head-gardener-giam-sat-canh-quan

Head Gardener - Giám Sát Cảnh Quan

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Responsibility:

• Ensure that personal grooming and hygiene standards are being observed

• Follow the work schedule in relation to:

Watering,

Mowing,

Pruning,

Work in the plant nursery

Weeding of landscaped areas as required

• Ensure that the green house, storage areas and all landscaped areas are kept clean and tidy at all times

• Use and maintain equipment correctly and stores them properly after use

• Responsible for keeping, all driveways and walkways free from dry leaves, twigs or branches

• Assist the Head Gardener in the control of garden pests

• Know the chemicals used in the prevention and control of garden pests

• Complete other responsibilities as assigned

• Be responsible in keeping our property safe and secure, to participate in any hotel activity related to Fire Life safety.

• Perform any other duties which may be assigned by the management from time to time.

Trách nhiệm:

• Đảm bảo rằng các tiêu chuẩn vệ sinh và vệ sinh cá nhân đang được quan sát

• Theo dõi lịch làm việc liên quan đến:

Tưới nước,

Cắt,

Cắt tỉa,

Làm việc trong vườn ươm cây

Làm cỏ của khu vực cảnh quan theo yêu cầu

• Đảm bảo rằng ngôi nhà xanh, khu vực lưu trữ và tất cả các khu vực cảnh quan được giữ sạch sẽ và gọn gàng ở tất cả các lần

• Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị đúng cách và bảo quản thiết bị đúng cách sau khi sử dụng

• Chịu trách nhiệm giữ gìn, tất cả các lối đi và lối đi không có lá khô, cành cây hoặc cành cây

• Hỗ trợ Head Gardener trong việc kiểm soát sâu bệnh trong vườn

• Biết các hóa chất được sử dụng trong công tác phòng chống và kiểm soát sâu bệnh trong vườn

• Hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được phân công

• Chịu trách nhiệm giữ cho tài sản của chúng tôi an toàn và bảo mật, để tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của khách sạn liên quan đến sự an toàn của Fire Life.

• Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác có thể được quản lý chỉ định tùy từng thời điểm

Quyền lợi được hưởng

- Rest & Relaxation Allowance

- Uniform, accommodation & meals are provided 

- International working environment

- Service charge


Yêu cầu công việc

Required Skills

• Relevant trade skills

• Able to read and write in English

Qualifications

• Vocational Certificate or equivalent

Experience

• 1 year of relevant experience or an equivalent combination of education and experience.

Kỹ năng cần thiết

• Kỹ năng giao dịch liên quan

• Có khả năng đọc và viết bằng tiếng Anh

Chứng chỉ

• Chứng chỉ nghề hoặc tương đương

Kinh nghiệm

• 1 năm kinh nghiệm liên quan hoặc kết hợp giáo dục và kinh nghiệm tương đương.

Yêu cầu hồ sơ

- Resume

- Certificates related to applied position

- Email address: Gửi email

- Phon: 02973 97 8888/ 0919 290 709 (Human Resources)


Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Butlers 05/10/2019 Thỏa thuận
Waiter/ Waitress - Nhân viên Phục Vụ Nhà Hàng 30/10/2019 Thỏa thuận
Club Page - Nhân Viên Câu Lạc Bộ Khách Hàng Cao Cấp 05/10/2019 Thỏa thuận
THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN 05/10/2019 1 - 3 triệu
Assistant Director of Food and Beverage 12/10/2019 Thỏa thuận
Chief Engineer (Vietnamese) 07/10/2019 30 - 40 triệu
Food and Beverage Manager 30/09/2019 Thỏa thuận
Bellman - Nhân Viên Hành Lý 30/09/2019 Thỏa thuận
Guest Service Supervisor - Giám Sát Lễ Tân 30/09/2019 Thỏa thuận
Guest Service Agent - Nhân Viên Lễ Tân 30/09/2019 Thỏa thuận
Laundry Attendant 30/09/2019 Thỏa thuận
Spa Therapist - Nhân Viên Trị Liệu 30/09/2019 Thỏa thuận
Engineering Coordinator - Thư Ký Bộ Phận Kỹ Thuật 30/09/2019 Thỏa thuận
THỰC TẬP SINH PHÒNG NHÂN SỰ 30/09/2019 Thỏa thuận
Korean Speaking - Guest Relations Officer 30/09/2019 Thỏa thuận
Pastry Chef de Partie – Tổ Trưởng Bánh Ngọt 30/09/2019 Thỏa thuận
Public Area Attendant (Nhân viên vệ sinh khu vực công cộng) 31/10/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 2 08:50 23/06/2019
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ