Account Receivable Officer

Oakwood Residence Saigon

Quy mô : 25 - 99

Phòng HCNS 028 3775 3999 Ext 3600/ 0907 575 611 Oakwood Residence Saigon, 1056A Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh 700000

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1.  To ensure the accuracy of all charges and credits to the various accounts and that these are properly recorded on a timely basis and accuracy.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả các khoản phí và thu tiền từ các tài khoản khách hàng và đảm bảo các khoản này được ghi nhận vào hệ thống đầy đủ, kịp thời, chính xác.  

2.   To prepare billings, statement of account and follow-up letters and ensure that these are issued on a timely basis and correct.

Lập các hóa đơn, sao kê tài khoản phải thu và thư yêu cầu thanh toán và đảm bảo các chứng từ này được phát hành đầy đủ, đúng hạn và chính xác.

3.   To post advance rent and security deposits to individual accounts.

Hạch toán các khoản thu trước tiền thuê và đặt cọc của khách hàng vào các tài khoản khách hàng tương ứng.  

4.   To post payments to individual accounts on a daily basis

Hạch toán các khách hàng thanh toán vào các tài khoản khách hàng hàng ngày

5.   To monitor refundable deposits to guests and companies and ensure that these are refunded on a timely basis.

Theo dõi, quản lý các khoản đặt cọc phải hoàn lại cho các khách hàng và công ty, đảm bảo hoàn lại cho khách hàng đầy đủ, đúng hạn.

6.   To promptly attend to in-house guest’s queries related to accounts in a courteous and professional manner at all times.

Nhanh chóng, kịp thời phản hồi các câu hỏi của khách hàng liên quan đến các tài khoản phải thu khách hàng một cách lịch sự và chuyên nghiệp tại mọi thời điểm.

7.   To print and analyze the high balance report on a daily basis.

In ra và phân tích báo cáo các khoản phải thu có giá trị lớn hàng ngày.

8.   To compare and balance daily/weekly/monthly all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts.

So sánh và đối chiếu chi tiết các tài khoản phải thu khách hàng hàng ngày/tuần/tháng với sổ cái tài khoản tương ứng.

9.   To print the accounts receivable aging schedule on a weekly basis for review of the Chief Accountant and Financial Controller.

In ra bảng phân tích tuổi nợ các khoản phải thu hàng tuần để rà soát với Kế toán trưởng và Quản lý tài chính hàng tuần.

10.To prepare monthly summary of collection report and reconcile with General Cashier’s summary of daily collection report.

Lập báo cáo thu tiền hàng tháng, đối chiếu với báo cáo tổng hợp thu tiền hàng ngày của bộ phận F/O.

11.To maintain complete records and documents related to credit lines of all companies.

Duy trì đầy đủ các hồ sơ giấy tờ liên quan đến hạn mức tín dụng của tất cả các khách hàng công ty.

12.To ensure that established credit and accounts receivable policies and procedures are adhered to.

Đảm bảo tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc tất cả các chính sách và quy trình, thủ tục liên quan đến các khoản phải thu và tín dụng khách hàng. 

13.   To assist in the pick-up of daily collection.

Kiểm tra tiền thu hàng ngày từ bộ phận F/O, đối chiếu với báo cáo thu tiền và thực hiện nộp tiền vào tài khoản công ty.

14.   To check, store all guest’s contract/ agreement/offer letter from sales department, ensure that guest’s contract are pending must be highlighted.

Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng khách hàng từ bộ phận bán hàng, đảm bảo rằng những trường hợp chưa có hợp đồng phải được chú ý và thông báo.

Quyền lợi được hưởng

- International Working Environment. 
- Uniform & laundry provided.
- Monthly allowances: Meal & Transportation
- Monthly Service charge
- Annual leave: 14 days per year
- Full salary contribution rate of social insurance.
- Career Path Development (Oakwood is expanding business with more opening in Vietnam & Asia Pacific)
 -  50% discount when using service in Oakwood Property System in Asia Pacific
- Other benefits as per company's policy


Yêu cầu công việc

* Per job description.
* 02 years in similar or higher position in 04-05 star Hotels/ Service Apartments Chain.
* Accounting / Finance Major in College / University. 
* Can communicate in English.

Yêu cầu hồ sơ

Pls send updated Cv via email: Gửi email.
Thanks for your interest in Oakwood opportunity.

Account Receivable Officer

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Kế toán thuế 30/10/2020 Thỏa thuận
NHÂN VIÊN THU MUA 30/10/2020 8 - 12 triệu
Kế Toán Doanh Thu 15/11/2020 Thỏa thuận
Cost Controller 30/11/2020 Thỏa thuận
Nhân viên Kế toán thanh toán - tổng hợp 31/12/2020 12 - 20 triệu
Nhân viên kế toán thủ quỹ / General Cashier 10/11/2020 5 - 8 triệu
Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ - Ngành F&b 01/11/2020 8 - 12 triệu
KẾ TOÁN THU NGÂN 31/10/2020 5 - 8 triệu
Kế Toán Nội Bộ 20/11/2020 Thỏa thuận
Kế toán công nợ phải trả 29/10/2020 8 - 12 triệu
Merchandiser (Fresh Food) 10/11/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Oakwood Residence Saigon

Địa chỉ: Oakwood Residence Saigon, 1056A Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh 700000

Điện thoại: 028 3775 3999 Ext 3600 / 0907 575 611

Website: Oakwoodasia.com/hcmc-district7