Residence Butler

Amanoi Resort

Quy mô :

Nhân sự 0259 3770 777 HRD
Vĩnh Hy, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

General
1. Perform the best ability to the guests
2. Perform a standard of personal grooming and hygiene meet those standard outlined by Amanoi resorts
3. Perform the best quality and service as Amanoi standard
4. Understand and adhere to Amanoi policies and procedures
5. Perform a courteous and professional service at all times
6. Adhere and follow to the concerned outlet service sequence and Standard Operational Procedure
7. Have the product and service knowledge to be able to respond on the guests’ requests

Operational
1. Report upon the coming in the outlet to the butler supervisor
2. Anticipate the guests’ needs by observing, asking or reading the profiles
3. Continuously notice of any information coming to the concerned outlet (e.g. memo)
4. Maintain the personal service to the guests by giving the details attention to the guests
5. Fulfill the guests’ requests and liaise closely with butler supervisor or dept. heads
6. Assist the head butler or dept heads in filling related documents upon departmental issues or reports
7. Continuously maintain the cleanliness and maintenance in the assigned villa
8. Provide all preparation and mise un –place in the assigned villa before service time
9. Provide the correct and complete tools and equipment in the assigned villa in order to provide the outstanding level of service
10. Carefully do the job in order to minimize breakages and wastages.
11. Perform an up-selling procedures to maximize revenue
12. Assist the butler supervisor in doing monthly inventory in all the villas
13. Attend the briefing conducted by the butler supervisor or dept. heads
14. Attend the training or refreshment conducted by the butler supervisor or dept. heads
15. Maintain the communication with butler supervisor or dept. heads
16. Inform on any problems in their assigned villa to butler supervisor or dept. heads
17. Assist and perform any other duties directed by Butler supervisor or dept. heads

Quyền lợi được hưởng

Candidates will be provided with job details during interview.

Yêu cầu công việc

Candidates will be provided with job details during interview.

Yêu cầu hồ sơ

Full CV

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Butchery 15/08/2020 Thỏa thuận
Chief Steward 15/08/2020 Thỏa thuận
Pastry Chef- Nhân Viên Bếp Bánh 03/10/2020 Thỏa thuận
Food & Beverage Manager 31/07/2020 Thỏa thuận
Chef de Partie 31/07/2020 Thỏa thuận
Residence Butler 29/07/2020 Thỏa thuận
Reservation Officer 30/07/2020 Thỏa thuận
Guest Assistant 05/01/2021 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Amanoi Resort

Địa chỉ: Vĩnh Hy, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Điện thoại: 0259 3770 777

Website: www.aman.com/