Kỹ Thuật Điện- M&E Technician

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 • Eletric power: Check and maintain operation of transformers, ACB, ATS, MCB and control the system. Maintenance and repair generator, make sure can back up power 100%
 • Năng lượng điện: Kiểm tra và duy trì hoạt động của máy biến áp, ACB, ATS, MCB và kiểm soát hệ thống. Bảo trì, sửa chữa máy phát điện, bảo đảm sao lưu điện 100%.
 • Water system: Clean water pumps, fill grease into bearings, check noise level, fix or change some parts. Clean storage tanks (Basement 1 tanks and roof tanks) .
 • Hệ thống nước: Vệ sinh máy bơm nước, tra dầu/mỡ vào vòng bi, kiểm tra mức độ tiếng ồn, sửa chữa hoặc thay đổi một số bộ phận. Vệ sinh bể chứa sạch (bể chứa tầng hầm 1 và sân thượng).
 • Chiller system (VRV): Operation dailly, maintenance follow schedule and fix any trouble if necessary.
 • Hệ thống làm lạnh (VRV): Hoạt động hàng ngày, lập chương trình theo dõi bảo trì và khắc phục vấn đề nếu cần thiết.
 • Air conditioner: Change AC compressor, fix AC condensation, clean AC blower, air filter in apartment and public area follow schedule.
 • Điều hòa không khí: Thay bộ AC máy nén khí, sửa chữa AC ngưng tụ hơi nước, vệ sinh AC quạt gió, bộ lọc không khí trong các căn hộ và khu vực công cộng theo đúng tiến độ.
 • Lighting: Fix or changing bulbs at public area, apartment, office, check all emergency lights.
 • Ánh sáng: Sửa chữa hoặc thay đổi các bóng đèn ở khu vực công cộng, căn hộ, văn phòng, kiểm tra các đèn khẩn cấp.
 • Laundry equiment: Cleans and checks electric wire, clean contactors, re-tighten all terminal. Clean motor, fills grease into bearing or changing if necessary. Check the program of machine.
 • Thiết bị giặt ủi: Vệ sinh và kiểm tra dây điện, mối tiếp xúc, siết lại tất cả các đầu nối. Vệ sinh động cơ, tra dầu/mỡ vào vòng bi hoặc thay đổi một số bộ phận nếu cần thiết. Kiểm tra chương trình của máy móc.
 • Kitchen equipment: Dailly check operation, check fresh air, gas supply, adjust valves or change some parts if nessesary. Clean evaporator, condenser fan, checks gas pressure, re-charge freon gas or change compressor of fridge and freeze .
 • Thiết bị nhà bếp: Kiểm tra hoạt động hàng ngày, kiểm tra hệ thống làm mát không khí, cung cấp khí đốt, van điều chỉnh hoặc thay một số bộ phận nếu cần thiết. Vệ sinh thiết bị bay hơi, quạt ngưng, kiểm tra áp suất khí, nạp khí freon hoặc thay đổi máy nén của tủ lạnh, tủ đông.
 • Telephone system:. Check and fix all trouble with telephone sets and telephone lines.
 • Hệ thống điện thoại: Kiểm tra và sửa chữa tất cả máy điện thoại và đường dây điện thoại.
 • Sound system and TV channel: Check and fix amplifiers, microphones, speakers, CD players of function room and another dept. Set up sound system for meetings, functions for building and stand by if necessary.
 • Hệ thống âm thanh và kênh truyền hình: Kiểm tra và sửa chữa các bộ khuyếch đại âm thanh, micro, loa, đĩa CD của phòng hội nghị và các bộ phận khác. Thiết lập hệ thống âm thanh cho các cuộc họp, hội nghị của tòa nhà và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.
 • Fire system: Check fire pumps, clean main fire panel, fire sub-panels and check functioning. Check all smoke detectors, heat detector, sprinkler. Stand by 24hrs/day for fire alarm case. If fire activated, using fire extinguishers, fire hose reels and control fire pump practise to destroy the fire on side, rescues tenant out of fire area. Make sure the building is safety.
 • Hệ thống chữa cháy: Kiểm tra máy bơm chữa cháy, vệ sinh bảng điều khiển lửa chính, lửa panel và rà soát tất cả các chức năng báo cháy. Kiểm tra hệ thống báo nhiệt, hệ thống tự phun nước. Luôn luôn sẵn sàng 24 giờ/ngày trong trường hợp có báo cháy. Nếu có cháy, sử dụng bình chữa cháy, vòi chữa cháy và kiểm soát thực hành máy bơm chữa cháy để tiêu diệt ngọn lửa nhanh chóng, giải cứu khách ra khỏi khu vực có cháy. Bảo đảm sự an toàn của toà nhà.

Quyền lợi được hưởng

 • Competitive salary and pay on the ability
 • Bonus in the public holidays and New Years
 • 13th Month salary
 • Annual salary increment
 • Employee recognition program for month and year award
 • Free for duty meal, parking, uniform (clothes, shoes) and laundry service
 • Personal Accident insurance 24/7 covered
 • Allowances: birthday, wedding, baby welcome, hospitalization, funeral

Mức lương hấp dẫn, trả theo năng lực làm việc.

Phụ cấp làm ca đêm và ngoài giờ theo quy định của Luật lao động.

Tiền thưởng và quà vào các dịp Lễ, Tết

Lương tháng 13 hàng năm

Điều chỉnh tăng lương hàng năm

Chương trình khen thưởng nhân viên xuất sắc của tháng & năm

Miễn phí: suất ăn, gửi xe, đồng phục (quần áo, giày) và giặt ủi

Bảo hiểm tai nạn 24/7

Trợ cấp: sinh nhật, đám cưới, mừng sinh con, nằm viện, tang chế…

Yêu cầu công việc

 • Education: Mechanic or Electric College/University education (preferred but not required)
 • Certification: Degree in engineering or equivalent
 • Experience: Minimum of 6months of experience

Có bằng cấp liên quan và có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng


Yêu cầu hồ sơ

Gửi CV kèm hình

Kỹ Thuật Điện- M&E Technician

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Không có tin tuyển dụng nào trong gian.

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá