manager to manage the outlet operations of the hotel to ensure the achievement of established food and beverage quality and guest service quality standards and departmental revenue and profit goals.

Hỗ trợ Quản lý Nhà hàng trong các hoạt động điều hành nhà hàng của khách sạn để đảm bảo chất lượng đồ ăn và thức uống, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách hàng và các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của bộ phận.

 • Adhere to local regulations concerning FSMS/HACCP, health, safety, or other compliance requirements, as well as brand standards and local policies and procedures.

Tuân thủ các quy định của địa phương liên quan đến FSMS / HACCP, sức khỏe, an toàn hoặc các yêu cầu tuân thủ khác, cũng như các tiêu chuẩn về thương hiệu và các chính sách, quy trình của địa phương.

Primary Responsibilities / Trách nhiệm chính

 • Deliver Food and Beverage service of high standard and in accordance with departmental standards and procedures.

Cung cấp dịch vụ Đồ ăn và Đồ uống đạt tiêu chuẩn cao và phù hợp với các tiêu chuẩn và quy trình của bộ phận.

 •  Develop departmental standards and procedures to promote salesmanship, beverage creativity and profit.

Xây dựng các tiêu chuẩn và quy trình của bộ phận để thúc đẩy kỹ năng bán hàng, khả năng sáng tạo đồ uống và lợi nhuận.

 • Communicates to his/her superior any difficulties, guest comments and other relevant information

Trao đổi với cấp trên mọi khó khăn, nhận xét của khách hàng và các thông tin liên quan khác.

 • Delivers daily briefings and attends other Food and Beverage meetings as scheduled

Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng ngày và tham dự các cuộc họp về Thực phẩm và Đồ uống khác theo lịch trình.

 • Delivers prepared training sessions in line with a departmental monthly calendar.

Tổ chức các buổi đào tạo theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn phù hợp với lịch hàng tháng của bộ phận.

 •  Prepares for service by ensuring the department’s:

Chuẩn bị cho dịch vụ bằng cách đảm bảo việc bộ phận thực hiện tốt các tiêu chí sau:

-Grooming is impeccable and in accordance with personal presentation standards

Trang phục, đầu tóc gọn gàng, tác phong chuyên nghiệp mọi lúc.

- Equipment is clean

Thiết bị sạch sẽ.

- Equipment is sorted and stored

Thiết bị được phân loại và cất giữ.

- Glassware is polished.

Đồ thủy tinh được đánh bóng.

- Requirements for special occasions are ready

Yêu cầu cho những dịp đặc biệt đã sẵn sàng.

- Outlet is ready for service and guest comfort

 Cửa hàng đã sẵn sàng để phục vụ và tạo sự thoải mái cho khách.

 •  Carries out effective service by ensuring all staff are aware of their role in:

Thực hiện dịch vụ hiệu quả bằng cách đảm bảo tất cả nhân viên nhận thức được vai trò của họ trong việc:

- Greeting and seating guests

Chào đón và sắp xếp chỗ ngồi cho khách hàng.

- Explaining and up-selling daily beverage specials

Giải thích và bán các sản phẩm đồ uống đặc biệt hàng ngày.

- Processing food orders accurately

Xử lý đơn hàng thực phẩm một cách chính xác.

- Using trays and tray jacks effectively

Sử dụng khay và các đế nâng khay hiệu quả.

- Quickly taking food and beverage orders

Tiếp nhận đơn đặt hàng đồ ăn và thức uống một cách nhanh chóng.

- Ensuring payment methods are handled accurately.

Đảm bảo các phương thức thanh toán được xử lý chính xác.

- Ensuring working areas are cleaned and re-set quickly

Đảm bảo các khu vực làm việc được làm sạch và thiết lập lại nhanh chóng.

- Ensuring the bar is clean

Đảm bảo quầy bar sạch sẽ.

- Regularly cleaning ashtrays

Thường xuyên vệ sinh gạt tàn.

- Conversing with Guests in relation to the food and beverage products

Trao đổi với khách liên quan đến các sản phẩm thực phẩm và đồ uống.

 • Carries out effective beverage service by ensuring:

Cung cấp dịch vụ đồ uống hiệu quả bằng cách đảm bảo:

 -Beverages are up-sold and regularly replenished, abiding by responsible alcohol service regulations

Đồ uống được bán hết và thường xuyên được bổ sung, tuân thủ các quy định về dịch vụ phục vụ rượu một cách có trách nhiệm.

-Converse with Guests about wine, advising the types and styles of wine, taking wine orders and serving wine.

Trò chuyện với khách về rượu, tư vấn các loại rượu và phong cách rượu khác nhau, nhận đặt rượu và phục vụ rượu.

- Promoting and selling cocktails to guests

Quảng cáo và bán cocktail cho khách.

- Making and presenting cocktails

Pha chế và trình bày cocktail

Coffee and tea is served hot and in accordance with standard

- Cà phê và trà được phục vụ nóng và đúng tiêu chuẩn.

Patron care standards are adhered to by ensuring:

 • Các tiêu chuẩn chăm sóc bảo trợ được tuân thủ bằng cách đảm bảo:

- Guests are advised on alcoholic beverages

Du khách được tư vấn về đồ uống có cồn.

-The strengths of alcohol is advised and guests are advised as to their effect

Tư vấn cho khách hàng về độ mạnh và mức độ ảnh hưởng của các loại rượu.

-Compliance with legal provisions of local liquor codes

Tuân thủ các quy định pháp luật về từng mã rượu hợp pháp của địa phương.

- Level of intoxication of guests is assessed and appropriate action taken

Đánh giá mức độ và có hành động thích hợp trong trường hợp khách say rượu.

-Advise guest on the hotel’s policy of smoking

Phổ biến cho khách về nội quy hút thuốc của khách sạn.

- Monitor factors which interfere with the total experience of the guest

Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

 • Cellar operations are carried out including:

Các hoạt động quản lý hầm rượu được thực hiện bao gồm:

- Correct use of refrigeration system

Sử dụng hệ thống làm lạnh đúng cách.

-Effective operation of the post-mix syrups bulk dispense system.

Đảm bảo hệ thống thiết bị phối trộn xi-rô hoạt động hiệu quả.

- Operating the beer reticulation system

Vận hành hệ thống lọc bia.

-Adhering to stock control procedures

Tuân thủ các quy trình kiểm soát hàng tồn kho.

 -Takes appropriate action to resolve guest complaints

Thực hiện hành động thích hợp để giải quyết khiếu nại của khách.

- Be repsonsible for requisition bar items according to bar stocks

Chịu trách nhiệm trưng dụng các vật phẩm tại quầy bar tùy thuộc vào số lượng trong kho.

- Ongoing training and coaching should be conducted to enhance the knowledge and skills of the staff.

Cần tiến hành đào tạo và huấn luyện liên tục để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên.

-Completes spillage report and submit to Food and Beverage manager at the Conclusion of each shift

Soạn thảo báo cáo sự cố tràn/đổ thức uống nếu có và nộp cho Trưởng phòng Thực phẩm và Đồ uống khi kết thúc mỗi ca làm việc.

- Assists to promote the entertainment.

Hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động giải trí nếu có.

-Works with superior on manpower planning and management needs.

Làm việc với cấp trên về nhu cầu lập kế hoạch và quản lý nhân lực.

-Works with superior in the preparation and management of the Department’s budget

Làm việc với cấp trên trong việc lập và quản lý ngân sách của bộ phận.

- Motivates and drives team productivity at all times and offers assistant to other outlets where possible and as requested.

Luôn tạo động lực và thúc đẩy năng suất của nhân viên và hỗ trợ các cửa hàng khác nếu có thể và theo yêu cầu.

- Closely monitors outlet flow and proposes ideas to increase table turnover and overall outlet capability.

Theo dõi chặt chẽ doanh thu của nhà hàng và đề xuất các ý tưởng để có thể điều chỉnh lợi nhuận và tăng hiệu suất của nhà hàng.

- Conducts regular check on the cleanliness

Tiến hành kiểm tra thường xuyên về độ sạch sẽ.

- Reports all the default area, equipment, and follow up to fix the area.

Báo cáo thường xuyên về tình hình tất cả các khu vực chính, các thiết bị và theo dõi để sửa chữa khu vực đó.

Quyền lợi được hưởng

1. Salary and Allowances/Lương và Phụ cấp

Full Salary & monthly Service Charge in probation period/ Được nhận 100% lương và tiền thưởng phí dịch vụ trong giai đoạn thử việc.

Support to relocation allowance by ranks/Hỗ trợ chi phí nhận việc.

Home Visit allowance/Hỗ Trợ chi phí về thăm nhà.

2. Benefits/Các chế độ Phúc lợi

Supported housing staff with full amenities and entertainment area/ Hỗ trợ nhà ở nhân viên với đầy đủ cơ sở vật chất

Support shuttle bus to Hotel./Hỗ trợ xe đưa đón tới nơi làm việc.

Support for full meals during the work shift and day off./Hồ trợ 03 bữa ăn mỗi ngày.

Uniforms are provided according to Hotel standards./Được cung cấp đồng phục theo tiêu chuẩn của tập đoàn Accor.

International working environment, joining training courses according standard of AccorHotels./Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tham gia các khóa đào tào của tập đoàn Accor

3. Insurance policy/Chính sách bảo hiểm

Insurance according to the provisions of Labour law/Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Suncare Insurance according to the provisions of policy SunGroup/Bảo hiểm Suncare theo quy định của tập đoàn Sungroup

Yêu cầu công việc

Knowledge and Experience / Kiến thức và kinh nghiệm

-Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.

Thể hiện khả năng tương tác với khách hàng, nhân viên và các bên thứ ba và thể hiện được thương hiệu của khách sạn, công ty.

- Alcohol awareness certification and/or food service permit or valid health/food handler card as required by local government agency.

Giấy chứng nhận hiểu biết về rượu hoặc giấy phép về dịch vụ ăn uống, thẻ xử lý sức khỏe / thực phẩm hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan chính quyền địa phương.

- Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.

Khả năng giải quyết vấn đề, lý luận, tạo động lực, tổ chức và đào tạo.

- Good writing skills

Kỹ năng viết tốt.

- Leadership Skills

Kỹ năng lãnh đạo

Competencies / Năng lực

-Bachelor’s Degree or Diploma in Hotel Management, Food & Beverage or related field.

Bằng Cử nhân hoặc Văn bằng Quản lý Khách sạn, Thực phẩm & Đồ uống hoặc các lĩnh vực liên quan.

-2 years related experience, including supervisory experience, or an equivalent combination of education and experience

2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan, bao gồm kinh nghiệm giám sát hoặc sự kết hợp tương đương giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm.

Yêu cầu hồ sơ

If you are interested, please contact our Recruitment team via:

*Note that ONLY shortlisted candidates will be contacted.

Chia sẻ:

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Lưu ý: Bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 10MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

 • Quy mô:
 • Mũi Ông Đội, Phường An Thới, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
 • https://www.premiervillage-phuquoc.com/
 • Tọa lạc tại Mũi Ông Đội, cực nam Đảo Ngọc, Premier Village Phu Quoc Resort là “viên ngọc quý” ẩn mình giữa sắc xanh của biển trời và thiên nhiên tươi mát hữu tình. Bao quanh bởi hai mặt biển, khu nghỉ dưỡng sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp vào mỗi sớm bình minh và những chiều hoàng hôn rực rỡ. Thư giãn tại 215 biệt thự sang trọng với bể bơi riêng, rồi lại thoả thích đắm mình trong bể bơi chung nhiều tầng nối liền hai bờ biển. Cảm nhận sự thư thái và hồi phục nguồn năng lượng tích cực tại Plumeria Spa và Fitness Centre nằm trên đỉnh đồi. Thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc sắc tại nhà hàng theMarket, các món nướng độc đáo ở nhà hàng Corallo và nhiều loại salad dinh dưỡng tại Deli Shop.

Thông tin liên hệ

Mã QR giới thiệu