Sales Executive

Asia Harmony Corp - Duong’s restaurant & Cooking Class

Quy mô : 25 - 99

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Introduce and sell company's products to customers Understand customer's need to consult, support customers Implement company's marketing activities and promotion to maximize sales volume Build and keep good relationship with customers Survey market's trend, customer's need and competitor's activities to report to Management team. Achieve company's KPIs (sales volume, coverage, open new customer..) Make working plan and report weekly and monthly

Quyền lợi được hưởng

- Basic salary + bonus + service charge - Insurance , annual leave , travel ,... - Detail will be disscus in the interview.

Yêu cầu công việc

- Sales experience in hotel , restaurant : from 2-3 years. - Prefer to knowledge about food and beverage - Good communication in English.

Yêu cầu hồ sơ

- Detail will be disscus in the interview.

Sales Executive

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Không có tin tuyển dụng nào trong gian.

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá