assistant-purchasing-manager-tro-ly-truong-bo-phan-mua-hang

Assistant Purchasing Manager - Trợ lý trưởng bộ phận mua hàng

Furama Resort Đà Nẵng

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

GENERAL MISSION

NHIỆM VỤ CHUNG

 

•     To ensure the timely procurement of all goods required by the hotel and Ariyana Center at the best available price and quality.

      Đảm bảo cung cấp đúng thời gian tất cả các lọai hàng hóa cho khách sạn và Trung Tâm Ariyana với giá cả và chất lượng tốt nhất

•     To ensure the implementation of purchasing policies and procedures.

      Đảm bảo việc tuân thủ theo chính sách mua hàng và các thủ tục mua hàng của các bộ phận

•     To assist Purchasing Manager in purchasing issues and monitor Puchaser daily for operating of Purchasing office.

      Hổ trợ Trưởng phòng mua hàng trong các vấn đề mua hàng và giám sát nhân viên mua hàng đối với các hoạt động hằng ngày của phòng mua hàng.

 

RESPONSIBILITIES AND MEANS

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ

•     To review purchase requisitions considering issues such as lead times, standardization, quantity discounts, and purchasing budgets.

      Kiểm tra kỹ các yêu cầu mua hàng, ghi nhớ các yêu cầu: Thời gian giao hàng, tiêu chuẩn, số lượng được giảm giá, và ngân sách mua sắm của nhóm hàng này

•     To assist any Department in the hotel in formulating their material requirements and to use competitive bidding or other approved procedures to obtain the best price.

      Giúp đỡ các bộ phận trong khách sạn tính toán đơn hàng mà họ yêu cầu sử dụng so sánh giá và các quy trình được duyệt khác nhằm có được giá tốt nhất

•     To engage in value analysis of currently purchased materials in an effort to achieve cost savings without sacrificing quality.

      Phân tích giá trị của các nguyên liệu mới mua nhằm có được mức giá mua rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng

•     To check and manage the current supplier's list by identifying potential suppliers and conducting vendor visits.

      Kiểm tra và quản lý danh mục nhà cung cấp đối với tất cả các lọai hàng hóa bằng cách xác định các nhà cung cấp tiềm năng và tiến hành khảo sát nhà cung cấp

•     To be informed about technological innovations and to review lower cost substitute materials with all departments.

      Theo dõi cập nhật các cuộc cách mạng kỹ thuật, cùng các bộ phận lựa các nguyên liệu thay thế rẻ hơn

•     To manage supplier relations for maximum mutual benefits.

      Giữ mối quan hệ với nhà cung cấp nhằm mục đích hợp tác mang lại lợi ích cho khách sạn lẫn người bán.

 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES

TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

 

•     To identify and select suppliers, including order follow up and vendor file management.

      Xác định và lựa chọn nhà cung cấp, bao gồm việc theo dõi việc thực hiện các đơn đặt hàng và hồ sơ thông tin về nhà cung cấp

•     To deal with Customs and local authorities.

      Thương lượng với các khách hàng và các cơ quan có thẩm quyền ở địa Phương.

•     To keep good relationship and coordinate with all departments in hotel in purchasing procedure.

      Giữ mối quan hệ tốt và hợp tác với tất cả các bộ phận trong khách sạn trong quá trình mua hàng.

 

TECHNICAL RESPONSIBILITIES

TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN

 

•     To oversee and ensure the effective implementation of the tender system so that the continuous supply of quality goods and services to the hotel is not compromised.

      Đánh giá tổng quát và đảm bảo áp dụng một cách hiệu quả hệ thống các nhà cung cấp (được lựac chọn sau khi so sánh)  để đảm bảo liên tục nguồn hàng hóa và dịch vụ có chất lượng tốt cho khách sạn mà không phải đi đến một thõa hiệp nào khác với nhà cung cấp.

•     To ensure the timely preparation of purchase orders so that all approved purchase requests can be ordered and the goods delivered by the suppliers on the date needed.

      Đảm bảo đúng thời gian chuẩn bị đơn hàng để cho tất cả các yêu cầu hàng được duyệt đều được lập đơn yêu cầu hàng và về đúng tiến độ

•     To conduct periodic market surveys in association with the Departments concerned to determine and/or validate the availability and prices of market goods.

      Thực hiện khảo sát thị trường theo định kỳ với sự phối hợp các bộ phận có liên quan để quyết định và/hoặc phê chuẩn mặt hàng, giá cả.

•     To coordinate and liaise with the Head of Department on all matters relating to quality and reliability of delivery with respect to current and potential suppliers.

      Phối hợp và liên lạc với các trưởng bộ phận để giải quyêt các vấn đề quan trọng như chất lượng, độ tin cậy về khả năng giao hàng của nhà cung cấp nhằm tuân thủ theo các tiêu chuẩn chất lượng của khách sạn

•     To keep track of all outstanding purchase orders to ensure that goods are delivered on time.

      Theo dõi các đơn hàng chưa nhận để đảm bảo hàng hóa được giao đúng hạn,

•     To coordinate with Cost Controller to ensure that all purchase request (PR) are approved as per company procedure and policy, make sure no PR is missing or left out for a long time.

Phối hợp chặt chẽ với Quản Lí Chi Phí để đảm bảo các yêu cầu mua hàng được duyệt theo đúng qui trình và chính sách của công ty, đảm bảo không có yêu cầu mua hàng nào bị bỏ sót hay quên lãng quá lâu.

•     To coordinate with Receiving Section to ensure that pending items will not be missing or left out for a long time.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận nhận hàng để đảm bảo các đơn hàng chưa giao không bị bỏ sót hoặc quên lãng quá lâu.

COMMERCIAL RESPONSIBILITIES

TRÁCH NHIỆM QUAN HỆ THƯƠNG MẠI

 

•     To visit and evaluate suppliers, to request quotations or bids, to negotiate prices and terms, to place orders, to resolve problems, to follow up any outstanding delivery and activate any payment with Hotel current suppliers and potential suppliers.

      Khảo sát và đánh giá các nhà cung cấp, yêu cầu báo giá hoặc đấu giá, mặc cá về giá cả và các điều khoản, đạt hàng, giải quyết các vướng mắc, theo dõi hàng chưa nhận được và yêu cầu thanh toán nhanh đối với các nhà cung cấp hiên hành và các nhà cung cấp tiềm năng

•     To cultivate a sound relationship with the Hotel's suppliers.

      Tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp của khách sạn

•     To find out new suppliers and potential supplier.

      Tìm thêm nhiều nhà cung cấp mới và nhà cung cấp có năng lực.

 

RELATIONS

QUAN HỆ

•     To report directly to Purchasing Manager

      Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng mua hàng

•     Works closely with all departments of the hotel.                   

      Kết hợp chặt chẽ với các bộ phận

 

OTHER RESPONSIBILITIES

CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC

 

•     To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by management.

        Sẵn sàng nhận và làm tốt các công việc được giao bới các vị trí cao hơn

Quyền lợi được hưởng

- Theo Luật Lao động và các Chế độ, Chính sách của Furama Resort Đà Nẵng

Yêu cầu công việc

  • Proven working experience as purchasing manager, agent or officer
  • Familiarity with sourcing and vendor management
  • Interest in market dynamics along with business sense
  • A knack for negotiation and networking
  • Working experience of vendor management software
  • Ability to gather and analyse data and to work with figures
  • Solid judgement along with decision making skills
  • Strong leadership capabilities
  • BS degree in supply chain management, logistics or business administration

Yêu cầu hồ sơ

Ứng viên vui lòng gửi CV vào địa chỉ Gửi email hoặc gọi điện về số (0236) 3847888 - Yêu cầu nối máy cho Phòng Nhân sự Furama để liên hệ với Mr. Phú/ Ms.Nhường

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá